Precyzyjne szlifowanie narzędzi skrawających z dokładnością nanometrową

Precyzyjne szlifowanie narzędzi skrawających z dokładnością nanometrową

12/10/2022
Źródło informacji: ANCA Machines

Dzięki nanometrycznej rozdzielczości osi, wydajność nowej maszyny MX7 ULTRA pozwala utrzymać dokładność kształtu linii w zakresie poniżej +/- 0,002 mm dla dowolnego profilu, również w przypadku frezów z czołem kulistym lub zaokrągleniem naroża

MX7 ULTRA umożliwia produkcję dużych partii frezów walcowo-czołowych i innych narzędzi skrawających z najwyższą dokładnością i jakością. Rozmiar rzędu kilku mikronów jest niewidoczny dla ludzkiego oka, ale dzięki przejściu z mikrometrów na nanometry, ANCA może zaoferować najwyższą jakość i dokładność narzędzi skrawających na rynku. Połączenie nowego oprogramowania, sprzętu i nowych funkcji zapewnia najwyższą jakość wykończenia powierzchni, dokładność i kontrolę bicia i tym samym niezmienność partii od pierwszego do tysięcznego narzędzia.

MX7 ULTRA obejmuje:

  • układ sterowania z dokładnością nanometryczną,
  • nowy algorytm sterowania serwomechanizmami zapewniający płynność przejazdu,
  • usprawnienia systemu i elementów mechanicznych poprawiające sztywność,
  • pomiar w trakcie procesu, wyważanie i kompensacja bicia zapewniające niezmienną dokładność,
  • Motor Temperature Control (MTC) – kompensacja rozszerzalności cieplnej wrzeciona szlifierskiego,
  • specjalistyczne szkolenia na temat sposobów szlifowania zaawansowanych narzędzi skrawających

Narzędzia skrawające, takie jak frezy walcowo-czołowe z czołem kulistym, zaokrągleniem naroża, o profilu baryłkowym i podwójnym zaokrągleniu naroża są szeroko stosowane w branży produkcji matryc i form, lotniczej i wytwarzania energii. Jakość wykończenia powierzchni, dokładność i bicie to czynniki krytyczne dla parametrów i trwałości we wszystkich zastosowaniach – a nasi klienci oczekują gwarancji, że pierwsze wytworzone narzędzie będzie dokładnie takie samo jak setne i tysięczne. MX7 ULTRA pozwala wytwarzać najwyższej jakości narzędzia skrawające dostosowane do wszystkich potrzeb klienta, spełniające wymagania wszystkich branży – opowiada Pat Boland, współzałożyciel ANCA.

Charakterystyka nowej maszyny do produkcji narzędzi skrawających

Większa kontrola prędkości, przyspieszenia lub zwalniania z ograniczeniem nagłych zmian prędkości ruchu maszyny: W celu zwiększenia sztywności osi C, maszyna MX7 ULTRA łączy rozwiązania nanometrycznej i mikrometrycznej rozdzielczości osi liniowych i obrotowych, parametrów dostosowania, usprawnień systemu i istotnych zmian mechanicznych.

ULTRA szybka reakcja na czynniki wewnętrzne lub zewnętrzne: Nowy algorytm kontroli serwomechanizmów ANCA zapewnia wyjątkowo płynny ruch osi z zastosowaniem wyjątkowego algorytmu i pomiarów w skali nanometrycznej realizowanych przez układ sterowania. Pozwala to na utworzenie bardziej precyzyjnych krawędzi skrawających i wyeliminowanie mikroskopowych wiórów, zapewniających najwyższą wydajność podczas faktycznej obróbki materiałów.

Lepszy czas cyklu lub wyższa produktywność wysokiej jakości narzędzi skrawających: Wyjątkowy algorytm to klucz do wydajności maszyny, która zapewnia nadzwyczajne parametry pracy maszyny. Zapewnia to również ULTRA wysoką sprawność działania serwomechanizmu bez użycia złożonych, skomplikowanych lub kosztownych systemów mechanicznych.

Ograniczony czas konfiguracji i liczba odpadów: Zaawansowane oprogramowanie zostało opracowane przez ANCA w celu zapewnienia spójności dużych partii. LaserUltra to część pakietu MX7 ULTRA pozwalającego utrzymać niezmienność i dokładność procesów szlifowania, który obejmuje pomiary w trakcie procesu i kompensację zużycia ściernicy oraz innych czynników zewnętrznych podczas szlifowania dużych partii. Możliwości analogowe maszyny pozwalają utrzymać dokładność kształtu linii na poziomie poniżej +/- 0,002 mm dla dowolnego profilu, również w przypadku narzędzi z czołem kulistym lub zaokrągleniem naroża.

Zwiększona trwałość ściernicy i lepsza jakość narzędzi: Właściwości użytkowe narzędzia i ściernicy można dodatkowo zoptymalizować z użyciem oprogramowania iBalance, które zapewnia ustawienie optymalnej pozycji szlifowania i prędkości obrotowej podczas monitorowania drgań i wyważania pakietów ściernic na maszynie. Prawidłowo wyważone pakiety ściernic zapewniają najwyższej jakości wykończenie powierzchni i ograniczają zużycie ściernic ze względu na wyeliminowanie drgań ściernicy.

Niezmienna jakość gotowego narzędzia: Kolejną istotną funkcję pakietu MX7 ULTRA stanowi możliwość pomiaru całkowitego bicia narzędzia oraz jego kompensacji w oprogramowaniu iGrind. Podczas obrotu frezu walcowo-czołowego istotne jest, aby każdy jego ząb skrawał materiał w tym samym punkcie wzdłuż przedmiotu obrabianego, co pozwala zapewnić większą trwałość narzędzia oraz wydajność obróbki. Każde narzędzie w partii może być mierzone i kompensowane pod kątem bicia zapewniając, że cała partia mieści się w granicach tolerancji 0,002 mm. Jest to kolejne rozwiązanie, które pozwala zapewnić, że ostatni frez walcowo-czołowy będzie tak samo dobry, jak pierwszy.

Stała stabilność termiczna wrzeciona: Kontrola temperatury silnika (MTC) to zgłoszona do opatentowania innowacja wbudowana w oprogramowanie układowe napędu wrzeciona silnika. Inteligentny algorytm sterowania aktywnie zarządza i utrzymuje temperaturę wrzecion z silnikiem w MX7 ULTRA. Znacznie skrócony czas nagrzewania maszyny oznacza, że produkcja może rozpocząć się wcześniej, gdy maszyna osiągnie stabilność termiczną. Poprawia to produktywność i wykorzystanie maszyny. Stała stabilność termiczna wrzeciona w czasie, niezależnie od zmian obciążenia, prędkości obrotowej lub temperatury chłodziwa, znacznie poprawia stabilność wymiarową wyników szlifowania.

Procesy po zakończeniu szlifowania: Gładsza i bardziej precyzyjna krawędź skrawająca i lepsze wykończenie powierzchni dzięki połączeniu tych funkcji, między innymi kontroli w skali nanometrycznej, zapewniają wsparcie we wszystkich procesach po zakończeniu szlifowania, takich jak przygotowanie krawędzi i powlekanie. Cieńsza i prawidłowo przygotowana krawędź charakteryzuje się wyższą stabilnością, ograniczając prawdopodobieństwo wykruszania, z jednoczesnym zmniejszeniem chropowatości powierzchni, która powoduje zwiększenie tarcia pomiędzy narzędziem i przedmiotem obrabianym.