TAURON pozyskał 400 mln zł na inwestycje w sieci z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Źródło fot: TAURON

TAURON pozyskał 400 mln zł na inwestycje w sieci z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

13/12/2018

TAURON jest liderem w pozyskiwaniu finansowania hybrydowego z EBI na rynku polskim. Spółka ostatnio podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dokumentację finansowania, na podstawie której wyemituje tzw. obligacje hybrydowe o łącznej wartości nominalnej 400 mln zł, przeznaczone na rozwój i modernizację infrastruktury sieci elektroenergetycznej Grupy w latach 2018-2022.

Przedmiotowa transakcja jest kontynuacją wieloletniej współpracy TAURON i EBI. Jest to jednocześnie drugie finansowanie hybrydowe pozyskane przez TAURON z EBI w ramach planu Junckera (po emisji o wartości nominalnej 190 mln euro, przeprowadzonej w grudniu 2016 r.).

Plan Junckera jest inicjatywą zapoczątkowaną w czerwcu 2015 r. przez Komisję Europejską we współpracy z EBI, której celem jest rozwój gospodarczy Unii Europejskiej poprzez wsparcie projektów inwestycyjnych, m. in. w sektorze badań i rozwoju, infrastruktury oraz działań zmierzających do wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Jednym z filarów planu Junckera było stworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który m. in. dysponuje środkami na długoterminowe projekty infrastrukturalne.

– Celem finansowania nowej emisji jest szeroko pojęty rozwój obszaru dystrybucji. Po raz kolejny poza inwestycjami w modernizację istniejącej infrastruktury – co ma przyczynić się do poprawy niezawodności i jakości usług dystrybucyjnych – środki z EBI będą wspierać działania TAURON Dystrybucja również w aspekcie wdrażania najnowszych inicjatyw, między innymi w zakresie lepszego przygotowania sieci na nowe przyłącza OZE oraz tworzenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia

TAURON Dystrybucja jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Firma wspiera działania związane z rozwojem elektromobilności w Polsce. W poprzednich latach w ramach projektu „Energia dla mobilności”, spółka testowała pojazdy zasilane energią elektryczną. W październiku 2018 r. uruchomiła w Jaworznie pierwszą w kraju pilotażową stację ładowania i szybkiej wymiany baterii w autobusach komunikacji miejskiej.

Firma aktywnie wdraża projekty związane z inteligentną infrastrukturą sieciową i prowadzi prace badawczo-rozwojowe z zakresu systemów magazynowania energii. Ponadto realizuje projekt AMIplus Smart City Wrocław związany z instalacją inteligentnego opomiarowania, a także szereg projektów związanych z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznej, pozwalającą na jej dostosowanie do funkcjonalności sieci inteligentnej (SMART)

Segment Dystrybucja po dziewięciu miesiącach br. miał największy udział w EBITDA Grupy TAURON – wynoszący 66 proc. Największe nakłady inwestycyjne w tym roku w obszarze dystrybucji zostały przeznaczone na modernizację sieci dystrybucyjnej (637 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (466 mln zł), a łączny capex wyniósł 1,2 mld zł.