Zdalny odczyt liczników energii elektrycznej w technologii LTE-M
11/09/2019

W ostatnim okresie Apator badał praktyczne zastosowanie najczęściej stosowanych obecnie technologii komunikacyjnych: LTE-M, NB-IoT oraz wM-BUS. Na rynku litewskim firma przeprowadziła pilotażowe wdrożenie obejmujące implementację systemu do zarządzania danymi pomiarowymi 4Grid, który służy do odczytu liczników energii elektrycznej oraz gazomierzy. W ramach tego projektu Apator dostarczył i przetestował liczniki wyposażone w moduł NB-IoT.

Kolejnym przełomowym wdrożeniem jest instalacja 1,5 tys. innowacyjnych liczników w Warszawie – w efekcie współpracy Apatora z innogy Stoen Operator, Orange Polska oraz dostawcą modułów, firmą PySENSE. Celem projektu jest porównanie zalet dostępnych technologii na wyznaczonym obszarze, z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych i w konsekwencji – wybór najbardziej efektywnego w danych warunkach medium łączności.

Jedną z zalet urządzeń i systemów inteligentnych jest umożliwienie zdalnej transmisji danych pomiarowych, a następnie ich zbierania i automatycznej analizy. Eliminuje to konieczność kłopotliwych i kosztownych odczytów na obiektach wykonywanych przez człowieka.

Nowe liczniki zainstalowane w Warszawie pozwoliły uzyskać wysoką skuteczność zdalnych pomiarów – pierwsza analizowana partia wykazała skuteczność technologii LTE-M na rekordowym poziomie ok. 98% (skuteczność pozostałych technologii, bez ingerencji naprawczych, wyniosła ok. 95%)

LTE-M to technologia działająca w oparciu o sieć 4G Orange Polska, która dociera do 99,8% Polaków i może obsłużyć nawet do miliona urządzeń współpracujących w ramach IoT na kilometr kwadratowy. Sprawdza się zwłaszcza w dotarciu do miejsc, gdzie zasięg jest słabszy jak np. piwnice czy podziemne garaże. Ponadto zużywa bardzo mało energii, co oznacza dłuższą pracę urządzeń na jednej baterii.

W warszawskim projekcie Apator dostarczył system klasy HES – 4Grid, który zbiera dane z liczników pracujących w oparciu o różne technologie i eksportuje do systemów wyższego rzędu (np. MDM). Warto podkreślić, że zastosowany tu innowacyjny licznik Apatora daje możliwość łatwego przełączenia się z jednej technologii na drugą. To elastyczne rozwiązanie, które sprawdza się zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych, gdzie liczniki działające w technologii LTE-M mogą pełnić w razie konieczności funkcję koncentratorów dla liczników wM-BUS.