Hart-Tech: najnowsze technologie obróbki cieplno-chemicznej
15/09/2016
Artykuł promocyjny
Autor:
|
www.hart-tech.pl

Hartownia usługowa Hart-Tech sp. z o.o. jest nowoczesną firmą działającą w sferze zaawansowanych technologii obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Posiada urządzenia umożliwiające realizację procesów według najnowszych technologii – zarówno konwencjonalnych, jak i próżniowych. Oferuje usługi w zakresie wytwarzania utwardzonych warstw wierzchnich na częściach maszyn i narzędziach z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych. Świadczy usługi hartowanianawęglania próżniowego, wyżarzania, przesycania i starzenia, azotowania konwencjonalnego i niskociśnieniowego oraz azotonasiarczania gazowego, a także inne specjalistyczne obróbki. Prowadzi również działalność badawczą oraz szkoleniową.

Technologie wykorzystywane w Hart-Tech sp. z o.o. opracowane zostały na Politechnice Łódzkiej, a ich współtwórcami są udziałowcy firmy. Przedsiębiorstwo opiera działalność na chronionych zarówno polskimi, jak i zagranicznymi patentami technologiach FineCarb®, PreNitLPC® i FineLPN®. Technologie wykorzystywane przez Hart-Tech sp. z o.o. mają szereg zalet w porównaniu z obecnie najbardziej rozpowszechnionymi w przemyśle technologiami konwencjonalnymi. Pozwalają na uzyskanie lepszych właściwości wytrzymałościowych produktów przy zachowaniu konkurencyjności cenowej. Jednocześnie są od nich bardziej ekologiczne. Wysoka jakość naszych usług, szybkość realizacji oraz konkurencyjne ceny sprawiają, że mamy opinię solidnego i rzetelnego kooperanta. Firma składa się z doświadczonej kadry inżynierskiej i zarządzającej. To dzięki nieprzeciętnym ludziom z pasją i pomysłem działalność firmy ukierunkowana jest na innowacyjność.

Firma za podstawowy cel stawia sobie osiągnięcie powtarzalności w produkcji i osiągnięcie jak najwyższej jakości, dlatego wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością według normy ISO 9001 w zakresie: „Wykonywanie specjalistycznych usług obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej wyrobów metalowych”. Certyfikacja została przeprowadzona zarówno w akredytacji polskiej PCA, jak i niemieckiej TGA. Hart-Tech w 2016 r. uzyskał również certyfikat ISO/TS 16949, który jest specyfikacją techniczną ISO łączącą wymagania istniejących już amerykańskich, niemieckich, francuskich i włoskich norm systemów zarządzania w obrębie globalnego przemysłu motoryzacyjnego.

Firma od początku istnienia pozyskuje środki z Unii Europejskiej. Celem głównym pierwszego zakończonego projektu INNOTECH – K1/HI1/36/159007 było wdrożenie w firmie Hart-Tech sp. z o.o. technologii wysokotemperaturowego nawęglania próżniowego z przedazotowaniem – PreNitLPC® – oraz późniejsza aplikacja tej technologii dla dotychczasowych i nowych klientów firmy.

Celem uzupełniającym, związanym ze spodziewanym wzrostem przychodów firmy i liczby obrabianych detali było wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu zapewnienia jakości EN ISO 9001 oraz przygotowanie rozszerzenia do wymagań normy lotniczej AS9100/EN-PN9100.

Kolejny projekt, jako konsorcjum z SECO/WARWICK i Politechniką Łódzką, zrealizowany został w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+”, pt.: „Wielozadaniowe, inteligentne centrum modułowe do próżniowej obróbki cieplnej i powierzchniowej technologiami high-tech” (nr umowy: UOD-DEM-1-193/001). W ramach projektu uruchomione zostało wielozadaniowe, inteligentne centrum modułowe do próżniowej obróbki cieplnej i powierzchniowej technologiami high-tech. Uniwersalne centrum modułowe umożliwia wykonanie ponad siedemdziesięciu kombinacji zróżnicowanych technologicznie obróbek, w tym FineCarb®, PreNitLPC® z hartowaniem HPGQ (high pressure gas quenching) i olejach oraz FineLPN®, a także technologii hybrydowych.

hart-tech

Obecnie firma Hart-Tech sp. z o.o., jako lider w konsorcjum z Fabryką Pierścieni Tłokowych „PRIMA” SA w Łodzi, realizuje projekt: „Gradientowe warstwy niskotarciowe, wytwarzane w hybrydowym procesie FineLPN, nanostrukturyzowane cząstkami MoS2 i rGO dla zastosowań w uszczelnieniach w przemyśle lotniczym” w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [nr umowy: POIR/01.02.00-00-0011/15 (NIWAG)]. Celem projektu jest opracowanie technologii gradientowych warstw niskotarciowych, wytwarzanych w hybrydowym procesie FineLPN®, nanostrukturyzowanych cząstkami MoS2 i rGO (Reduced Graphene Oxide).

Realizacja projektu w pierwszym etapie obejmuje opracowanie eksperymentalnej bazy danych dla uczenia sieci neuronowej stanowiącej element technologii FineLPN®. Dotychczasowa baza oparta jest na stalach narzędziowych, stąd też niezbędne jest jej rozszerzenie w zakresie stali i żeliw stosowanych w uszczelnieniach lotniczych. Jednocześnie, na podstawie analizy literaturowej oraz doświadczeń własnych, zostały opracowane wytyczne do technologii i urządzeń badawczo-demonstracyjnych dla wytwarzania warstw niskotarciowych na szerokim spektrum uszczelnień. Opracowane zostaną również specjalne pakiety oprzyrządowania technologicznego dla zapewnienia poprawnej geometrii pierścieni po procesie wytwarzania technologicznych warstw wierzchnich. W firmie Hart-Tech rozpoczęto budowę stanowiska badawczego, tj. linii demonstracyjnej do kompleksowego wytwarzania gradientowych warstw niskotarciowych.

Kolejnym etapem będzie opracowanie technologii „precoating” nano-substratów zbrojących MoS2 i rGO oraz zaleceń technologicznych dla procesu FineLPN® w celu wytworzenia warstw niskotarciowych. Na wytworzonych warstwach wierzchnich przeprowadzone zostaną badania eksploatacyjne oraz opracowane kryteria odbiorowe zgodnie z wymogami branży lotniczej. Projekt zakończy się opracowaniem oferty technologicznej wytwarzania gradientowych warstw nisko-tarciowych dla szerokiego asortymentu uszczelnień i innych elementów ślizgowych, która poszerzy ofertę firmy Hart-Tech. Planuje się wdrożenie opracowanej technologii dla pierścieni tłokowych stosowanych w przemyśle lotniczym.

hart-tech