Fluke – Kamery termowizyjne i mierniki wibracji

Fluke – Kamery termowizyjne i mierniki wibracji

10/09/2014
Autor:
|
Kategoria: Produkty AKPiA

Dwa pierwsze i najważniejsze symptomy zbliżającej się awarii maszyn i elementów mechanicznych to podwyższona temperatura i anormalne wibracje. Wykorzystanie w regularnej diagnostyce prewencyjnej współpracujących z sobą kamer termowizyjnych i mierników wibracji pozwoli wcześnie wykryć nadchodzący problem, usunąć usterki i uniknąć kosztownych awarii.

Większość elementów mechanicznych podczas poprawnej pracy wytwarza określone ciepło i wibracje. O zbliżających się problemach ostrzec mogą wartości tych paramentów odstępujące od normy. Wykrycie tych zmian i określenie, czy wychodzą poza stan normalny, a więc czy mogą znamionować potencjalną awarię, stanowi wyzwanie dla zespołów zajmujących się konserwacją. Z pomocą przychodzą tu kamery termowizyjne, pozwalające szybko i bezpiecznie badać temperatury dużych obszarów, oraz wibrometry z funkcją porównywania wartości pomiarów z wcześniej założonymi. Dodatkowym ułatwieniem jest automatyczne tworzenie historii pomiarów dostępnej dla wszystkich użytkowników oraz możliwość natychmiastowych konsultacji zebranych pomiarów z innymi członkami zespołu. Wszystkie te możliwości zapewniają przyrządy Fluke: kamera termowizyjna Ti400 i wibrometr Fluke 805 współpracujące w systemie Fluke Connect™.

Kamery termowizyjne i mierniki wibracji – skuteczna konserwacja prewencyjna dzięki współpracy urządzeń

Kamery termowizyjne i wibrometry w konserwacji prewencyjnej
Prowadząc badanie kamerami termowizyjnymi, należy zwracać szczególną uwagę na podobne urządzenia pracujące w zbliżonych warunkach, ale wykazujące różne temperatury podczas pracy, oraz elementy, których temperatura wyraźnie odbiega od średniej. Dzięki zastosowaniu kamery Fluke Ti400 z systemem automatycznej regulacji ostrości LaserSharp™ użytkownik może szybko i dokładnie zarówno sprawdzać rozkład temperatur na większych obszarach, jak i precyzyjnie mierzyć temperatury poszczególnych elementów.

W analizie drgań największym wyzwaniem jest odróżnienie wibracji mieszczących się w normie dla danych elementów od tych wskazujących na potencjalne problemy. Z pomocą przychodzi miernik wibracji Fluke 805, który nie tylko mierzy wibracje maszyn, uderzenia łożysk i temperaturę pierścieni, lecz także porównuje uzyskane odczyty do 37 konkretnych, predefiniowanych kategorii maszyn, by wykryć odchylenia od normy. Dzięki temu technik konserwator otrzymuje kluczowe informacje o stanie maszyn i ostrzeżenia o awariach łożysk w zróżnicowanych urządzeniach mechanicznych takich jak: silniki, pompy, wentylatory, dmuchawy, sprężarki i wiele innych.

Fluke Connect™ – natychmiastowy dostęp do danych dla całego zespołu
By odpowiednio wcześnie wykryć symptomy awarii, konieczna jest możliwość porównywania uzyskanych w badaniu odczytów z danymi historycznymi. Skutecznym rozwiązaniem jest tworzenie ścieżek kontroli (obejmujących wszystkie kluczowe zasoby) za pomocą dostępnej w aplikacji Fluke Connect™ funkcji EquipmentLog™. EquipmentLog™ umożliwia utworzenie folderu z opisem i lokalizacją dla każdego kluczowego zasobu sprzętowego w dostępnej dla wszystkich użytkowników pamięci w chmurze Fluke Cloud™. Przy każdej kontroli urządzenia osoba, która otrzymała do niego dostęp, zapisuje obraz termiczny lub dane pomiarowe w folderze tego urządzenia, dzięki czemu możliwe jest śledzenie i monitorowanie jego stanu na przestrzeni czasu oraz uzyskiwanie dostępu do danych historycznych. Kolejną niezwykle przydatną funkcją oferowaną przez Fluke Connect™ są rozmowy wideo ShareLive™. Pozwalają one na komunikację między użytkownikami aplikacji i przesyłanie obrazów termicznych i danych pomiarowych w czasie rzeczywistym. Umożliwia to natychmiastowe podzielenie się wynikami pomiarów z innymi członkami zespołu czy przełożonymi, a także konsultację i podjęcie decyzji o kolejnych działaniach.