Wrobis S.A. – doświadczenie i nowoczesność

Autor:
|

Wrocławska firma realizuje cały szereg nowych inwestycji budowlanych. Wśród nich znajdują się m.in. Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, centrum rekreacyjno-sportowe w Ustroniu Morskim, hala produkcyjno-magazynowa w Opolu i budynki mieszkalne w Sztokholmie.

Wrobis obecny jest na rynku budowlanym w prawie wszystkich gałęziach tej dziedziny gospodarki. Spółka przy użyciu najnowszych technologii, korzystając z własnego zaplecza sprzętowego i przy wykorzystaniu materiałów przyjaznych środowisku realizuje projekty jako generalny wykonawca, podwykonawca lub inwestor zastępczy.
Tworzeniem i wykonaniem kolejnych projektów zajmuje się wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna, w skład której wchodzi aktualnie 150 osób. Dzięki temu wśród oferowanych przez firmę usług znajdują się m.in. roboty budowlano-montażowe, renowacja zabytków, a także wykonanie i opracowanie projektów. W sumie w tej chwili Wrobis zatrudnia ponad 600 pracowników.

Zbudowany Wrocław

Firma powstała 62 lata temu – w 1948 roku – we Wrocławiu i przez następne dziesięciolecia wybudowała w tym mieście, a także na całym Dolnym Śląsku, bardzo wiele ważnych dla miasta i regionu obiektów. W gruncie rzeczy trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałby Wrocław, gdyby kto inny stawiał te najważniejsze dla funkcjonowania miasta budynki.
Wśród ważnych urbanistycznych inwestycji Wrobisu w stolicy Dolnego Śląska wymienić należy: zakład produkcji wody „Mokry Dwór”, elektrociepłownię we Wrocławiu, szpital przy ul. Kamińskiego, oczyszczalnię ścieków w Jankówku, a także zakłady przemysłowe, w tym kopalnie, koksownie i hale fabryczne. Wiele z nich do dziś funkcjonuje i cały czas ma pierwszorzędne znaczenie dla funkcjonowania Dolnego Śląska. Oprócz tego firma wybudowała wiele szkół, uczelni wyższych, obiektów służby zdrowia i zrealizowała kilkadziesiąt innych inwestycji o dużym społecznym znaczeniu.
Fakt, że Wrobis ma cały czas swoją siedzibę we Wrocławiu, jest dla niego bardzo korzystny – i to nie tylko za sprawą wieloletniej tradycji i bardzo dobrej znajomości lokalnego rynku, ale również ze względu na dzisiejszy wizerunek Wrocławia. Miasto przeżywa okres dynamicznego rozwoju i cały czas stara się o pozyskiwanie kolejnych inwestorów, a także budowę nowych, ważnych dla strategii rozwoju miasta obiektów. Są tego świadomi również specjaliści z Wrobisu.
– Siedziba firmy znajduje się w mieście, które zjednuje sobie z roku na rok coraz więcej inwestorów. Są to dla nas bardzo sprzyjające warunki dla pozyskiwania nowych zleceń i kontraktów. Ponadto w pobliżu miasta położone są specjalne strefy ekonomiczne, które również przyciągają kolejnych inwestorów. Dzięki temu prowadziliśmy prace dla wielu zagranicznych firm, lokujących swoje zakłady w Specjalnych Strefach Ekonomicznych znajdujących się na Dolnym Śląsku – mówi Tadeusz Chodorowski, Prezes Zarządu Spółki Wrobis SA.

 Silniejsi w grupie

Firma nie zamierza jedynie ograniczać się do budowania obiektów tylko i wyłącznie na terenie Dolnego Śląska. Już w latach siedemdziesiątych Wrobis budował m.in. w ówczesnej Czechosłowacji, ZSRR i na Węgrzech. Dzięki tym doświadczeniom po 1989 roku i wejściu na wolny już rynek, firma nie tylko przetrwała, ale także rozpoczęła inwestycje realizację inwestycji w coraz większej liczbie sektorów budownictwa. Efektem tego jest zapoczątkowany kilka lat temu okres dynamicznego rozwoju. Spółka rozpoczęła także coraz bardziej wyraźną ekspansję na rynki zagraniczne.
Istotną dla rozwoju firmy na terenie Polski datą jest 1 grudnia 2008 roku, kiedy to powołany został Odział Zachodni spółki. Obejmuje on swoją działalnością województwa zachodniopomorskie oraz lubuskie. Ponieważ w krótkim czasie udało się pozyskać wiele nowych kontraktów i zleceń, firma planuje rozbudowę struktury tego Oddziału. W tej chwili pracuje w nim osiem osób. W najbliższym czasie liczba pracowników zwiększy się, gdyż powstanie dział kosztorysowy, który będzie opracowywał nowe oferty w tamtym rejonie.
Obecnie, w ramach Oddziału Zachodniego, Wrobis realizuje cały szereg inwestycji, w tym w Szczecinie: centrum zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, Samodzielny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje, Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi (budowa i wyposażenie), budynek Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej Akademii Medycznej (modernizacja i wykończenie), a także, w Ustroniu Morskim, Centrum Sportowo-Rekreacyjne, zaś w Kostrzynie nad Odrą – magazyn wyrobów gotowych wraz z obiektami towarzyszącymi.
Obecnie Wrobis jest spółką akcyjną, której pakiet większościowy (98% akcji) posiada Mostostal Warszawa. Dzięki temu jest on częścią silnej grupy, mogącej realizować duże projekty budowlane. – Ma to dla nas ogromne znaczenie. Korzystamy z doświadczenia, czujemy się silniejsi, będąc częścią dużej grupy firm. Posiadając pakiet większościowy, Mostostal odgrywa znaczącą rolę przy podejmowaniu ważnych dla nas decyzji oraz w planowaniu wieloletniej strategii rozwoju firmy. Przynależność do grupy wpływa też na schemat organizacyjny firmy i unifikację wszystkich dokumentów – stwierdza Tadeusz Chodorowski.

Kierunek: zagranica

Jednym z głównych celi strategicznych Wrobisu w najbliższych latach jest zdobycie dobrej pozycji na rynku europejskim. Dlatego też wśród realizowanych obecnie przez spółkę inwestycji znajdują się m.in. roboty żelbetowe w stolicy Szwecji – Sztokholmie. W miejscu aktualnie prowadzonych prac powstanie w najbliższym czasie osiedle mieszkaniowe.
– Cały czas nasza firma kontynuuje ekspansję na rynkach zagranicznych. Nasze aspiracje wykraczają znacznie dalej niż sięgają granice Polski. Dlatego też w ciągu ostatnich lat podjęliśmy szereg działań pozwalających na zaistnienie na rynkach zagranicznych – stwierdza Tadeusz Chodorowski, Prezes Zarządu Wrobis SA.
W obrębie zainteresowań firmy znajdują się przede wszystkim kraje Europy Północnej i Zachodniej. Dlatego też w ciągu kilku ostatnich lat zrealizowała ona cały szereg kontraktów zagranicznych. Dzięki temu wśród krajów, w których znajdują się obiekty postawione przez Wrobis, znajdują się m.in. Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania i Rosja.
Pierwszy kontrakt zagraniczny w XXI wieku został przez wrocławską spółkę zrealizowany w 2003 roku w Wielkiej Brytanii, kiedy to na zlecenie niemieckiej firmy GB Schneider Wrobis wykonał aluminiowe ściany kurtynowe w apartamentowcach Battersea Reach w Londynie. Kolejnym kontraktem zrealizowanym dla firmy GB Schneider był udział w budowie Roche New Head Office Project. Zakres prac wykonanych przez wrocławską spółkę polegał w tym przypadku na budowie ściany kurtynowej biurowca Roche w mieście Walwyn.
Kolejnymi krajami, w których Wrobis wszedł na rynek budowlany, stały się państwa skandynawskie: Norwegia i Szwecja. Latem 2005 roku spółka wygrała przetarg na roboty żelbetowe przy rozbudowie huty Elkem Aluminium w Mosjoen. Wcześniej jednak, w sierpniu 2004 r., podpisany został kontrakt pomiędzy Wrobis SA a amerykańskim koncernem Bechtel International Ltd, będącym generalnym wykonawcą robót w tym nowopowstającym zakładzie. Prace przy realizacji tych kontraktów trwały od września 2005 do grudnia 2006 r.
Jest to jedna ze sztandarowych i jak dotąd najważniejszych realizacji Wrobisu. Budowa zakładu w północnej Norwegii trwała półtora roku. Był to na tyle duży projekt, że wymagał zaangażowania i współpracy bardzo wielu działów spółki. Przy realizacji tego kontraktu z ramienia Wrobis SA pracowało ponad 400 wykwalifikowanych pracowników.
Dobra marka na rynku norweskim zaowocowała kolejnymi kontraktami w krajach skandynawskich. W kwietniu 2006 r. podpisano kontrakt ze szwedzką firmą Alstom na realizację płuczki gazowej (oczyszczające gaz w trakcie procesu technologicznego) w jednym z zakładów w Norwegii.
Oprócz tego w marcu 2008 roku Wrobis rozpoczął prace przy budowie dwóch biurowców w Oslo. Inwestorem i generalnym wykonawcą tej inwestycji jest firma AF Skandinavia, wchodząca w skład koncernu AF Gruppen – jednego z największych firm budowlanych na rynku norweskim. Zakres robót objętych kontraktem, które wykonuje wrocławska firma, zawiera wykonanie konstrukcji żelbetowej i stropów typu bubble-deck. Co warto podkreślić, jest to w tej chwili jedna z najnowszych technologii budowlanych w Europie.
Nie są to jedyne sukcesy spółki na północy Europy. Dzięki udziałowi w targach budowlanych Scanbygg w Göteborgu w marcu 2007 r. Wrobis nie tylko nawiązał liczne kontakty biznesowe, ale także podpisał kontrakt ze znanym szwedzkim deweloperem, firmą ByggVesta, na wykonanie prac wykończeniowych w dziesięciu budynkach mieszkalnych w szwedzkim Malmö. Firma wykonała w nich m.in. klatki schodowe, hole i tarasy.
Oprócz tego ważnym obszarem dla wrocławskiej spółki są rynki wschodnie. W 2004 roku firma otrzymała licencję pozwalającą na budowę obiektów na terenie Federacji Rosyjskiej. W związku z tym 14 października 2005 roku Wrobis zarejestrował swoje przedstawicielstwo w Moskwie. Dzięki tym strategicznym posunięciom firma zrealizowała m.in. budowę pakowni glutenu w Efremowie pod Moskwą. Zakres robót objętych kontraktem zawierał w tym przypadku przygotowanie projektu wykonawczego oraz roboty żelbetowe.

Specjaliści w służbie zdrowia

Ważnym obszarem, w którym od lat Wrobis ma wysoką renomę, jest budowa obiektów na potrzeby służby zdrowia. W tej chwili spółka staje się liderem w tej dziedzinie, a jak wiadomo obiekty służby zdrowia należą do jednych z najbardziej skomplikowanych do wykonania. Obecnie Wrobis buduje i realizuje m.in. kompleks Nowej Akademii Medycznej we Wrocławiu (to w tej chwili jedna z najważniejszych i sztandarowych realizacji firmy), a także: Ośrodek Badawczo- Naukowo-Dydaktyczny Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu, Samodzielny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje w Szczecinie oraz Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w Szczecinie.
– Realizacja tak wielu obiektów w tej dziedzinie budownictwa daje nam mocną pozycję na rynku budowlanym – podkreśla Tadeusz Chodorowski i dodaje: – Spośród wielu branż, w których działamy, realizacja obiektów dla służby zdrowia, ale także wielu inwestycji przemysłowych, jest najbardziej skomplikowana. Wiąże się to ze specyfiką takich obiektów i wysokimi wymogami, jakie w trakcie ich budowy należy spełnić.
Ważne przy realizacji tych inwestycji jest zachowanie właściwych parametrów i wymogów, które muszą spełnić budynki, budowane na potrzeby służb medycznych. Istotne jest m.in. stworzenie właściwej i specjalistycznej bazy sanitarnej, a także zachowanie odpowiedniej wysokości pomieszczeń na blokach operacyjnych. Niezbędne jest również zastosowanie bardzo dobrych jakościowo materiałów budowlanych.

Nowoczesne maszyny i dawne zabytki

Inwestycje dla służby zdrowia nie są jedyną dziedziną, w której wrocławska firma posiada uznaną markę. Równie znana jest ona z budynków przemysłowych, budowanych w ostatnich latach nie tylko w Norwegii, ale także w Polsce. Wrobis wybudował np. sortownię odpadów komunalnych we Wrocławiu. Szczególnie trudna do wykonania w tym przypadku była część technologiczna inwestycji. Obiekt ten jest o tyle nietypowy, że dotyczy utylizacji śmieci. Jest to dziedzina budownictwa obejmująca szczególnie istotny w Unii Europejskiej obszar, jakim jest ochrona środowiska. W związku z tym wprowadzono w niej nowe, bardzo rygorystyczne normy, którym trzeba sprostać. W przypadku zakładu budowanego przez Wrobis szczególnie istotne było wybudowanie pomieszczeń dla pracujących w oparciu o ścisłe parametry techniczne maszyn
sortujących.
Wrocławska spółka nie wykonuje tylko i wyłącznie prac budowlanych. Zajmuje się ona także renowacją zabytków. Ma już na swym koncie kilka znaczących, odnowionych obiektów. Wśród nich najistotniejszą rolę zajmują pełnią: zamek w czeskim Libercu i wrocławski Teatr Lalek. Oprócz tego firma rozbudowywała i modernizowała budynek dawnego dworu cystersów w Świdnicy. W tym przypadku prace remontowe polegały na adaptacji placówki na potrzeby nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Przyczyny sukcesu

Wrobis realizuje inwestycje w wielu gałęziach budownictwa, o różnym, często bardzo zaawansowanym poziomie komplikacji technologicznej. Dlatego tak istotna w spółce jest wysoko kwalifikowana kadra inżynierska, niezbędna nie tylko w trakcie realizacji inwestycji, ale także w procesie projektowania. Musi ona cały czas unowocześniać zarówno własne metody działania, jak i przede wszystkim tworzone przez siebie projekty. Na fakt ten zwraca uwagę prezes Wrobisu.
– Trudność polega na uwzględnieniu w projektowaniu i wykonawstwie odpowiednich technologii. A każdą z technologii z biegiem czasu trzeba modernizować i unowocześniać. Musimy to brać pod uwagę i pamiętać o tym jeszcze na etapie projektowania – wyjaśnia Tadeusz Chodorowski.
O tym, że te problemy nie są przeszkodą w realizacji kolejnych inwestycji, świadczą wciąż nowe, budowane przez Wrobis obiekty. Ważnym argumentem, przemawiającym za dobrym wizerunkiem spółki jest to, że kryzys ekonomiczny w 2009 roku, który szczególnie mocno odczuwalny był w branży budowlanej, nie wpłynął w jej przypadku znacząco na ilość nowych kontraktów. Jaka jest więc główna przyczyna dobrej sytuacji rynkowej Wrobisu?
– We współczesnym budownictwie najważniejsze są trzy elementy: pomysł projektowy, zdobyte doświadczenie oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne. Trudno będzie wznieść nawet najbardziej zaawansowane technologicznie budynki, jeśli prace nie będą prowadzone w oparciu o jakość, bezpieczeństwo, fachowość i wiedzę wykonawcy – podsumowuje Tadeusz Chodorowski ■