Wprowadzenie elastycznej automatyzacji do produkcji wiąże się z wymierną korzyścią dla przedsiębiorstw branży obróbki blach. Jest to proces przynoszący oszczędności, ale przede wszystkim mający na celu działanie w zgodzie ze środowiskiem. Dzięki elastycznej automatyzacji firma jest w stanie całkowicie wyeliminować lub ograniczyć straty związane z transportem, wyposażeniem o dodatkowe maszyny czy czasem oczekiwania na produkcję danego komponentu. Prima Power to jedna z firm, która postawiła na nowoczesne rozwiązania automatyzacji w swoich maszynach m.in. przez wprowadzenie automatycznej linii produkcyjnej.

Ford to jedno z najważniejszych nazwisk w historii automatyzacji przemysłowej. Chociaż Henry Ford nie wymyślił linii montażowej, to w 1913 roku zaczął używać jej na szeroką skalę. Co więcej słowo „automatyzacja” wprowadzono do języka angielskiego w 1948 roku, kiedy to zostało wymyślone przez jednego z menedżerów Forda, Delmara S. Hardera. Od tego czasu rozwiązania elastycznej automatyzacji są opracowywane w celu ulepszenia procesu obróbki blach.

Pierwsze znaczące kroki podjęto w zakresie wyposażenia maszyn w automatyczną wymianę narzędzi. Natomiast pierwszym istotnym osiągnięciem było zautomatyzowanie przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi gniazdami produkcyjnymi poprzez integrację poszczególnych etapów procesu technologicznego.

Przykładami na to są: kombinacja wykrawania i rozcinania lub wykrawania i cięcia laserowego, które odgrywają kluczową rolę w wspieraniu procesu automatyzacji produkcji detali z blach, transportu wewnętrznego i magazynowania.

Najważniejsza korzyść wynikająca z elastycznej automatyzacji obróbki blach to oszczędność uzyskana dzięki znaczącemu ograniczaniu kosztów składowania, logistyki materiałowej, czy też skróceniu cyklu produkcyjnego dzięki redukcji czasu międzyprocesowego. Dużą zaletą jest również działanie w zgodnie ze środowiskiem, które pozytywnie wpływa na postrzeganie firmy na rynku.

– W przypadku elastycznej automatyzacji obróbki blach maszyna zużywa mniej energii, a także wydziela mniej CO2 – dzięki czemu jest przyjazna dla środowiska – mówi Roman Padewski, dyrektor zarządzający Prima Power. – Jest to zgodne z wyznawaną przez nas wartością Green Means, która oznacza, że nasze maszyny są uniwersalne, posiadają wysoki stopień automatyzacji, zużywają niską ilość energii i nie wymagają wysokich kosztów utrzymania. – dodaje.

Elastyczna automatyzacja linii produkcyjnych

Prima Power jest liderem w produkcji i dostarczaniu zautomatyzowanych linii produkcyjnych do obróbki blach. Firma posiada duże doświadczenie w zakresie technologii takich jak wykrawanie, cięcie laserowe, gięcie. Kluczowym jednak argumentem przemawiającym za wyborem Prima Power jako dostawcy są jej bogate kompetencje w zakresie wykorzystania swoich maszyn w budowie zautomatyzowanych linii produkcyjnych.

Jedną z korzyści wynikających z zastosowania zautomatyzowanych linii produkcyjnych Prima Power jest możliwość szybkiej zmiany w produkcji i dostosowania jej do „wytworzenia pojedynczej sztuki detalu”. Kluczowym elementem w tym wypadku jest zapewnienie szybkiej i elastycznej dostępności materiału, odpowiednich technologii jego przetworzenia, oraz wydajności narzędzi w celu uniknięcia przestojów spowodowanych koniecznością ich wymiany czy konfiguracji. Takie rozwiązania skutecznie zapewnia zautomatyzowana linia produkcyjna PSBB. – PSBB pozwala na elastyczny przepływ materiału pomiędzy poszczególnymi komórkami systemu.

Funkcja ta jest wykorzystywana przy równoważeniu różnych wymagań czasowych poszczególnych operacji – załadunku materiału, wykrawania, gilotyny, transportu komponentów i gięcia. – mówi Roman Padewski, dyrektor zarządzający Prima Power. – Dodatkowo elastyczna funkcja buforowania przetworzonych półproduktów zapewnia lepszą optymalizację czasową między procesami wykrawania i zaginania.

Dzięki zastosowaniu zautomatyzowanej linii produkcyjnej możliwe jest uniknięcie etapów, które nie dodają wartości procesowi wytwarzania. Oznacza to dużą oszczędność dla firmy w zakresie czasu pracy pracowników.

W zautomatyzowanej linii produkcyjnej możliwe jest wykluczenie takich etapów jak: dostarczanie stosu arkuszy do magazynu i przechowywanie ich, przeniesienie wymaganego arkusza do jednostki produkcyjnej, dostarczenie półproduktów z maszyny wykrawającej do jednostki zaginającej. W ten sposób niepotrzebne etapy pochłaniające dodatkowe koszty są wyeliminowane, a zarządzanie produkcją staje się skonsolidowanym procesem.