Autor:
|

Aktualizacja tekstu: 30 czerwca 2022

Dzisiejszy, prężnie rozwijający się rynek wymaga od firm, aby były konkurencyjne, rzetelne i szybko odpowiadały na jego potrzeby. Z tego względu tak istotne jest, aby każdy zakład nieustannie rozwijał swoją produkcję, wynosząc wydajność na całkowicie nowy poziom. W uzyskaniu najwyższej jakości detali szczególnie pomocna okazuje się obróbka laserowa materiałów. Na szczególną uwagę zasługuje ta, z wykorzystaniem technologii 5-osiowej.

LASEROWE CIĘCIE BLACH

Cięcie laserowe jest metodą niezwykle elastyczną. Pozwala na obróbkę wielu materiałów o różnych grubościach, dzięki której uzyskać można dowolne kształty. Programowanie obróbki w tym przypadku jest tak szybkie, że wszelkich zmian można dokonywać na dowolnym etapie produkcji, właściwie bez straty czasu i dodatkowych kosztów. Jej główną zaletą jest przede wszystkim bardzo dokładna obróbka, zwłaszcza w zakresie wąskich tolerancji wymiarowych.

W przypadku maszyn Prima Power jest to wynik zastosowania ramy z syntetycznego granitu, która redukuje drgania, ale przede wszystkim likwiduje wpływ temperatury na precyzje obróbki, a dokładniej na precyzje ruchu maszyny – rozszerzalność cieplną komponentów. Redukcja drgań z kolei pozwala zwiększyć dynamikę maszyny i cieszyć się wysokimi wartościami przyspieszenia głowicy przy jej przemieszczaniu się, bez negatywnego wpływu na wymiary detalu, który wycinamy. Niezwykła dokładność tej technologii zapewnia najlepszą jakość krawędzi, pośród wszystkich dostępnych metod wykorzystujących sublimację, spalanie lub stapianie materiału, a wysoka koncentracja mocy wiązki laserowej przekłada się na idealną jakość krawędzi po cięciu i możliwość osiągania wysokich prędkości przez głowicę podczas aktywnej obróbki.

Na szczególną uwagę pośród wielu metod obróbek laserowych zasługuje ta wykorzystująca technologię 5-osiową. Zapewnia ona nieograniczone możliwości w zakresie kształtu i gabarytu wycinanego detalu. Termin obróbki 5-osiowej nawiązuje do liczby kierunków, w których porusza się głowica tnąca. W tym wypadku przesuwa się ona po osiach liniowych X, Y, Z oraz osiach skrętnych kątowo A i B, wszystko po to by precyzyjnie obrobić dany przedmiot w każdym kierunku.

Dlaczego właśnie ta technologia jest uznawana za metodę cięcia laserowego przyszłości? Główną zaletą jest dostępność do obróbki elementów o trójwymiarowej geometrii, którą można wykonać na maszynie. – Na rynku maszyn do laserowej obróbki blachy zadebiutowaliśmy ponad 40 lat temu, co pozwoliło nam wypracować innowacyjne technologie zapewniające najwyższą jakość elementów, przy zachowaniu wysokiej efektywności i wydajności produkcji. Nasze maszyny zapewniają obróbkę przy wykorzystaniu minimum 5 osi, dzięki czemu użytkownik ma możliwość dostosować proces produkcji do własnych potrzeb. Jedną z najnowszych są lasery serii Next, realizujące cięcie 3D, cięcie 2Dspawanie w przestrzeni roboczej o kubaturze wynoszącej około 8 m2 i zakresie osi Z wynoszącym 1020 mm. Maszyna laserowa posiada napędy liniowe na osiach głównych (pełny, interpolowany obrót głowicy 360° w osi A), bezpośredni napęd soczewki ogniskującej w głowicy i zaawansowane systemy sterowania, które gwarantują najwyższą dynamikę w swojej klasie produktów, przy prędkości jednej osi wynoszącej 120 m/min i prędkości 208 m/min w ruchu złożonym. Co więcej, dostępna jest w różnych konfiguracjach, aby jak najlepiej dopasować ją do charakterystyki pracy zakładu, ale przede wszystkim do rodzaju detalu jaki będzie obrabiany. Do tych konfiguracji możemy zaliczyć specjalne, dedykowane uchwyty montażowe detalu lub opcje pozwalające na ciągłą pracę jak system obrotowych stołów oraz dzielona kabina – tłumaczy Jacek Szypuła, Sales Manager Prima Power Central Europe.

OBRÓBKA TRÓJWYMIAROWYCH ELEMENTÓW Z BLACHY

Gdzie tego typu technologie znajdą swoje zastosowanie? Z pewnością tam, gdzie niezbędna jest obróbka trójwymiarowych elementów z blachy. Głównymi odbiorcami tej technologii jest przemysł samochodowy, HVAC oraz zakłady tłoczące blachę w których to dzięki formom zainstalowanym na prasach powstają skomplikowane geometrycznie detale wymagające dalszej obróbki końcowej w postaci odcięcia naddatków i wykonania otworów technologicznych. Lasery 3D sprawdzają się również w obróbce rur, które musiały być już wcześniej poddane procesowi gięcia.