System sterowania DCS Freelance ABB umożliwi Grupie Azoty sterowanie produkcją poliamidu

System sterowania DCS Freelance ABB umożliwi Grupie Azoty sterowanie produkcją poliamidu

07/12/2017
Autor:
|
Kategoria: Produkty

Chemiczny koncern uruchomił nową wytwórnię poliamidu – tworzywa konstrukcyjnego, które wykorzystywane jest m.in. w branży motoryzacyjnej. Pozwolić ma ona na zwiększenie produkcji tego materiału o 80 tys. ton rocznie (do około 170 tys. ton). Dzięki temu Grupa Azoty ma stać się w najbliższych latach jednym z głównych producentów poliamidu w skali Europy. Koszt inwestycji szacowany jest na 320 mln zł.

Istotnym elementem działania Wytwórni Poliamidów II jest dopasowany do profilu produkcji system sterowania, którego zadaniem jest m.in. ograniczenie ryzyka awarii i ułatwienie codziennej pracy operatorom. Jest nim rozproszony system sterowania DCS Freelance firmy ABB, który steruje linią produkcyjną i linią transportu pneumatycznego. Integruje on wiele funkcji w ramach jednej platformy wykorzystując komunikację cyfrową. Pozwala to na monitorowanie głównych parametrów technologicznych produkcji poliamidu, a także sterowanie skomplikowanym procesem z jednego miejsca.

Jednocześnie Freelance steruje urządzeniami elektrycznymi, takimi jak napędy. Niestandardowym rozwiązaniem są dwa przenośne pulpity operatorskie, które stanowią uzupełnienie stacjonarnych stacji operatorskich, znajdujących się w centralnej sterowni. Zwiększyć mają one zdalną kontrolę.

Pulpity umożliwiają operatorom swobodne poruszanie się po sterowanej instalacji, bez utraty informacji o prowadzonym procesie. Komunikacja pomiędzy przenośnymi jednostkami a centralnym systemem Freelance odbywa się poprzez sieć bezprzewodową – mówi Remigiusz Rabsztyn z Dywizji Automatyki Przemysłowej ABB w Polsce

W tej chwili połączone systemy sterowania linią produkcyjną i transportem pneumatycznym w Wytwórni Poliamidów II są największym tego typu rozwiązaniem w zakładach Grupy Azoty w Tarnowie.