Jedno z najstarszych przedsiębiorstw w województwie kujawsko – pomorskim – Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. – specjalizuje się obecnie w projektowaniu i produkcji wyrobów specjalnych na rzecz obronności państwa. Spółka przynależy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej i zaspokaja potrzeby Polskich Sił Zbrojnych, realizując zamówienia m.in. na miny, wykrywacze min, zapalarki i zapalniki.

Dzięki dużemu potencjałowi zakładu produkcyjnego, Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A., realizują również zadania w zakresie produkcji elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, które mają zastosowanie w instalacjach elektrycznych, pracujących w strefach zagrożonych wybuchem i występujących głównie w przemyśle wydobywczym, stoczniowym i chemicznym.

Zakład produkcyjny świadczy usługi kooperacyjne dla przemysłu, realizowane w oparciu o własną dokumentację konstrukcyjną, a także na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klientów z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi CAD/CAM.

Wieloletnie doświadczenie, gwarancja jakości, terminowość dostaw oraz wysokie kompetencje produkcyjne w dziedzinie mechanicznej obróbki skrawaniem sprawiają, że swoim klientom BZE „BELMA” S.A. zapewnia bezpieczeństwo współpracy biznesowej, zyskują oni również partnera, spełniającego wymagania i oczekiwania współczesnego rynku usług przemysłowych.

W procesie produkcji wykorzystywane są technologie

 • precyzyjna obróbka skrawaniem CNC
 • precyzyjna obróbka skrawaniem z wykorzystaniem obrabiarek konwencjonalnych
 • przetwórstwo termoutwardzalnych tworzyw sztucznych
 • precyzyjny montaż mechaniczny
 • precyzyjny montaż elektroniczny podzespołów/zespołów
 • malowanie na mokro
 • pokrycia galwaniczne

BZE „BELMA” SA koncentruje się głownie na potrzebach swoich klientów, którzy często poszukują nietypowych rozwiązań stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Aby temu sprostać procesy produkcyjne wspierane są nowoczesnymi maszynami CNC, doskonale wyposażonym laboratorium pomiarowym, oraz doświadczonym zespołem pracowników, gotowych do realizacji bardzo zaawansowanych technologicznie projektów. Procesy produkcyjne są wspierane również przez oprogramowanie klasy ERP, które tworzy interaktywne środowisko wspierające Spółkę w analizie, oraz zarządzaniu procesami biznesowymi, związanymi z takimi obszarami działań jak zarządzanie finansami, środkami trwałymi, sprzedażą, zakupami, magazynem i zapasami, produkcją itp.

Silną stroną bydgoskich Zakładów są samodzielne zespoły konstruktorów, gotowych do udzielania klientom wsparcia w rozwiązaniach konstrukcyjnych od przygotowania projektu, wykonania dokumentacji, przez modelowanie, aż do wykonania partii produkcyjnej. Dla osiągnięcia najwyższego poziomu jakości oraz dokładności realizacji – podejmowana jest współpraca z najlepszymi firmami narzędziowymi, odpowiedzialnymi za profesjonalny dobór narzędzi.

Zadania powyższe są realizowane między innymi przy wykorzystaniu:

 • centra frezarskie 3 osiowe
 • centra frezarskie 4 osiowe
 • centra frezarskie 5 osiowe
 • centra frezarskie z możliwością toczenia
 • tokarki poziome CNC
 • wzdłużne automaty tokarskie CNC
 • tokarki poziome CNC do obróbki zgrubnej
 • wyważarki z dokładnością wyważania 1G
 • dłutownicy CNC KS70/400 – długość rowka do 500mm

Zdobyte doświadczenie poparte posiadanymi certyfikatami, potwierdzającymi spełnianie norm jakościowych zgodnych ze standardami m.in. ISO 9001 oraz AQAP 2110 sprawia, że od ponad 35 lat BZE „BELMA” S.A. z powodzeniem współpracuje z zagranicznymi i krajowymi partnerami, realizując usługi z zakresu mechanicznej obróbki metali, przetwórstwa tworzyw oraz pokryć galwanicznych.

Fot. BZE BELMA

Fot. BZE BELMA

Głównymi krajowymi odbiorcami wyrobów gotowych bydgoskiej BELMY są: Ministerstwo Obrony Narodowej, spółki należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Kompania Węglowa, kopalnie węgla kamiennego, firmy z sektora chemicznego.

Istotnym rynkiem zagranicznym dla świadczonych usług przemysłowych jest rynek niemiecki. Ale z powodzeniem bydgoska spółka zaistniała na rynku skandynawskim oraz w Wielkiej Brytanii. Sprzedaje usługi również do Austrii i na Litwę. Pozyskanie klientów i utrzymanie się na rynkach zewnętrznych jest efektem ciężkiej pracy zespołu wielu osób, które mają świadomość, że eksport jest kołem zamachowym rozwoju firmy.

Aby zdobywać nowe kontrakty i rynki, oraz skutecznie prezentować ofertę świadczonych usług, przedstawiciele spółki uczestniczą w krajowych targach, takich jak Salon Kooperacji w Poznaniu i Krakowie oraz zagranicznych imprezach targowych, organizowanych np. w Lipsku, Hannoverze, czy podczas Elmia Subcontractor w Szwecji. Biorą udział także w spotkaniach branżowych, w konferencjach i spotkaniach z firmami, poszukującymi stabilnego partnera w biznesie. Są to najbardziej optymalne formy prezentacji dla szerokiego spektrum potencjalnych klientów, jak również doskonała okazja do wymiany doświadczeń.

Pomiary wytrzymałości materiałów

W strukturze Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. znajduje się także dział zarządzania jakością, który świadczy zewnętrzne usługi sprawdzania sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz badania pomiaru i wytrzymałości materiałów.

Laboratorium pomiarowe oferuje sprawdzanie okresowe sprzętu kontrolno-pomiarowego, zgodnie z wymaganiami ISO 9001. Stosowane są wewnętrzne procedury, dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego wg PN-EN ISO 10012:2004, co zapewnia skuteczne działania i wiarygodne pomiary.

Profesjonalnie przygotowana grupa specjalistów jest gwarantem jakości sprawdzeń sprzętu kontrolno-pomiarowego, zgodnie z obowiązującymi standardami krajowymi i międzynarodowymi. Na sprawdzone przyrządy kontrolno-pomiarowe wystawiane są świadectwa sprawdzenia, jako potwierdzenie właściwości metrologicznych przyrządów, akceptowane przez jednostki certyfikujące.

Laboratorium pomiarowe oferuje również usługi precyzyjnych pomiarów detali, pomiarów chropowatości powierzchni, konturów i kształtów, badań wytrzymałościowych materiałów, symulacji warunków klimatycznych, badań odporności na korozje w komorze solnej oraz badań wytrzymałości izolacji elektrycznej. Dla realizowanych usług wystawiane są odpowiednio karty pomiarów i/lub świadectwa jakości.

Wyposażenie laboratorium stanowią nowoczesne maszyny i urządzenia m.in.:

 • współrzędnościowa portalowa maszyna pomiarowa Contura G2 RDS – firmy Carl Zeiss
 • multisensorowa współrzędnościowa maszyna pomiarowa O-Inspect 322, wyposażona w system optyczny – firmy Carl Zeiss
 • stanowisko do pomiaru konturów kształtów MarSurf XC 20 – firmy Mahr
 • komory klimatyczne Feutron typ 3636/17, Feutron typ 3522/51 i Feutron typ 3626/51, umożliwiające badanie wytrzymałości i odporności na zmiany temperatury i wilgotności otoczenia
 • komora solna MS600 – do badania odporności na korozję w sztucznej atmosferze – rozpylonej obojętnej solance (NSS), w oparciu o normę EN ISO 9227:2006
 • twardościomierz Rockwella HR-110MR – stanowisko do pomiarów wytrzymałości materiałów
 • chropowatościomierz Mitutoyo SJ-201 do pomiarów parametrów Ra, Rz
 • stanowisko do badań wytrzymałości i odporności na opady atmosferyczne
 • stanowisko do sprawdzania wytrzymałości elektrycznej izolacji – Phenix typ 650-2P (Teste WN AC 50 kV)

Usługi galwaniczne

Galwanizernia Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. świadczy usługi pokryć galwanicznych 1, 2, 3-warstwowych. Wykonuje usługi o zróżnicowanych grubościach i wykończeniu. Wyposażona jest w urządzenia do badania grubości powłok oraz wytrzymałości powłok galwanicznych w komorze solnej. Na życzenie klienta wystawiany jest protokół jakości.

Fot. BZE BELMA

Fot. BZE BELMA

 • Cynkowanie – wymiary detali: 2000x500x400. Proces cynkowania odbywa się w kąpieli kwaśnej, umożliwiającej wytwarzanie powłok, odznaczających się wysokim połyskiem, dobrą ciągliwością i wgłębnością.
 • Chromianowanie po cynkowaniu – w celu zabezpieczenia powłoki cynkowej stosowane jest chromianowanie bezbarwne, żółte, czarne lub oliwkowe.
 • Miedziowanie – wymiary detali: 1400x500x400. Powłoki miedziane nakładane na wielu materiałach (np.: stal, stopy cynku, glinu, miedzi, magnezu, niklu, ołowiu, itd.), co zapewnia dobrą przyczepność osadzanej warstwy. Technologia miedziowania posiada dużą wgłębność kąpieli i zdolność krycia, co jest bardzo ważne przy pokrywaniu wyrobów o skomplikowanych kształtach.
 • Srebrzenie – wymiary detali: 800x500x400. Powłoki charakteryzują się: doskonałą przewodnością stykową (elektryczną), odpornością chemiczną i korozyjną, dużym przewodnictwem temperaturowym. Srebrzeniu poddawane są elementy wykonane z miedzi, mosiądzu, stali oraz aluminium. W celu polepszenia przyczepności przed srebrzeniem stosowane są podwarstwy z miedzi.
 • Niklowanie – wymiary detali: 1500x600x400. Kąpiel posiada dużą zdolność do mikrowygładzania nierówności podłoża oraz do pokrywania detali o skomplikowanych kształtach (posiadających dużą wgłębność).
 • Cynowanie – kwaśne z połyskiem lub alkaliczne matowe. Proces cynowania znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle elektromaszynowym oraz spożywczym. Dzięki tej kąpieli uzyskuje się szczelne, drobnokrystaliczne warstwy o wysokim połysku.
 • Chromowanie techniczne i dekoracyjne – wymiary detali: 1200x500x200. Powłoka chromowa stosowana jest jako powłoka ochronno – dekoracyjna na podwarstwie miedź – nikiel, odgrywa też rolę czynnika antykorozyjnego.
 • Fosforanowanie – wymiary detali: 1200x400x500. Otrzymywana powłoka fosforanowa daje zabezpieczenie antykorozyjne, stanowi podkład pod powłoki lakiernicze.
 • Anodowanie – wymiary detali: 2000x400x500. Anodowanie to proces polegający na wytworzeniu na powierzchni detalu warstwy tlenku. Anodowanie stosuje się do zabezpieczenia powierzchni metalu warstwą antykorozyjną, polepszenia przyczepności powłok lakierniczych, a także w celach zdobniczych. Uzyskana jest powłoka o barwie naturalnej oraz czarnej.
 • Chromianowanie aluminium – wymiary detali: 1500x400x500. Chromianowanie stopów aluminium stosowane jest jako warstwa polepszająca przyczepność warstwy lakierniczej.
 • Chromianowanie miedzi i mosiądzu – wymiary detali: 900x400x500. Chromianowanie miedzi i mosiądzu zwiększa trwałość warstwy wierzchniej na czynniki atmosferyczne.

BZE „BELMA” S.A. przygotowana jest na wyzwania stawiane przez współczesny rynek usług kooperacyjnych, przez co serdecznie zaprasza do bliższego zapoznania się z ofertą spółki i nawiązywania współpracy.