Rezyliencja a wydajność systemów UPS: nowy raport Eaton

Źródło informacji: Eaton Power Quality SA

Firma Eaton, globalny lider w zakresie systemów zarządzania energią, opublikowała nowy raport, który omawia wyzwania związane z łączeniem rezyliencji (rozumianej jako zdolność instalacji IT do tolerowania błędów i usterek, która nie ogranicza jakości realizowanych usług oraz – co najważniejsze – nie powoduje ryzyka utraty danych; inaczej elastyczność) z wydajnością i skalowalnością systemów UPS w centrach danych oraz wyjaśnia, jak można skutecznie i ekonomicznie sprostać tym wyzwaniom dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań w zakresie technologii zasilaczy bezprzerwowych UPS.

Raport zatytułowany „Rezyliencja, wydajność i skalowalność w systemach UPS wykorzystywanych w centrach danych” został opracowany przez Janne Paananen, menedżera ds. technologii Large Systems Technology, Eaton’s Power Quality Division EMEA i można go bezpłatnie pobrać pod adresem www.eaton.eu/powerquality/UPSresilience

Rezyliencja, wydajność i skalowalność systemów UPS w centrach danych

Funkcjonując w bardzo konkurencyjnej branży, operatorzy centrów danych znajdują się pod stałą presją utrzymywania niskich kosztów operacyjnych i minimalizowania wpływu swoich działań na środowisko naturalne. Choć wydajność energetyczna jest kluczem do efektywnej odpowiedzi na te wyzwania, nigdy nie będzie stanowić dla centrów danych celu samego w sobie.

Operatorzy centrów potrzebują ponadto systemów łatwo skalowalnych, tak by mogli odpowiadać szybko i efektywnie na wzrost zapotrzebowania na swoje usługi. Nadrzędną kwestią w stosunku do tych wszystkich wymagań jest konieczność zapewnienia niemal 100% dyspozycyjności systemu. To wyjaśnia, dlaczego rezyliencja (elastyczność) systemów jest głównym obiektem zainteresowania wymagającego świata współczesnych technologii informatycznych.

Wydajność energetyczna, skalowalność i rezyliencja (elastyczność) centrów danych zależą od licznych czynników, ale bez wątpienia jednym z najważniejszych jest jakość instalacji UPS. Z projektowaniem instalacji UPS łączących w sobie wydajność z rezyliencją i skalowalnością związane są poważne wyzwania. Nowy raport firmy Eaton szczegółowo je omawia i pokazuje jak można im sprostać.

3741_Figure 1 Resilience vs_ikona

Wśród omawianych zagadnień w raporcie znalazły się takie tematy jak: skalowalność a funkcja obejścia serwisowego (bypass), który analizuje czynniki konieczne do zapewnienia odpowiednich obejść na wszystkich etapach rozbudowy skalowalnej instalacji UPS; skalowalność a rozbudowa instalacji, który wyjaśnia dlaczego niektóre „skalowalne” systemy skalują się łatwiej niż inne oraz skalowalność a niezawodność opisujący jak niektóre często stosowane podejścia do zagadnienia skalowalności znacząco pogarszają niezawodność instalacji UPS.

Raport porusza również problemy z niezawodnością, badając jak powiązane są ze sobą niezawodność i wydajność oraz podkreśla że konieczność zapewnienia właściwego obciążenia modułów UPS jest istotna także w redundantnych systemach modułowych. Omawiana jest także relacja pomiędzy niezawodnością a chłodzeniem oraz znaczenie efektywnego zarządzania bateriami.

Główna konkluzja raportu podkreśla, iż w przypadku systemów UPS wykorzystywanych w centrach danych jeszcze do niedawna trudno było pogodzić ich rezyliencję z wydajnością, ale postęp technologiczny całkowicie zmienił obecny obraz sytuacji. W szczególności redundancja systemów nie obniża już ich wydajności oraz poradzono sobie z dawnymi wadami związanymi ze skalowalnością. W rezultacie, przy zwróceniu odpowiedniej uwagi, możliwe jest obecnie zwiększenie rezyliencji systemu bez obniżania jakichkolwiek innych kluczowych parametrów projektowych.