Murrelektronik: Mico Pro®: modułowy system monitorowania prądu

|
Kategoria: Produkty, Produkty AKPiA

Mico Pro® to innowacyjny system monitorowania prądu od Murrelektronik. To modułowe rozwiązanie można zaadaptować dokładnie do potrzeb aplikacji, co daje korzystny bilans kosztów i zysków, a przy tym zajmuje niewiele miejsca. Opatentowany system zasilania gwarantuje optymalną pracę maszyny. Dodatkowa korzyść: koncepcja zintegrowanego bloku potencjałów znacząco upraszcza okablowanie.

Systemy zasilania to serce każdej maszyny. Muszą być maksymalnie niezawodne – jak Mico Pro®. To inteligentne rozwiązanie umożliwia jednoczesne monitorowanie wszystkich prądów oraz wykrywanie poziomów krytycznych we właściwym czasie. Sygnalizuje graniczne obciążenia i odłącza odpowiednie kanały. Ten opatentowany proces działa w myśl zasady: „tak szybko, jak trzeba; najpóźniej, jak to możliwe”.

Mico Pro® to modułowy system na napięcie pracy 12 i 24 V. Jego komponenty dobierane są z szerokiej gamy modułów odpowiednio do konkretnego zastosowania. Można je połączyć w spójną całość i podłączyć bez konieczności użycia narzędzi. W ofercie dostępne są moduły z jednym, dwoma i czterema kanałami. Ich niewielka szerokość (8, 12 lub 24 mm) umożliwia znaczącą oszczędność miejsca.

W modułach Mico Pro® fix zakres prądu jest stały (2, 4, 6, 8, 10 i 16 A). W modułach flex zakres prądu można regulować od 1 do 10 A lub od 11 do 20 A. Zwiększa to elastyczność i redukuje liczbę potrzebnych wersji. Możliwa jest natomiast wymiana poszczególnych modułów oraz ich integracja w dowolnym czasie
i w zależności od potrzeb.

Fot. Murreletronik

Fot. Murreletronik

Mico Pro® posiada zintegrowany blok potencjałów, który znacząco upraszcza okablowanie. Dostępne są opcje połączeniowe na +24 V oraz 0 V na każdym kanale. Dodatkowe bloki potencjałów umożliwiają połączenie aż do 2 x 12 potencjałów na każdy kanał.

Innowacyjny system mostkowania za pomocą dwóch szyn oraz bocznych zacisków sprężynowych do podłączania diagnostyki i sygnałów kontrolnych jest łatwy w obsłudze. Wszystkie wejścia i wyjścia wyposażone są w zaciski wtykowe. Przedniej części Mico Pro® nie przykrywają żadne przewody, a kontrolki statusów są dobrze widoczne.
Bardzo istotne są funkcje diagnostyczne Mico Pro®. Każdy kanał posiada sygnalizację statusu za pośrednictwem diody LED na module oraz sygnału cyfrowego wysyłanego do PLC. Moduł zasilający pozwala na diagnostykę grupową całego systemu, a moduły z regulowanymi ustawieniami umożliwiają diagnostykę sygnałów poszczególnych kanałów.
Status każdego kanału sygnalizowany jest za pomocą diod LED. Kiedy obciążenie osiągnie wartość 90%, dioda miga na zielono i przekazywany jest sygnał cyfrowy. W przypadku przekroczenia wartości granicznej Mico Pro® niezwłocznie wyłącza odpowiedni kanał, dioda LED miga na czerwono i wysyłany jest sygnał statusu. Kanał można ponownie włączyć naciskając przycisk lub przez sygnał z PLC. Kanały można również wyłączać ręcznie w celach serwisowych.

Funkcja przełączania poprzez sygnał z PLC w modułach flex umożliwia przełączanie elementów systemu bez potrzeby zastosowania dodatkowych styczników, przekaźników ani optoizolatorów. Dotyczy to nie tylko częstotliwości niskich (do 10 Hz), ale także wysokich.

Konstrukcja kaskadowa umożliwia podłączanie dodatkowej stacji Mico Pro® na kanale Mico. To znaczna oszczędność kosztów i prac instalacyjnych, zwłaszcza w aplikacjach zdecentralizowanych.