Moduł przekaźnika przeciążeniowego dla serii PKE

|
Kategoria: Produkty, Produkty AKPiA

Firma Eaton wzbogaca sprawdzoną serię ochronnych wyłączników silnikowych PKE z wyzwalaczem elektronicznym o dodatkową, wygodną funkcję przekaźnika przeciążeniowego realizowaną przez moduł XZMR. Moduł PKE-XZMR może być montowany jako dodatkowe wyposażenie na wszystkich kombinacjach rozruszników oraz wyłączników silnikowych PKE poprzez podłączenie go stycznika ochranianego napędu.

W przypadku przeciążenia moduł odbiera odpowiedni sygnał rozłączający dla przeciążenia i rozłącza stycznik, natomiast ochronny wyłącznik silnikowy PKE pozostaje włączony. Pozwala to użytkownikowi na jasne odróżnienie pomiędzy dwoma przyczynami wyzwalania – przeciążeniem napędu (rozłączenie stycznika) oraz zwarciem (rozłączenie ochronnego wyłącznika napędu PKE). W celu resetowania błędów/usterek dostępne są dwa rodzaje potwierdzeń – tryb automatyczny oraz ręczny.

Potwierdzenie automatyczne zapobiega wcześniejszej konieczności otwierania skrzynek rozdzielczych przez wykwalifikowany personel w celu załączenia ochronnego wyłącznika napędu i ułatwia monitorowanie instalacji/zakładu np. w trudnodostępnym terenie.

3823_PKE_XZMR_1Zwiększenie dyspozycyjności zakładów i instalacji: Moduł PKE-XZMR wskazuje przeciążenie silnika zanim stycznik rozłączy napęd, co umożliwia stosowanie konserwacji zapobiegawczej.

Zanim nastąpi wyzwolenie spowodowane przeciążeniem, urządzenie LED na module PKE-XZMR wskazuje zbyt duży prąd w obciążonym obwodzie. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie konserwacji predykcyjnej dla napędu, a tym samym ograniczenie możliwości występowania przestojów. Moduł XZMR jest wyposażony w styk normalnie zwarty (N/C) dla stycznika oraz styk normalnie rozwarty (N/O) dla sygnału przeciążenia.

Moduł PKE -XZMR może być używany zarówno z rozbudowanymi blokami ochronnymi napędów PKE-XTUA…do 65A), jak również z rozszerzonymi blokami ochronnymi systemu (PKE-XTUACP…do 65A).

Moduł PKE -XZMR zapewnia wyłącznikowi silnikowemu PKE dwie wygodne funkcje. Pierwszą jest możliwość konserwacji predykcyjnej w przypadku zbliżającego się przeciążenia. XZMR mierzy prąd obciążenia i w przypadku wartości większej niż 100% sygnalizuje ten stan wolnym miganiem diody LED. Natomiast w przypadku wartości przekraczającej 105% dioda zaczyna migać z większą częstotliwością. Dzięki temu systemowi wczesnego ostrzegania użytkownicy mogą szybko wprowadzić środki konserwacji zapobiegawczej w celu uniknięcia niepożądanych przestojów.

Drugą wygodną funkcją jest automatyczny restart napędu po wyzwoleniu stycznika w przypadku przeciążenia. Typ restartu modułu XZMR może być bezpośrednio ustawiony na urządzeniu. W trybie Auto, resetowanie stycznika po przeciążeniu jest w pełni automatyczne, natomiast po wybraniu trybu Hand można to wykonać ręcznie. Jeśli został wybrany tryb Auto pozycja przełącznika PKE pozostaje niezmieniona w przypadku przeciążenia, a napęd może zostać zrestartowany natychmiast, jak tylko moduł wygeneruje odpowiedni sygnał zwalniający. Oszczędza to znaczną ilość czasu i pozwala na proste, autonomiczne monitorowanie instalacji. Jeśli został wybrany tryb manualny, sygnał usterki musi być potwierdzony przed restartem poprzez naciśniecie przycisku Reset na module XZMR. Z tego powodu tryb manualny jest szczególnie przydatny dla aplikacji o krytycznym znaczeniu.

Sektor elektryczny Eaton jest globalnym liderem w dziedzinie dystrybucji zasilania i zabezpieczenia obwodów; zabezpieczenia zasilania zapasowego; regulacji i automatyki; oświetlenia i bezpieczeństwa; rozwiązań strukturalnych i sprzętu instalacyjnego; rozwiązań do pracy w surowych i niebezpiecznych warunkach; a także usług inżynieryjnych. Dzięki swojemu zestawowi globalnych rozwiązań Eaton jest w stanie sprostać najbardziej krytycznym wyzwaniom w zarządzaniu zasilaniem elektrycznym dnia dzisiejszego.