|

Zwiększenie jakości produkcji przy jednoczesnym obniżaniu kosztów utrzymania ruchu to ambicja każdego producenta. Rosnąca na rynku konkurencja, a także wysokie oczekiwania klientów, zmuszają ich do nieustannej modernizacji procesów wytwórczych. Wzorcowanie przepływomierzy pozwala na efektywne zarządzanie zasobami linii produkcyjnej, co korzystnie wpływa na bilans kosztów.

Zachowaj zgodność i wyjdź naprzeciw oczekiwaniom
Ze względu na skomplikowane procedury związane z wzorcowaniem, np. przepływomierzy, oraz brak kadry posiadającej odpowiednie kompetencje, dobrym wyborem jest zlecenie kalibracji firmom zewnętrznym.

Opracowanie planu kalibracji dla poszczególnych przyrządów często wymaga wsparcia producenta przepływomierza oraz laboratorium wzorcującego z doświadczeniem przemysłowym. Może ono rzetelnie doradzić, jak często w typowej instalacji należy wzorcować przepływomierz. Wykorzystując te wskazówki, użytkownik musi uwzględnić konkretne warunki eksploatacji, funkcje przepływomierza i własne doświadczenie.

Przy wyznaczaniu odstępów czasowych między wzorcowaniami, należy również wziąć pod uwagę aspekt finansowy. Wyznaczenie zbyt długich interwałów czasowych może wpłynąć na spadek jakości produktu lub bezpieczeństwo. Z drugiej strony zbyt częste kalibracje, poza zwiększeniem kosztów z nimi związanych, nie przyniosą wymiernych korzyści. Wszystkie te składowe pokazują, jak ważna w procesie wzorcowania jest spójność pomiarowa, która wpływa na wiarygodność uzyskanych wyników i pozwala na dalszą analizę naszego procesu produkcji.

Oszczędzaj czas i pieniądze
Dodatkowym atutem będzie możliwość przeprowadzenia usługi w miejscu pracy urządzenia, bez konieczności jego demontażu i transportu do laboratorium. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze, ponieważ przepływomierz demontowany jest tylko na czas przeprowadzania usługi, a co za tym idzie przestoje produkcji redukowane są do minimum. Ograniczone zostaje również ryzyko związane z transportem urządzenia do miejsca przeprowadzenia kalibracji.

Zadbaj o swój komfort i jakość produkcji.
Firma Endress+Hauser oferuje usługę kalibracji w miejscu zainstalowania urządzenia, wraz z kompleksowym wsparciem technicznym. To w pełni elastyczne rozwiązanie pozwala na wykonanie wzorcowania, ograniczając do minimum zakłócenia procesu produkcyjnego, jednocześnie zapewniając najwyższą jakość wytwarzanych produktów.

Ta mobilna stacja kalibracyjna wyposażona jest we wszystkie niezbędne akcesoria: przyłącza procesowe, własny zbiornik wody, pompy oraz przepływomierze wzorcowe, których dokładność wynosi 0,05%. Oferowana usługa może być wykonywana dla przepływomierzy różnych producentów, a po jej wykonaniu klienci otrzymują certyfikat zgodny z normą ISO/IEC 17025.

Endress+Hauser oferuje również usługę wzorcowania w akredytowanych laboratoriach. Dzięki temu zyskujesz pewność spójności pomiarowej i gwarancję jakości, potwierdzoną przez krajowe jednostki akredytujące.

ℹ➡ Dowiedz się więcej: https://eh.digital/kalibracjeeh_pl