Autor:
|

Dzięki wysokim kwalifikacjom załogi, a także posiadanemu parkowi maszynowemu bydgoska firma może z powodzeniem poszerzać specjalistyczną ofertę, zarówno związaną z potrzebami Sił Zbrojnych RP, jak i usługami dla szeroko rozumianego przemysłu.

Wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA SA należą obecnie do czołowych zakładów w polskiej zbrojeniówce, będąc przy tym jedynym w kraju producentem zaawansowanych technologicznie wyrobów, w tym na przykład min przeciwpancernych, zapalników i wykrywaczy min. Ale nie tylko. Firma rozwija swoją ofertę również w obszarze usług dla przemysłu.

Przedsiębiorstwo jest także konkurencyjnym na krajowym rynku górniczym dostawcą elektrycznych urządzeń w wydaniu przeciwwybuchowym. Nie może więc dziwić fakt, że nie tylko zamierza utrzymać obecną pozycję na krajowym rynku, lecz także planuje ekspansję na rynkach zagranicznych. Jakie kompetencje umożliwiają skuteczną realizację tej strategii rozwoju?

bze belma polski przemysł

Bez marginesu błędu

Jednym z głównych obszarów działalności firmy jest produkcja wyrobów specjalnych na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Przeznaczone są one m.in. do ustawiania zapór minowych w systemach narzutowych oraz minowania klasycznego obszarów lądowych i przybrzeżnych wód morskich. W ofercie spółki znajdują się zarówno miny przeciwpancerne, jak i przeciwdesantowe, wykorzystywane przez pododdziały szczebla taktycznego i operacyjnego. Wyroby bydgoskiego zakładu służyć mogą także do realizacji zadań w zakresie rozpoznania i wsparcia inżynieryjnego, w tym wyszukiwania min, bomb, niewybuchów i improwizowanych ładunków wybuchowych (IED).

Jesteśmy jedynym w kraju producentem tego rodzaju min przeciwpancernych, zapalników i wykrywaczy min. Na rynku europejskim konkurujemy z firmami produkującymi systemy narzutowe ustawiania min oraz miny przeciwburtowe. Konkurujemy również z firmami europejskimi w dziedzinie mobilnych systemów wyszukiwania min i improwizowanych ładunków wybuchowych – mówi Piotr Śliwiński pełniący obowiązki zastępcy szefa działu Rozwoju Wyrobów Specjalnych i dodaje: – W tym obszarze działalności firma realizuje kontrakty przede wszystkim na rzecz obronności kraju i są to w większości umowy wieloletnie

Rozwiązania technologiczne, które oferuje spółka, powstają w ścisłej współpracy z wojskowymi instytutami badawczymi. Dzięki temu charakteryzują się one dużą niezawodnością działania, a także innowacyjnością konstrukcji. Spełniają też wszystkie wymogi, ściśle precyzowane przez międzynarodowe konwencje. W tym kontekście należy podkreślić, że przedsiębiorstwo ma zaświadczenie o nadaniu natowskiego kodu podmiotu gospodarki narodowej o numerze: 0241H (kod NCAGE – NATO Commercial and Government Entity nadawany jest w ramach Systemu Kodyfikacyjnego Paktu Północnoatlantyckiego podmiotom gospodarki narodowej, których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych lub świadczeniem usług na rzecz obronności).

BELMA oferuje swoim klientom zintegrowaną, kompleksową usługę „od projektu do wyrobu”. W związku z tym ma z jednej strony możliwość realizacji kontraktów o wysokim poziomie skomplikowania technologicznego, a z drugiej strony umiejętność dostosowania się do aktualnych potrzeb klientów.

Możliwe jest to nie tylko dzięki odpowiedniemu potencjałowi techniczno-produkcyjnemu, lecz także dzięki własnym biurom konstrukcyjnym, w których BELMA zatrudnia specjalistów z zakresu mechaniki, elektrotechniki i elektroniki. Dużym atutem przedsiębiorstwa są również własne laboratoria badawcze, umożliwiające przeprowadzenie niezbędnych badań, zgodnie z WT wyrobów. Dzięki temu firma może oferować rozwiązania technologiczne takie jak modułowa konstrukcja, które znacznie ułatwiają zmianę konfiguracji i funkcji wyrobu. W ten sposób odpowiadać może na konkretne, często niestandardowe, zapotrzebowanie swoich klientów.

Duże znaczenie w tym kontekście ma również wdrożony w bydgoskim zakładzie, utrzymywany oraz ciągle doskonalony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 oraz z AQAP 2110:2009 i zintegrowanymi wymaganiami dodatkowymi dotyczącymi specyfiki produkowanych wyrobów, w tym Wewnętrzny System Kontroli WSK. Oprócz tego wszystkie wyroby specjalne zakładu posiadają natowski numer magazynowy NSN. Pozwala to na skuteczne osiąganie planowanych wyników jakościowych. Jednocześnie BELMA zdobyła nagrody takie jak DEFENDER, przyznawany w trakcie kieleckiego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, a także Balt Military, uzyskiwana na Bałtyckich Targach Militarnych.

„Nasze wyroby spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności działania – podkreśla Piotr Śliwiński i dodaje: – Branża obronna rozwija się w bardzo szybkim tempie. Aby oferta była konkurencyjna, spółka musi kłaść duży nacisk na rozwój i innowacyjność wyrobów, a także śledzić kierunki rozwoju przemysłu obronnego na świecie. Poza innowacyjnością i ciągłym rozwojem szczególne znaczenie mają także: niezawodność i bezpieczeństwo, co jest zgodne z misją spółki. Nasza firma jako producent wyrobów wojskowych musi zapewniać przyszłemu użytkownikowi pełne bezpieczeństwo i maksymalną niezawodność. Nie może być miejsca na jakikolwiek margines błędu”.

Niezawodność wpisana w produkt

Ważnym elementem portfolio bydgoskiego producenta są elektryczne urządzenia w wydaniu przeciwwybuchowym. „W tym zakresie spółka jest obecnie dominującym dostawcą na krajowym rynku górniczym. Zaopatrujemy praktycznie wszystkie spółki węglowe i samodzielne kopalnie w najnowocześniejszy osprzęt elektroinstalacyjny w wersji przeciwwybuchowej – stwierdza Adam Potapenko, szef działu rozwoju wyrobów elektrycznych. – Dodatkowo w ostatnich latach spółka kładzie duży nacisk na rozwój na rynkach pozagórniczych, tj. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, rafineryjnym itp., oraz na rynkach zagranicznych, przede wszystkim tureckim”.

Wszystkie urządzenia w tym obszarze produkcji projektowane są zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów. W związku z tym stopień ich zaawansowania technicznego jest bardzo różny. Wśród nich znajdują się zarówno puszki przeciwwybuchowe, jak i elementy sterowania, ale również układy automatyki i bezpieczeństwa często o złożonych konstrukcjach.

„Możemy więc mówić o bardzo dużej rozpiętości, jeżeli chodzi o stopień skomplikowania naszych wyrobów. Proszę jednak pamiętać, że zwykle trudniej jest zaprojektować proste i niezawodne urządzenie niż rozbudowany system – argumentuje Adam Potapenko i dodaje: – W sferze urządzeń przeciwwybuchowych najważniejszy jest pomysł, rozwiązanie techniczne, które likwiduje problem naszego klienta, gwarantując przy tym wysoki stopień bezpieczeństwa”.

Przedsiębiorstwo, oprócz produkcji gotowych rozwiązań, przyjmuje także zlecenia na opracowywanie nowych konstrukcji, przygotowanie dokumentacji, certyfikację, a także wdrożenie i produkcję zleconych projektów na bazie posiadanego zaplecza produkcyjnego. Warto w tym kontekście wskazać na fakt, że wszystkie wyroby przeciwwybuchowe produkcji BZE BELMA SA posiadają certyfikaty zgodności z Dyrektywą ATEX oraz spełniają wymagania przepisów górniczych i morskich. Jednocześnie całość procesu projektowania i produkcji nadzorowana jest przez Jednostkę Notyfikowaną i potwierdzona „Powiadomieniem o zapewnieniu jakości”.

Nie może więc dziwić fakt, że produkowane w Bydgoszczy urządzenia składają się z wielu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych i są chronione patentami. Dzięki temu firma zdobyła dominującą pozycję na krajowym rynku i realizuje w głównej mierze umowy ramowe na dostawy urządzeń do wszystkich kopalni węgla kamiennego. Ugruntowana pozycja spółki w tej branży pozwala jej na położenie nacisku na nowe rynki zbytu, w tym rynki zagraniczne. Obecnie spółka eksportuje urządzenia przeciwwybuchowe do Turcji, gdzie pomimo silnej światowej konkurencji od dwóch lat realizowane są regularne dostawy.

Program rozwoju oferty asortymentowej dla urządzeń przeciwwybuchowych na rynkach pozagórniczych jest programem długofalowym. Ma on na celu przygotowanie kompleksowej oferty w zakresie osprzętu elektroinstalacyjnego dla stref zagrożonych wybuchem (gazów i pyłów) w obiektach przemysłowych. Możliwości rozwojowe firmy w tym obszarze działalności są więc naprawdę duże, tym bardziej że bydgoski zakład bardzo rozsądnie realizuje program rozwoju.

„W zakresie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym należy brać pod uwagę wiele czynników. Urządzenia te mają przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożonych wybuchem, więc niezawodność jest wpisana w naturę tych produktów. Innowacyjność rozwiązań z kolei stawia nas w czołówce światowych producentów podobnych rozwiązań, gwarantując wieloletnią przewagę konkurencyjną. Dzięki tym elementom możemy się rozwijać” – mówi Adam Potapenko.

bze belma

Udoskonalenie srebrzenia

Trzecim filarem oferty przedsiębiorstwa są usługi dla przemysłu. Spółka świadczy wachlarz usług, w tym m.in.: przetwórstwo tworzyw termoutwardzalnych, obróbkę skrawaniem, obróbkę plastyczną, obróbkę ścierną, malowanie mokre, spawanie, galwanizację, montaż mechanicznyelektroniczny oraz usługi pomiarowe. „Swoje usługi świadczymy różnym typom odbiorców. Są to producenci aparatury przeciwwybuchowej, elektrownie wiatrowe, przedsiębiorstwa z branży hydrauliki siłowej, sprzętu dla rolnictwa, urządzeń medycznych itd. – wymienia Dawid Juszczyk pełniący obowiązki szefa Zakładu Produkcji i dodaje: –

Naszym atutem jest przede wszystkim precyzyjna obróbka skrawaniem wykonywana na nowoczesnych maszynach sterowanych numerycznie. Są to m.in.: tokarki CNC, automaty tokarskie CNC oraz centra obróbcze 3-, 4-, 5-osiowe. Oprócz nich spółka dysponuje wieloma maszynami konwencjonalnymi takimi jak: automaty tokarskie, tokarki, frezarki, wiertarki, szlifierki i prasy. Należy w tym miejscu wspomnieć, że zarówno park maszynowy, jak i narzędzia do obróbki są dostarczane przez liderów w tej branży.

Dzięki takiemu parkowi maszynowemu jesteśmy w stanie wykonywać detale toczone i frezowane, począwszy od bardzo małych – rzędu kilku milimetrów – a kończąc na detalach o średnicach i długości 500 mm (w przypadku toczenia) oraz gabarytach 300×1500 mm (w wypadku frezowania)”.

Spółka, poza wydziałem obróbki skrawaniem, ma także galwanizernię z kompletnymi stanowiskami technologicznymi wyposażonymi w nowoczesne, wysokoczęstotliwościowe prostowniki oraz automatykę sterującą procesem. Należy zaznaczyć, że spełniają one wymogi związane z ochroną środowiska.

Galwanizernia świadczy usługi na potrzeby własne spółki oraz m.in. na potrzeby przemysłu elektromaszynowego, motoryzacyjnego i AGD. W tym zakresie spółka ma na koncie wiele oryginalnych projektów związanych z cynowymi, matowymi powłokami grubowarstwowymi, trójwarstwowymi (Cu-Ni-Cr) powłokami na materiałach ze stopów aluminium, pasywacją oliwkową na powłoce cynkowej, srebrzeniem selektywnym na wyrobach wielkogabarytowych, a także miedziowaniem w technologii prasowania proszków diamentowych.

W tej chwili bydgoski zakład kładzie nacisk na udoskonalenie procesów srebrzenia oraz cynowania matowego. Duże znacznie w rozwoju tego obszaru działalności ma fakt posiadania przez pracowników spółki bogatego doświadczenia wynikającego z ciągłości działalności galwanizerni, a także wiedzy z zakresu technologii oraz kompetencji we wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych. Nie może więc dziwić fakt wysokiej jakości oferowanych usług i szerokiej oferty zawierającej procesy niestandardowe, w tym m.in.: cynowanie matowe, srebrzenie, chromowanie techniczne, powłoki wielowarstwowe.

„Uwzględniając powyższe, nie można nie zauważyć, że portfel zamówień bydgoskiego zakładu systematycznie się zwiększa, zarówno w obszarze usług, jak i produkcji. Biorąc pod uwagę usługi, co roku zwiększamy zakres współpracy z obecnymi kontrahentami, a także szukamy nowych na terenie całej Europy. Głównymi odbiorcami naszych usług są w tej chwili firmy z Niemiec, Czech, Austrii, Finlandii oraz Anglii – stwierdza Dawid Juszczyk i podsumowuje: – Realizujemy różnego typu projekty, zarówno te, które są systematycznie odnawiane, jak i te, do których podchodzi się indywidualnie, jednorazowo. Uwzględniając wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz doświadczenie pracowników, spółka jest w stanie podejmować się wielu złożonych, skomplikowanych technologicznie wyzwań. Naszym atutem jest z pewnością umiejętność elastycznego reagowania na nietypowe zlecenia w zakresie małych i średnich serii. Mamy też możliwość, w razie potrzeby, wdrożenia nowej technologii. Chciałbym podkreślić, że nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, które mogą rozszerzyć zakres świadczonych przez nas usług i zwiększyć potencjał produkcyjny. Moim zdaniem w tym tkwi źródło sukcesu i konkurencyjności spółki”.