Warsztaty Przemysłowego Druku 3D

Warsztaty Przemysłowego Druku 3D

24/06/2020
Artykuł promocyjny

Dzięki stałemu doskonaleniu technologii druku 3D jest on coraz bardziej obecny w przemyśle i może odpowiadać na jego rosnące wymagania. Stał się nieoceniony nie tylko w zakresie szybkiego sprawdzenia koncepcji (prototypowania), ale również przydatności wytworzonego przedmiotu do użytku. Polski przemysł podąża za światowymi trendami w kwestii wykorzystania technologii przyrostowych w produkcji, a rodzime zakłady coraz chętniej wdrażają je do procesów wytwarzania.

Produkcja unikatowych detali z pominięciem formy wtryskowej jest już osiągalna dzięki przemysłowym technologiom druku 3D, takim jak stereolitografia, selektywne spiekanie laserem (SLS), Multi Jet Fusion czy najbardziej popularna metoda druku 3D – FDM. Producenci zaczynają zatem postrzegać druk 3D jako prawdziwą opcję produkcji.

Coraz więcej firm z sektora chemii przemysłowej jest zainteresowanych współpracą z dostawcami platform addytywnych nad rozwojem materiałów dedykowanych AM, inwestując w rozwój ich szerszej gamy, szczególnie tych o wysokiej wydajności.

Nadejście gruntownych zmian w modelach produkcji masowej musi jednak zostać poprzedzone dogłębną analizą możliwości i korzyści, jakie przyniesie wdrożenie innowacji. Chcąc nadążyć za tempem zmian w dzisiejszej rzeczywistości produkcyjnej, przedsiębiorcy muszą wiedzieć jak nowoczesne technologie wesprą ich biznes.

Popularyzacja druku 3D w przemyśle

Dlatego coraz więcej inicjatyw krąży wokół popularyzacji druku 3D w zróżnicowanym środowisku produkcyjnym. Są to webinaria, szkolenia oraz najbardziej doceniane przez uczestników, praktyczne warsztaty 3D.

Głównymi tematami poruszanymi w ramach takich spotkań, są prezentacje spektrum wszystkich możliwości, jakie produkcja addytywna (AM) ma w przemyśle. Szkolenia pozwalają przyjrzeć się z bliska technologiom addytywnym i ułatwiają przedsiębiorcom, inżynierom oraz projektantom, wybór optymalnego do własnych potrzeb rozwiązania.

Najbardziej przydatne dla zarządzających procesami wytwarzania czy utrzymania ruchu, jest aktywne uczestnictwo, najlepiej w charakterze operatora, w całym procesie druku 3D, aby w pełni zobrazować sobie cały proces AM.

Warsztaty Przemysłowego Druku 3D – przygotowanie do piaskowania

Warsztaty Przemysłowego Druku 3D – przygotowanie do piaskowania

Przemysłowe Warsztaty Druku 3D powered by HP3D.pl

W rozmowach z HP3D.pl, które jest organizatorem Przemysłowych Warsztatów Druku 3D, jej przedstawiciele podkreślają, że na żywo można lepiej ocenić dokładność wymiarową obiektów, dowiedzieć się jak projektować i układać modele do wydruku, na czym polega post-processing etc.

Spotkania są organizowane tak, aby dobierać uczestników wg branż, pokazując w trakcie warsztatów konkretne przykłady, w jakim zakresie i co można w danym sektorze wytwarzać addytywnie, zwiększając w ten sposób własną wydajność produkcyjną.

Warsztaty Przemysłowego Druku 3D – oczyszczanie wydruków 3D

w6-1

w7-1

Organizowane w Krakowie przez HP3D.pl Warsztaty Przemysłowego Druku 3D, są podzielone na dwie części – teoretyczną i praktyczną. Uczestnikom przedstawiane są najczęściej stosowane w przemyśle technologie (SLS, HP MJF 3D, FDM) i charakteryzowane pod kątem dokładności wymiarowej oraz wytrzymałości wydruków, czasu trwania cyklu druku 3D, technik utrwalania (laserowej, termicznej), projektowania, a także zarządzania samym procesem druku 3D (wskazówki jak układać modele w koszyku do druku itd.)

Uczestnicy otrzymują również informacje o możliwościach implementacji AM. Mogą dowiedzieć się jak wygląda ocena warunków technicznych, które należy spełnić oraz jak pozyskać dofinansowanie inwestycji, albo jak korzystać z druku 3D np. w ramach leasingu urządzeń lub tzw. abonamentu.

Praktyczne warsztaty obejmują natomiast procesy projektowania i druku 3D, a także post produkcji. Uczestnicy zajmują się prawidłowym przygotowaniem plików do druku (zgodnie ze wskazówkami prowadzących warsztaty), dowiadują się jak najlepiej zaplanować pracę drukarki, aby w pełni wykorzystać jej pole robocze, na koniec piaskują wydruki w ramach post processingu, uprzednio wyciągając je z komory roboczej drukarki 3D.

Warsztaty Przemysłowego Druku 3D – post processing

Warsztaty Przemysłowego Druku 3D – post processing

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach druku 3D

Podczas trwania Warsztatów 3D, można na konkretnych przykładach ocenić spektrum korzyści wynikających z wdrożenia AM we własnej organizacji. HP3D.pl prezentuje zarówno studia konkretnych przypadków, jak również wzorcowe wydruki, pozwalające na określenie, czy dana technologia jest odpowiednia dla poszczególnych branż, prototypów lub serii produkcyjnej, zwłaszcza jeśli chcemy wytwarzać na przykład 100 czy 1000, a nie 1000 000 części.

Ocena wykończenia, sprężystości, odporności na zużycia, etc. pomoże lepiej wybrać rozwiązanie dopasowane do potrzeb i możliwości producentów, zainteresowanych wdrożeniem druku 3D, który zapełni lukę pomiędzy projektowaniem a produkcją masową.

Warsztaty Przemysłowego Druku 3D HP3D.pl

Warsztaty Przemysłowego Druku 3D HP3D.pl

HP3D.pl, powołując się na liczne badania (min. HP, przeprowadzone we współpracy z ASME i AT Kearney w 2018 roku), dotyczące tego jak druk 3D jest propagowany przez środowiska naukowe, dostrzega podstawowy problem w adopcji technik addytywnych do procesów produkcji na skalę masową. Zarządzający tymi procesami inżynierowie nadal są kształceni w duchu wytwarzania dotychczasowymi metodami – budowaniu tradycyjnego łańcucha dostaw, projektowaniu z uwzględnieniem ograniczeń produkcyjnych etc.

Dzięki takim inicjatywom jak Warsztaty Przemysłowego Druku 3D, które mają pomóc w lepszym zrozumieniu procesów addytywnych, implikujących zmiany w planowaniu produkcji wraz z całą logistyką, organizatorzy w rodzaju HP3D.pl wpływają na zwiększenie udziału technologii addytywnych w produkcji masowej, co stanowi o przyszłej konkurencyjności całego regionu.