Rury opancerzone od ELPLAST+

Rury opancerzone od ELPLAST+

10/05/2017
Artykuł promocyjny
Autor:
|
www.elplastplus.pl

Działająca na polskim rynku od 1999 r. jastrzębska spółka ELPLAST+ jest firmą rodzinną, działającą w branży przetwórstwa i produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, głównie z polietylenu i polipropylenu. Pomimo ogromnej konkurencji firma odnotowuje wysokie zapotrzebowanie na swoje wyroby, szczególnie w górnictwie oraz w sektorze drogowym i komunalnym.

Od 18 lat ELPLAST+ zaopatruje rynek, głównie w rury PE (zwykłe i opancerzone), kształtki PE, studzienki kanalizacyjne i studzienki wodomierzowe. Na potrzeby przemysłu i górnictwa produkuje przede wszystkim rury: PE antystatyczne, trudnopalne, kształtki PE i Victaulic (rowkowy system łączenia rur stalowych, zapewniający kilka razy szybszy montaż niż instalacje spawane czy kołnierzowe). W nieco mniejszym stopniu ELPLAST+ realizuje też zamówienia dla sektora sportów wodnych i rekreacji. Są to głównie pomosty pływające oraz porty najazdowe dla skuterów wodnych.

Jastrzębska spółka ma na swoim koncie wiele dużych inwestycji o łącznej wartości ponad 5 mln zł, takich jak m.in.: nowoczesna linia do produkcji rur opancerzonych wielowarstwowych w zakresie średnic 90–400 mm, nowoczesny, wysokowydajny regranulator oferujący możliwość barwienia oraz nowoczesny pulweryzator marki Pallmann.

Rury wielowarstwowe i z pancerzem ochronnym

Produkcja rur opancerzonych obejmuje produkcję rur wielowarstwowych (koekstruzja) i rur z pancerzem ochronnym (niepołączonym molekularnie z rurą bazową). W jednym i drugim przypadku możliwa jest aplikacja odpowiednio modyfikowanych surowców wpływających na końcowe własności produktu. W ten sposób można wyprodukować rurę, która dodatkowo będzie antybakteryjna, antystatyczna, trudnopalna czy też odporna na wyższe temperatury.

W procesie koekstruzji możliwe jest wytworzenie rury z maksymalnie czterema warstwami. Każda warstwa może być niezależnie modyfikowana i posiadać charakterystyczne dla niej własności, np. od strony wewnętrznej – antybakteryjność, od strony zewnętrznej – trudnopalność i antystatyczność. Istotne w tym procesie jest stosowanie modyfikacji surowców pozwalającej w dalszym ciągu zachować ich wzajemną kompatybilność. Podczas produkcji należy też zwrócić szczególną uwagę na centryczność i stabilność grubości poszczególnych wytłaczanych warstw oraz tak prowadzić proces technologiczny wytłaczania, aby oczekiwane własności surowców nie uległy degradacji.

Produkt składający się z rury bazowej o wymaganych właściwościach oraz z ochronnego pancerza nazywany jest rurą opancerzoną. Pancerz ten może stanowić jedynie ochronę bazowej rury podczas montażu za pomocą nowoczesnych technik renowacyjnych lub też posiadać specjalne własności uzyskane poprzez modyfikację surowców.

Opancerzonewielowarstwowe rury ELPLAST+ wykonane są z poliolefin – materiału masowo stosowanego na całym świecie. Poliolefiny charakteryzują się bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi i wytrzymałościowymi, odpornością na ciśnienie wewnętrzne, bardzo dobrą zgrzewalnością, żywotnością, odpornością na udar, korozję i działanie wielu związków chemicznych. Ponadto rury te są lekkie, gładkie, elastyczne, biologicznie obojętne oraz dopuszczone do kontaktu z wodą pitną.

ELPLAST+ oferuje szeroki wybór rur opancerzonych wykonanych z materiału typu PE 100 RC o wyjątkowych własnościach wytrzymałościowych i wysokiej odporności na naciski punktowe. Charakteryzują się one również dużą odpornością na powolną propagację pęknięć (badania FNCT Full Notch Creep) wg ISO 16770 oraz na test karbu (Notch Test) zgodnie z PN-EN ISO 13479. Bardzo dobrze sprawdzają się one w instalacjach ciśnieniowych (rury opancerzone typu Specjal, Duo Specjal, Mono Specjal). Własności te uzyskiwane są poprzez stosowanie odpowiednich surowców rynkowych lub surowców na bazie receptur własnych ELPLAST+.

elplast

Rynek dynamiczny, ale trudny

Wartość dynamicznie rozwijającego się rynku tworzywowych rur ELPLAST+ szacuje się na około 2,7 mld zł. Kluczowymi trendami, które w najbliższym czasie będą miały wpływ na rozwój branży, są: dynamiczny wzrost eCommerce B2B, wielokanałowa komunikacja i dystrybucja – rozwój i wzrost wykorzystania urządzeń mobilnych, integracja systemów dostawców i odbiorców usług, współtworzenie usług/produktów, spadek lojalności wobec marek, a także dbałość firm o jak największą dostępność i szybką dostawę usług/produktów.

Firma swą szansę upatruje przede wszystkim w potencjalnych inwestycjach infrastrukturalnych i budowlanych związanych z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014–2020. Nie bez znaczenia jest również wielkość i chłonność rynków zagranicznych, dlatego też jastrzębska spółka w najbliższym czasie planuje ekspansję na kolejne rynki zagraniczne, choć już w tej chwili eksportuje swoje produkty do krajów bałtyckich, Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec i Skandynawii. W tej chwili spółka realizuje m.in. inwestycję dla jednego ze szwedzkich odbiorców. Wartość kontraktu polegającego na wykonaniu zbiorników na ścieki opiewa na ponad 1 mln zł. Aktualnie realizowane inwestycje spółki to między innymi: nowoczesna linia do produkcji PP-R, gdzie celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych rur o średnicy 16–63 mm. Inwestycja ta przebiega w dwóch etapach, a jej łączna wartość wynosi 2 mln zł. Realizowany obecnie projekt wdrożenia nowego systemu ERP o wartości ok. 1 mln zł ma na celu poprawę procesów we wszystkich obszarach funkcjonowania spółki, szczególnie w obszarze logistyki i produkcji.

Głównymi zagrożeniami, które mogą mieć kluczowy negatywny wpływ na rozwój spółki, są sytuacja polityczno-gospodarcza w Polsce prowadząca do dalszej zapaści w inwestycjach publicznych. Kłopotliwe dla firm działających w branży są też czynniki takie jak dalszy spadek produkcji budowlanej, wzrost kosztów prowadzenia działalności, szczególnie w zakresie głównego kosztu, jakim jest surowiec używany do produkcji, a także agresywne działania konkurencji wynikające wprost z potencjalnie trudnej sytuacji rynkowej.

Doradztwo i laboratoryjna jakość

Konkurencyjność ELPLAST+ oparta jest na bardzo silnych fundamentach, jakimi są: model indywidualnej obsługi klienta, wysokiej jakości produkty, rzetelne doradztwo oraz lojalność klientów. Know-how firmy polega na stosowaniu własnych rozwiązań technologicznych podczas produkcji. Dzięki temu opiera się ona na opracowanych procesach i modyfikacjach własności fizykochemicznych surowców. Jest to możliwe między innymi dzięki temu, że firma posiada własne laboratorium. Dzięki niemu jakość wyrobów poddawana jest nieustannej kontroli. W laboratorium odbywają się m.in. badania stosowanych przez firmę surowców oraz analiza ich własności. Badania przeprowadzane w laboratoriach ELPLAST+ wynikają z wymagań stawianych wyrobom, a także chęci zapewnienia produktów o wysokiej jakości potwierdzonej zgodnością z normami PN-EN, PN-EN-ISO, aprobatami technicznymi, certyfikatami bezpieczeństwa oraz spełnieniem wymagań klientów. Ponadto badania takie gwarantują firmie szybkie i pozytywne ich certyfikowanie w akredytowanych placówkach zewnętrznych.

W ramach poszukiwań coraz to lepszych rozwiązań technologicznych spółka współpracuje też z wieloma jednostkami naukowymi, szczególnie z Polską Akademią Nauk w Łodzi, Instytutem Materiałów Polimerowych i Barwników w Gliwicach, Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach oraz z Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie.

Badania przeprowadzone przez Kantar Millward Brown, dotyczące poziomu lojalności oraz satysfakcji ze współpracy z jastrzębską spółką, wskazują na to, że jest on dwukrotnie wyższy niż wyniki reprezentowane przez rynek. Dla 60% klientów ELPLAST+ jest głównym dostawcą, a niemal połowa z nich to osoby bardzo lojalne, chcące nieustannie współpracować z firmą i będące do niej mocno przywiązane. Wart zaznaczenia jest również fakt, że 71% odbiorców objętych jest indywidualną opieką handlowców, podczas gdy średnia rynkowa jest na poziomie 31%.