ALUMETAL SA – Kupują złom i robią na tym niezły biznes

ALUMETAL SA – Kupują złom i robią na tym niezły biznes

14/05/2013
|

Produkcja stopów aluminiowych, polegająca na recyklingu, pozwala znacząco obniżać koszty wytworzenia. Między innymi dzięki opanowaniu do perfekcji technologii przetwarzania złomów aluminiowych w pełnowartościowe stopy Grupa Alumetal stopniowo staje się jednym z największych producentów wtórnych stopów odlewniczych w Europie.

Co jest ważne przy wyborze producenta stopów aluminiowych?

Taki podmiot powinien posiadać wiele jednostek produkcyjnych na wypadek awarii. To bardzo ważne, dlatego że brak dostawy lub wadliwy produkt może powodować przestój linii produkcyjnej klienta, co z kolei kosztuje dziesiątki, a nawet setki tysięcy euro dziennie. Do tego dochodzi niezawodność, która wiąże się np. z wdrożeniem i przestrzeganiem systemu jakości ISO TS 16949 oraz wypracowany system dostaw. Chodzi o to, że solidny producent musi współpracować z solidnym przewoźnikiem, który wyprodukowany towar dostarczy na czas. I my takim solidnym producentem stopów aluminiowych jesteśmy.

I pewnie można to uwiarygodnić konkretnymi liczbami…

Owszem. W 2012 r. jako Grupa Alumetal sprzedaliśmy blisko 100 tys. ton stopów aluminiowych. Budżet na rok 2013 zakłada sprzedaż blisko 125 tys. ton, a plan na rok 2014 przewiduje sprzedaż 148 tys. ton. To ma pozwolić stać się trzecim co do wielkości producentem wtórnych stopów odlewniczych w Europie.

I nie przeszkodził w tym spadek sprzedaży samochodów Europie?

Grupa Alumetal posiada aktualnie ponad 140 aktywnych klientów i ponad 100 aktywnych dostawców. Rzeczywiście, w przeważającej większości klienci reprezentują przemysł motoryzacyjny (94% udziału w sprzedaży w 2012 r.), ale stopy aluminiowe dostarczamy również dla przemysłu AGD, elektronicznego, maszynowego, oświetleniowego, hutnictwa stali oraz producentów grzejników.

Największymi odbiorcami są globalni producenci części samochodowych i samochodów, tacy jak Grupa VW, Grupa Nemak (największy na świecie producent głowic silników), Grupa Federal-Mogul, Mahle i Kolbenschmidt – najwięksi na świecie producenci tłoków silników. Nasze produkty wykorzystywane są również w produkcji głowic do silników, obudowy skrzyni biegów, obudowy przekładni kierowniczych i wielu innych elementów. A poza motoryzacją – np. w elementach pralek, maszynek do mięsa, innych sprzętach AGD, elementach dla elektroniki, częściach dla różnego rodzaju maszyn.

Odpowiadając na pytanie, spadek sprzedaży samochodów w Europie w sposób oczywisty wpływa na trudności w zawieraniu kontraktów i w konsekwencji na zwiększanie sprzedaży. My mamy jednak zdywersyfikowaną bazę klientów. Dodatkowo posiadamy też atut, który pozwala nam skutecznie konkurować z firmami zachodnioeuropejskimi, mam na myśli bardzo niski koszt przerobu. Dlatego z optymizmem patrzymy na możliwość realizacji naszych celów.

A jak chcecie te cele realizować?

Cele będą zrealizowane poprzez zdywersyfikowaną bazę odbiorców, wykorzystywanie lokalizacji zakładów, które są usytuowane w niewielkiej odległości od naszych kluczowych klientów, zróżnicowaną technologię produkcji i w konsekwencji zwiększanie efektywności produkcji, dyscyplinę kosztową, tzn. utrzymywanie kosztów przerobu na obecnym, bardzo niskim poziomie, dalsze aktywne działania handlowe, mające na celu pozyskanie kolejnych klientów.

Mówi pan tak, jakby firma stała przed ogromną szansą na coś wielkiego.

Dobra przyszłość aluminium wtórnego i w konsekwencji wzrost jego konsumpcji w najbliższych latach to ogromna szansa. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze kilka lat temu udział części aluminiowych w samochodzie wynosił poniżej 100 kg, a przewiduje się, że po roku 2020 będzie to już ponad 200 kg.

Ponadto do produkcji stopów z aluminium wtórnego zużywa się tylko 5% energii, 20 razy mniej niż do produkcji tej samej ilości aluminium pierwotnego.

Dodatkowo nasz region, Europa Centralna i Wschodnia, z roku na rok zwiększa swoje znaczenie, ponieważ niższe koszty wytworzenia powodują, że wiele nowych inwestycji jest lokowanych w naszym regionie, a istniejące zakłady zwiększają swoje moce produkcyjne.

Zagrożeń pewnie również nie brakuje…

Zagrożeniem jest dalszy spadek produkcji i sprzedaży samochodów, ewentualny szybki i niekontrolowany wzrost płac pracowników oraz znaczny wzrost cen paliw, co może mieć przełożenie na koszty transportu – bowiem 50% naszej produkcji jest wysyłana poza Polskę i 50% zakupu surowca złomowego realizujemy, korzystając z dostaw zagranicznych.

Jednak chyba więcej w was optymizmu. Widać to po szeregu inwestycji.

Można powiedzieć, że stale coś się w naszej firmie na tym polu dzieje. Począwszy od unowocześniania istniejącej infrastruktury zakładów zlokalizowanych w Kętach i Gorzycach o technologię, zakup instalacji mających służyć poprawie ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy, zakup nowoczesnych urządzeń do rozładunku, załadunku i transportu złomów aluminiowych czy stopów, a kończąc na największej dotychczas inwestycji, do jakiej doszło w Grupie Alumetal, czyli budowie od samego początku nowoczesnego zakładu przerobu złomu i produkcji stopów odlewniczych Alumetal Nowa Sól sp. z o.o. w Nowej Soli.
alumetal-sa-stal

I co daje ten zakład?

Zakład będzie posiadał dwie linie produkcyjne. Uruchomienie drugiej linii planowane jest na drugą połowę tego roku. Już teraz mówimy o wydajności na poziomie 33 tys. ton stopów aluminiowych rocznie, a po uruchomieniu drugiego etapu (w lipcu 2013 r.) będzie to ponad 60 tys. ton rocznie. Zakład wyposażony jest w nowoczesne urządzenia służące do sortowania złomów aluminiowych, wstępnego przerobu surowca, topienia w nowoczesnych piecach wychylnych obrotowych i odstojowych oraz rafinacji i odlewania stopów na maszynach odlewniczych należących do najnowocześniejszych w Polsce. W trosce o środowisko naturalne, w celu zminimalizowania emisji pyłów do powietrza zastosowano również nowoczesne i skuteczne urządzenia odpylające i filtrujące, zgodne z obowiązującymi wymogami oraz BAT (najlepsze dostępne technologie).

W 2012 r. uruchomiony został również nowy zakład produkcyjny stopów wstępnych – zapraw, w ramach Alumetal Gorzyce sp. z o.o.

To pozwoliło obniżyć koszty?

Do tej pory musieliśmy kupować zaprawy od producentów, a obecnie – dzięki własnej produkcji – możemy zabezpieczyć zapotrzebowanie na ten materiał, a przede wszystkim sprzedawać ten produkt na zewnątrz.

Aby usprawnić funkcjonowanie i przepływ informacji, a także zwiększyć wydajność oraz usprawnić obsługę dostawców oraz odbiorców, zarządzanie infrastrukturą zakładu, zasobami ludzkimi oraz płacami, w 2012 r. we wszystkich spółkach Grupy Alumetal wdrożono zintegrowany system klasy ERP. System zwiększył również konkurencyjność Grupy Alumetal poprzez nowe możliwości analizy efektywności produkcji na poziomie jej planowania, realizacji i rozliczania.

Stawiamy na dalszy rozwój firmy w zakresie zwiększania produkcji oraz ilości złomów aluminiowych poddawanych recyklingowi. Na pewno zakładamy również dalszy rozwój eksportu i nie wykluczamy ekspansji firmy poza granice Polski.

Zatrudnienie też błyskawicznie rośnie?

Największą wartością każdej firmy są ludzie, dlatego do dyspozycji naszych odbiorców pozostaje wykwalifikowany i zgrany zespół, który łącząc długoletnie doświadczenie starszych pracowników z kreatywnością i świeżym spojrzeniem młodszych, realizuje cele grupy, a przede wszystkim – będąc blisko klienta – dostosowuje się do jego potrzeb.

Dzisiaj w całej grupie zatrudnionych jest ponad 500 pracowników. W 2002 r. było to jeszcze 245 osób. To zasługa nowych klientów i inwestycji, które staramy się realizować, korzystając z dostępnych funduszy UE. Dużą wagę przywiązujemy do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i efektywnego budowania ich kompetencji.

Dużo wam te fundusze pomogły?

Z tej formy współfinansowania korzystamy właściwie od samego początku, gdyż pierwsze pieniądze z Unii otrzymaliśmy w roku 2004 na niewielki wtedy jeszcze projekt dotyczący dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego i wózków widłowych. Potem było już coraz lepiej, kolejne coraz większe projekty uzyskiwały dofinansowanie i w latach 2004–2012 aż sześć naszych inwestycji zakwalifikowało się do wsparcia z UE. Ostatnim zadaniem inwestycyjnym i jednocześnie największym, wartym ponad 100 mln złotych przedsięwzięciem była budowa zakładu w Nowej Soli, gdzie dofinansowanie wyniosło 20 mln zł.

Podkreślić również należy, że firma nie ogranicza się tylko do głównego produktu, jakim są wtórne stopy aluminium, ale cały czas, dzięki nowym inwestycjom, poszerzany jest wachlarz oferowanych wyrobów.

W związku z otwarciem w 2010 r. spółki Alumetal T+S możemy naszym klientom zaproponować również topniki i sole, stanowiące materiały pomocnicze wykorzystywane w przemyśle odlewniczym, a w 2012 r. – dzięki uruchomieniu w ramach Alumetal Gorzyce sp. z o.o. nowego zakładu – nasza oferta powiększyła się o wspomniane wcześniej stopy wstępne, czyli zaprawy.

Czy Chiny i ich oferta stanowi istotną konkurencję?

Aktualnie Chiny nie stanowią konkurencji, jeśli chodzi o sprzedaż stopów. Są jednak konkurencją w wypadku pozyskania złomu. Staramy się stworzyć przeciwwagę tej konkurencji poprzez zrozumienie schematu zakupu złomów przez partnerów chińskich i proponowanie podobnych rozwiązań z naszej strony. Ponadto naszą przewagę konkurencyjną w stosunku do Chin stanowią również inwestycje w urządzenia przygotowujące złom do topienia.

Czyli zostając dostawcą złomu do waszej firmy, można nieźle zarobić?

Skupujemy różne rodzaje złomu aluminium. Od znanych wszystkim puszek, po odlewy, profile, felgi itp. Warto ten złom zbierać, bo ma on rynkową wartość 4–6 zł, w zależności od gatunku. Tak więc dostawca złomu na tym zarabia, a my przetapiamy z zachowaniem najostrzejszych norm ochrony środowiska i sprzedajemy dalej, też z zyskiem. Przypomnę, że przy przetopie złomu zużywamy 20 razy mniej energii, niż musi zużyć producent aluminium pierwotnego.

Czyli recykling i dbanie o środowisko opłaca się wszystkim?

W procesach biznesowych ochrona środowiska oraz polityka zdrowia i bezpieczeństwa w coraz większym stopniu stają się pojęciem strategicznym. Z tych właśnie względów dla Grupy Alumetal ochrona środowiska i poprawa warunków pracy jest zagadnieniem priorytetowym. Realizacja przez nas zadań określonych przez System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP czyni go powszechnym i daje gwarancję, że klient otrzyma wyrób zgodny z jego oczekiwaniami, wytworzony w firmie mającej zminimalizowany wpływ na środowisko, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Spełniamy wymagania przepisów prawnych w zakresie pozwoleń zintegrowanych, ochrony środowiska, ustawy o odpadach i innych aktów prawnych wiążących nasza branżę. Wyrazem naszej nieustannej dbałości o sprawy związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy jest zgodność z wymaganiami norm EN ISO 14001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007 we wszystkich zakładach Grupy Alumetal.

A czy jakość produktów wytworzonych z recyklingu nie jest gorsza?

Nie. Dla spełnienia wymagań branży motoryzacyjnej od roku 2005 skutecznie wdrożyliśmy i utrzymujemy wymagania specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 w zakładach w Kętach, w roku 2006 certyfikat został poszerzony o spółkę zależną Alumetal Gorzyce. W roku 2011 w nowo otwartym zakładzie w Nowej Soli rozpoczęliśmy ten proces od uzyskania zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2008.

Prowadzenie polityki jakości jest konsekwencją strategii rozwoju Grupy Alumetal oraz dążeń sformułowanych w celach strategicznych, a wzrastające wymagania rynku w zakresie zarządzania jakością dla firm działających w branży motoryzacyjnej skłoniły naszą spółkę do podjęcia skutecznych działań w tej dziedzinie.

Na koniec zapytam, jakie są plany firmy Alumetal na najbliższe lata.

Inwestycje w Alumetal Nowa Sól. Po zakończeniu tego przedsięwzięcia grupa będzie posiadała 165 tys. ton zdolności produkcyjnych i chcemy te zdolności wypełnić sprzedażą do roku 2015. Ponadto uruchomiony w zeszłym roku zakład stopów wstępnych w Alumetal Gorzyce ma przynieść efekty już w drugiej połowie tego roku. Rozważamy możliwości akwizycji poza granicami Polski, ale na chwilę obecną bez znaczących efektów. Jest to jednak naszym przedmiotem zainteresowania.

O grupie Alumetal
Alumetal to największa na polskim rynku i zaliczana do największych w Europie (obecnie nr 5) firma, która przetwarzając odpady (złomy aluminiowe), produkuje aluminiowe stopy odlewnicze. Historia Grupy Alumetal sięga roku 1953, kiedy to swoją działalność rozpoczął zakład odlewni, funkcjonujący pierwotnie w ramach ZML, a następnie w strukturach Grupy Kęty, by w roku 2000 uzyskać samodzielność jako spółka Alumetal sp. z o.o.

Kolejnym ważnym etapem, a także momentem zwrotnym w historii firmy był zakup w 2002 r. 100% jej udziałów przez prywatnych inwestorów, co spowodowało zintensyfikowanie działań związanych z inwestycjami oraz rozbudową i unowocześnieniem przedsiębiorstwa.Od tego momentu grupa bardzo dynamicznie się rozwija, systematycznie zwiększa zakres produkcji, a sprzedaż wyrobów z roku na rok znacząco wzrasta.
W związku z bardzo dynamicznym rozwojem spółki koniecznością stało się stworzenie nowych zakładów, które mogłyby zabezpieczyć zwiększoną produkcję, by móc odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na wyroby firmy Alumetal.

Obecnie w skład Grupy Alumetal wchodzą spółki produkcyjne: Alumetal SA w Kętach, powstała w roku 2005 Alumetal Gorzyce sp. z o.o. w Gorzycach, uruchomiona w roku 2011 Alumetal Nowa Sól sp. z o.o. w Nowej Soli, T+S sp. z o.o. w Kętach, a także spółka handlowa Trade Alumetal Czech s.r.o. w Czechach.

Firma została uhonorowana wieloma nagrodami, z których do najważniejszych należą: przyznane w roku 2008 za najlepsze produkty i usługi Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska”, Perły Polskiej Gospodarki (w tym Perły Duże), nagrody Jakość Roku, Wybitny Polski Eksporter, Unijny Beneficjent Roku, Certyfikat wiarygodności biznesowej czy Diament Miesięcznika „Forbes”.