Jak rozwiązać problem przegrzewania się łożysk wentylatora wyciągowego w zakładzie hutniczym

Jak rozwiązać problem przegrzewania się łożysk wentylatora wyciągowego w zakładzie hutniczym

28/08/2023
Autor:
|

Firma NSK rozwiązała problem przegrzewania się łożysk wentylatora wyciągowego w zakładzie przeróbki rudy, co zapewniło klientowi roczne oszczędności w wysokości 88 955 EUR. Tak znaczne ograniczenie kosztów było możliwe dzięki odpowiednio dobranym rozwiązaniom łożyskowym i smarnym, które wyeliminowały sprężone powietrze wykorzystywane wcześniej do chłodzenia.

Wentylatory wyciągowe są niezbędne w zakładach przeróbki rudy, ponieważ pomagają w usuwaniu wysokiego stężenia unoszących się w powietrzu cząstek stałych powstających w procesach takich jak kruszenie, sortowanie, mielenie, przesiewanie, dekantacja, filtrowanie i suszenie. W tej konkretnej instalacji temperatura pracy łożysk wentylatorów wyciągowych była niedopuszczalnie wysoka, dlatego zakład, chcąc przeciwdziałać tej sytuacji i jednocześnie wydłużyć żywotność łożysk, wykorzystywał do chłodzenia sprężone powietrze, co generowało znaczne koszty.

Firma zaniepokojona stałymi wydatkami związanymi z instalacją do chłodzenia, przeprowadziła szczegółowa ocenę zastosowania i warunków pracy łożysk. Przegląd obejmował propozycje wartości dodanej, takie jak raport o stanie łożysk i badanie temperatury, które ujawniły poważne problemy z uszczelnieniami aktualnie wykorzystywanych łożysk. Wysoka prędkość obrotowa łożyska powodowała wypalanie wargi uszczelniającej, co w połączeniu z nadmierną ilością smaru generowało wysoką temperaturę roboczą.

By wyeliminować zdiagnozowane problemy zaproponowano zastosowanie łożysk baryłkowych NSKHPS w oprawach dzielonych SNN oraz uszczelek labiryntowych wraz z zaleceniem procedur właściwego montażu, stosowania odpowiedniej ilości środka smarnego oraz zachowania optymalnych okresów między smarowaniami. Oprawy stojące SNN posiadają dwa otwory smarowe i jeden otwór spustowy, co ułatwia konserwację. Kolejne testy wykazały znaczne obniżenie temperatury, eliminując potrzebę uruchamiania sprężarki w celu chłodzenia powietrzem.

Gama modułowych opraw SNN oferuje różne opcje techniczne dopasowane do specyfiki wymagających zastosowań, takich jak wentylatory wyciągowe. Warto zauważyć, że komponenty te są łatwe w montażu, demontażu i konserwacji. Wyposażone w wysokowydajne łożyska, takie jak seria NSKHPS, dzielone oprawy SNN wspierają firmy w realizacji planów redukcji kosztów.

Przekrój przedstawiający konfigurację projektową oprawy dzielonej SNN NSK / Zdjęcie: NSK

Przekrój przedstawiający konfigurację projektową oprawy dzielonej SNN NSK / Zdjęcie: NSK


baner_zapis_na_linkedin_newsletter_pp13000