Autor:
|
www.termo-rex.pl

Spółka z Jaworzna poszerza asortyment i wprowadza nowe rozwiązania technologiczne. Dzięki temu jest jednym z europejskich liderów w obróbce cieplnej elementów stalowych.
 
„Rocznie realizujemy kilkadziesiąt różnego typu projektów. Oczywiście, ich liczba powiązana jest z ich wielkością. Dla przykładu dwa lata temu realizowaliśmy więcej kontraktów, ale o zdecydowanie mniejszej skali. Obecnie, choć w naszym portfelu zamówień mamy pozornie mniej projektów, to jest wśród nich ten jeden główny, czyli dwuletni kontrakt w Elektrowni Opole – mówi Tomasz Mazur, dyrektor handlowy, i dodaje: – Realizacja tego kontraktu to ogromne przedsięwzięcie, ponieważ wykonujemy prace montażowe części ciśnieniowej powstających kotłów K-5 i K-6 na parametry nadkrytyczne. Pierwsza próba kotła odbędzie się już w grudniu tego roku, natomiast druga – w lipcu przyszłego roku. Tak więc zarówno przedsięwzięcie, jak i tempo prac są bardzo duże”.

TERMO-REX SA w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzą PAK SERWIS sp. z o.o. z Konina (lider konsorcjum) i CKTiS SA z Płocka wykonuje wszystkie prace związane z podgrzewaniem do spawania oraz obróbką cieplną. Udział spółki z Jaworzna w całości kontraktu wyniesie nie mniej niż 8 mln zł. Ponadto firma będzie uczestniczyć w pracach montażowych poprzez spółkę CKTiS SA, w której ma ponad 33% udziałów. Fakt uczestniczenia w tym projekcie świadczy o obecnej pozycji TERMO-REX-u na rynku. Pozwala także na dalszy rozwój firmy, zarówno w zakresie wzbogacania doświadczenia, jak i rozwijania oferowanej na rynku technologii.
 
Energetyczne projekty
TERMO-REX SA jest od kilkunastu lat znanym na rynku specjalistą od obróbki cieplnej elementów stalowych (Post Welding Heat Treatment, PWHT), będąc obecnie największą firmą w tej branży w kraju i jedną z największych w Europie. Spółka znana jest z wykonywania zabiegów cieplnych przed spawaniem oraz obróbki cieplnej złącz spawanych w szerokim zakresie materiałów, średnic i grubości ścianek. Głównymi odbiorcami usług przedsiębiorstwa są przemysły energetyczny, petrochemiczny, stoczniowy, hutniczy oraz budownictwo.

Jednocześnie firma jest cenionym producentem maszyn i osprzętu do obróbki cieplnej, wśród których znajdują się m.in. nagrzewnice oporowe – sztandarowy produkt spółki. TERMO-REX SA jest także dostawcą izolacji termicznych, ceramiki technicznej oraz artykułów elektroinstalacyjnych renomowanych producentów krajowych i zagranicznych. „Działamy zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym, w tym przede wszystkim w Skandynawii i Europie Zachodniej – stwierdza Tomasz Mazur i dodaje: – Dzięki nowoczesnemu parkowi mobilnych urządzeń oporowych i indukcyjnych oraz wykwalifikowanej kadrze pracowników jesteśmy stale obecni przy największych inwestycjach na terenach zakładów energetycznych, petrochemicznych, stoczniowych i górniczych w kraju i za granicą. Cały czas poszerzamy swoje możliwości poprzez inwestowanie w park maszynowy, który jest stale powiększany o kolejne nagrzewnice indukcyjne i oporowe o mocach znamionowych 100 kW i 200 kW. W tej chwili moc urządzeń indukcyjnych została zwiększona do 1,2 MW.

Jak dotąd przedsiębiorstwo z Jaworzna uczestniczyło w realizacji wielu ważnych inwestycji energetycznych w Polsce. Wśród nich wymienić należy m.in. budowę kotła fluidalnego 460 MW w Elektrowni Łagisza i budowę bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów. Spółka uczestniczyła także w budowie kopalni gazu i ropy Lubiatów–Międzychód–Grotów. Realizowała także szereg kontraktów na budowach zagranicznych, w tym m.in. w niemieckich elektrowniach Neurath (budowa bloku 800 MW i 1100 MW), Karlsruhe (budowa bloku 912 MW), Mannheim (budowa bloku 911 MW), a także holenderskim Maasvlakte (budowa bloków 1100 MW).
 
Mobilne usługi obróbki cieplnej
Podstawą technologii oferowanej na rynku przez spółkę z Jaworzna jest mobilna obróbka cieplna konstrukcji stalowych. W tym obszarze działalności przedsiębiorstwo, dzięki kadrze doświadczonych specjalistów, świadczy usługi w zakresie podgrzewania złącz do spawania i obróbki cieplnej po spawaniu. „Na czym polega oferowana przez TERMO-REX SA obróbka cieplna? Otóż jest to podgrzewanie łączonych elementów do wymaganej temperatury spawania (120–250°C), utrzymanie w sposób kontrolowany wymaganej temperatury, a po spawaniu – odprężanie (mające na celu zredukowanie naprężeń spawalniczych i naprężeń własnych materiału spawanego) w temperaturach nawet powyżej 700°C bądź za pomocą mat grzewczych przy wykorzystaniu urządzeń oporowych lub też za pomocą induktorów kablowych, gdy proces realizowany jest urządzeniami indukcyjnymi. TERMO-REX SA posiada ponadto piec przenośny, który zamontowany w dowolnej lokalizacji pozwala obrabiać cieplnie elementy wielkogabarytowe (np. korpusy turbin parowych)” – tłumaczy Tomasz Mazur.

Spółka specjalizuje się w obróbce cieplnej rurociągów i konstrukcji stalowych. Wykonuje zlecenia w obszarze suszenia betonów przemysłowych, zwłaszcza w kotłach energetycznych. Proces technologiczny realizowany przez firmę każdorazowo jest dobrze zaplanowany pod względem doboru najodpowiedniejszej technologii i całego wymaganego osprzętu przygotowywanego pod konkretną realizację przez Dział Serwisu firmy.

Nasz sprzęt przed wywiezieniem na budowę jest zawsze sprawdzony, wykonane są niezbędne pomiary i kalibracje, aby w miejscu prowadzenia prac nie było żadnych niespodzianek – mówi Mariusz Byczek, kierownik Działu Serwisu

 
Nagrzewnice z certyfikatem
Ponieważ firma specjalizuje się w pracach z zakresu obróbki cieplnej dużych obiektów przemysłowych, podstawowego znaczenia nabierają nie tylko wysokie kwalifikacje pracowników spółki, lecz także niezawodność sprzętu, na którym pracują. „Przy tego typu inwestycjach, gdzie terminy realizacji są zwykle napięte i każdy przestój ma swoje konsekwencje, także finansowe, liczą się takie aspekty jak jakość i niezawodność sprzętu używanego na budowie – mówi Mariusz Byczek i dodaje: „Dlatego też, aby zapewnić zarówno sobie, jak i naszym klientom najwyższej jakości sprzęt TERMO-REX SA od kilku lat produkuje urządzenia do obróbki cieplnej i osprzęt spełniający jednostkowe wymagania. Każdy odbiorca podczas rozmowy handlowej precyzuje szczegółowe oczekiwania, zakres prac, do których urządzenia będą wykorzystywane. To, jakie materiały ma podgrzewać, w jakich procesach i zakresie temperatur pracować. Urządzenia budowane są tak, by uwzględnić specjalne wymogi klienta. Jesteśmy w stanie dostosować urządzenie do potrzeb każdego odbiorcy. W całym procesie służymy naszym doświadczeniem i wiedzą techniczną. Najwięcej produkowanych przez nas maszyn to urządzenia oporowe i transformatorowe, które mają większe możliwości i szersze zastosowania niż urządzenia indukcyjne. Możliwości techniczne podpięcia tych urządzeń w przeróżnych obiektach (np. halach) są dużo większe niż maszyn przeznaczonych do obróbki indukcyjnej. Dodatkowo do nagrzewnic oporowych jesteśmy w stanie dobrać cały osprzęt, zgodnie z wymogami klienta”.

Czy wiesz, że...
W ostatnim czasie TERMO-REX uzyskał trzy ważne certyfikaty wydane przez TÜV Nord Polska. Pierwszy z nich to certyfikat dotyczący procesu produkcji nagrzewnic. Kolejne dwa to Certyfikat PN-EN ISO 9001 i PN-ISO /IEC 27001 w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji, w obrębie procesów głównych firmy, tj.: produkcji, serwisu i sprzedaży urządzeń oraz osprzętu do obróbki cieplnej, obróbki cieplnej, handlu wyrobami elektrycznymi i elektrotechnicznymi, usługowego pozyskiwania i sprzedaży mikrosfer. Dotychczas spółka mogła się pochwalić certyfikatami: Systemu Zapewnienia Jakości Obróbki Cieplnej wydanego przez TÜV Rheinland Polska oraz uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego zarówno w zakresie spawania, jak i obróbki cieplnej.

Istotnym elementem, który może mieć znaczenie dla rozwoju w obszarze produkcji nagrzewnic, jest fakt otrzymania przez firmę certyfikatu TÜV Nord Polska. Jednocześnie od ubiegłego roku spółka prowadzi prace nad nowymi rozwiązaniami sterowania procesem obróbki cieplnej realizowanym przez produkowane w firmie nagrzewnice. W tym zakresie producent jest na etapie finalizowania rozmów z kilkoma wiodącymi na świecie producentami sterowników przemysłowych. Ich efektem ma się stać stworzenie nowatorskich w swoim działaniu, niezawodnych i wysoko wydajnych urządzeń. Co istotne w tym wypadku, sterowniki zostaną wykonane specjalnie na potrzeby firmy z Jaworzna, według jej parametrów, potrzeb i doświadczeń. Do końca roku planowane są testy nowej nagrzewnicy wyposażonej w nowe sterowniki.

Fot. Termo-Rex

Fot. Termo-Rex

Mikrosfery z popiołów

W swojej działalności TERMO-REX SA stosuje technologię, dzięki której firma pozyskuje ceramiczne materiały wsadowe niezbędne do produkcji elementów grzewczych wykorzystywanych w obróbce cieplnej. Źródłem uzyskania tych materiałów są mikrosfery. W związku z tym przedsiębiorstwo z Jaworzna nawiązano współpracę z kilkoma wytwórcami mikrosfer, a także instytutami badawczymi i dzięki zdobytej wiedzy i podpisanym umowom rozwinęło własną technologię ich pozyskiwania W ten sposób przetwarzanie popiołów stało się jednym z obszarów zainteresowania spółki.

Czy wiesz, że...
Interesującym elementem działalności firmy jest pozyskiwanie mikrosfer z popiołów lotnych. „TERMO-REX SA jako wytwórca osprzętu do obróbki cieplnej w swoich procesach produkcyjnych wykorzystuje duże ilości materiałów ceramicznych. To ciągle rosnące zapotrzebowanie zainspirowało nas do poszukiwania własnych źródeł materiałów wsadowych, niezbędnych do produkcji ceramiki. Wśród takich materiałów szczególne miejsce zajmują mikrosfery z popiołów lotnych. Po szczegółowym rozeznaniu możliwości i potrzeb rynku zdecydowano o rozwoju nowego kierunku działalności firmy: pozyskiwaniu i sprzedaży mikrosfer” – mówi Leszek Mirecki, dyrektor techniczny spółki.

„Pozyskiwanie mikrosfer jest działem w naszej firmie, który rozwijamy trzeci rok. Mikrosfery są to lotne frakcje popiołów powstałych ze spalania węgla kamiennego. W efekcie tego procesu powstaje szary pył, który ze względu na swoją specyfikę, charakter, właściwości fizyczne i chemiczne ma szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, głównie w budownictwie, w przemyśle produkcji izolacji, kosmetologii, chemii oraz wielu innych – tłumaczy Leszek Mirecki, dyrektor techniczny spółki. – Elektrownie składują odpad w formie mokrej na rozlewiskach w postaci basenów lub lagun. Postępowanie przy pozyskiwaniu mikrosfer z popiołów lotnych jest dosyć podobne jak w wypadku utylizacji wycieków ropy do rzek. Ze względu na niski ciężar właściwy mikrosfery unoszą się na powierzchni wody. Mamy przygotowane specjalne tamy pływające, którymi zagarniamy materiał z powierzchni wody, przemieszczamy w miejsce wyznaczone do poboru i dalej za pomocą specjalnych pomp pompujemy w postaci pulpy do filtrów workowych, gdzie namiar cieczy jest usuwany. Pobrany materiał po parunastu dniach zostaje wstępnie podsuszony, a następnie przeznaczony do produkcji ceramiki grzewczej lub sprzedawany naszym odbiorcom.

Zakład Gospodarowania Popiołami to kolejny element, dzięki któremu spółka nie tylko rozszerza zakres swojej działalności, lecz także czyni go coraz bardziej kompletnym. Kolejnym składnikiem realizacji tej strategii jest działająca w Jaworznie hurtownia materiałów elektrotechnicznych.
 
Poszerzany asortyment
„Hurtownia materiałów elektrotechnicznych to jedna z pierwszych gałęzi działalności firmy. Asortyment hurtowni jest stale poszerzany, tak by był dostosowany do aktualnego zapotrzebowania klienta. M.in. dzięki temu ciągle zdobywamy nowych klientów, a hurtownia jest coraz bardziej rozpoznawalna na rynku lokalnym i poza nim. Co ważne, nie działamy jedynie w obszarze branży energetycznej, ale również elektrycznej – argumentuje dyrektor handlowy. – Oferujemy profesjonalną obsługę oraz możliwość bezpłatnego doradztwa w zakresie instalacji elektrycznych, domofonowych i alarmowych oraz automatyki domowej”.

„Poprzez wieloletnie doskonalenie w dziedzinie elektroinstalacyjnej firma uzyskała stabilną pozycję na rynku. Umożliwiło to nawiązanie współpracy z największymi firmami w branży i pozwala na oferowanie szerokiego asortymentu w bardzo konkurencyjnych cenach – podsumowuje Tomasz Mazur. – TERMO-REX SA stale się rozwija. Nieustannie zwiększamy park maszynowy. Urządzenia stosowanie przez nas w obróbce cieplnej są coraz nowocześniejsze. Inwestujemy nie tylko w sprzęt, lecz także w ludzi, przeprowadzamy systematyczne szkolenia dla naszych pracowników”.

Jednym z ważnych elementów, który wskazuje na dbałość TERMO-REX SA o klienta jest prowadzenie przez firmę szkoleń z zakresu obróbki cieplnej, a także obsługi maszyn. W ich trakcie fachowcy z Jaworzna starają się wytłumaczyć technologię procesu, omawiają zasady działania i obsługi urządzeń, przekazują wiedzę o materiałach, wyjaśniają, czym grozi nieprzestrzeganie technologii. Każde tego typu szkolenie zakończone jest certyfikatem. Dzięki temu z optymizmem możemy patrzeć w przyszłość.

Czy wiesz, że...
Największą inwestycją, w której uczestniczy obecnie TERMO-REX, jest wykonanie prac montażowych części ciśnieniowej powstających kotłów K-5 i K-6 dla pakietów 3 i 4 w PGE Elektrownia Opole. TERMO-REX SA uczestniczy w realizacji tej inwestycji jako członek konsorcjum obok PAK SERWIS sp. z o.o. z Konina (lider konsorcjum) i CKTiS SA z Płocka. W ramach kontraktu najpierw dla każdego z kotłów przeprowadzony zostanie montaż prawie 600 t elementów, w tym m.in.: rurociągów łączących pomiędzy komorami ECO, parownika, SH i RH, montaż rurociągów rozruchowych oraz kompletny montaż zawieszeń. Następnie zostaną wykonane m.in. prace montażowe na systemach ciśnieniowych rurociągów recyrkulacji, odwodnień i odpowietrzeń oraz montaż zdmuchiwaczy popiołu, a także podparć, zawieszeń, kształtek o wadze łącznej dochodzącej do ok. 350 t na każdym z kotłów. Pracownicy TERMO-REX-u rozpoczęli już na placu budowy zabiegi cieplne spoin montażowych rurociągów składających się z rur ø300 i ø500. Zakończenie całości kontraktu zaplanowane jest do końca 2017 r.