Autor:
|

Biurowiec Q22, umiejscowiony w ścisłym centrum Warszawy, w czerwcu rozpocznie swoją działalność. W maju, po finalizacji wszystkich prac wykończeniowych biurowca Q22, nastąpi etap odbiorów technicznych obiektu. Ta ważna dla centrum Warszawy i prestiżowa inwestycja, której deweloperem jest ECHO Investment, powstała przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II oraz ul. Grzybowskiej. Biurowiec z całą pewnością stanie się w ciągu najbliższych kilku lat jedną z biznesowych wizytówek stolicy. O jego wysokim standardzie nie tylko w odniesieniu do stworzonej przestrzeni biurowej, lecz także jeśli chodzi o dbałość o środowisko naturalne, świadczy fakt, że otrzymał on certyfikat ekologiczny BREEAM Interim Excellent z jednym z najwyższych w tej kategorii wyników w Polsce (niemal 80%). Dzięki temu Q22, którego budowa rozpoczęła się w czerwcu 2013 r., może w pełni odpowiadać idei jego twórców.

Jak stwierdził w momencie powstawania projektu Rafał Mazurczak, dyrektor Działu Biur i Hoteli ECHO Investment: „Biurowiec Q22 to nie tylko nowoczesna przestrzeń biurowa powstająca w centrum biznesowym stolicy, lecz także budynek przyjazny dla jego użytkowników, oferujący najnowsze rozwiązania funkcjonalne. To miejsce, które stanie się wizytówką każdej firmy, podkreślając jej prestiż. Q22 to także udogodnienia dla użytkowników – restauracja, fitness, parking i szatnie dla rowerzystów, nowoczesne rozwiązania dla właścicieli urządzeń mobilnych, odpowiednie zaplecze socjalne. Q to quality – czyli jakość projektu i jego wykonania. Q to także ładunek, z jakim ten biurowiec będzie oddziaływać na miasto. Wreszcie Q to także quartz, czyli kryształ o przejrzystej i doskonałej strukturze”.

Od recyklingu do fotowoltaiki

Certyfikat BREEAM (BRE Environmental Assessment Method), który posiada Q22, jest w tej chwili jedną z podstawowych metod oceny budynków, wskazujący na ich jakość i standardy wykonania, przede wszystkim w odniesieniu do sposobu przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego. Przyznawany jest przez organizację BRE (Building Research Establishment) m.in. za ekologiczne rozwiązania, energooszczędność budynku, a także komfort jego użytkowania.

Dla przyznania biurowcowi ECHO Investment certyfikatu BREEAM duże znaczenie miał fakt, że do jego budowy użyto m.in. materiałów pochodzących z recyklingu. Już na wstępnym etapie realizacji inwestycji deweloper zwracał uwagę zarówno na kwestie ekologii, jak i energooszczędności proponowanych rozwiązań. „Jest to potwierdzenie najwyższej klasy tej inwestycji biurowej. Certyfikaty BREEAM na poziomie Excellent posiada w Polsce zaledwie kilka budynków, tym bardziej cieszy nas to, że Q22 znalazł się w tym elitarnym gronie – mówi Jacek Sodel, dyrektor zespołu realizacji w Dziale Biur i Hoteli ECHO Investment. I dodaje: – Faktem jest, że jednym z czynników wpływających na ocenę było wykorzystanie materiałów z recyklingu.

Zaprojektowany przez biuro architektoniczne APA Kuryłowicz & Associates wieżowiec powstał na miejscu stołecznego hotelu Mercure. Materiały z rozbiórki poddano recyklingowi i uzyskano w ten sposób ok. 1,5 tys. t stali oraz 25 tys. t betonowego kruszywa, które wykorzystano przy innych realizacjach ECHO Investment. Oprócz tego inwestycja była oceniana w dziesięciu kategoriach związanych z wpływem na środowisko naturalne. Pod uwagę brane są m.in. prowadzenie procesu budowy, wygoda użytkowników, ilość zużywanej energii, materiały budowlane oraz innowacyjność”.

Energooszczędne i ekologiczne rozwiązania zastosowano nie tylko na początku prac budowlanych, lecz także w kolejnych etapach inwestycji. W związku z tym Q22 wyposażono w szereg nowatorskich technologii umożliwiających pozytywny wpływ na środowisko, wygodę oraz najwyższe standardy użytkowania. Jednym z tego typu rozwiązań jest zastosowanie w biurowcu pomp ciepła typu powietrze–woda, dzięki którym energia cieplna będzie odzyskiwana w serwerowni i w pomieszczeniach technicznych, a następnie ponownie dystrybuowana w budynku. To umożliwi właścicielowi obiektu kolejne oszczędności.

echo investment

Elewacja budynku posiada system fasad trójwarstwowych. Dzięki temu Q22 ma być skutecznie chroniony przed przegrzaniem.

Dwie komory znajdujące się między szkłem będą zapewniać lepszą izolację termiczną i akustyczną całego biurowca. Kolejnym energooszczędnym rozwiązaniem, które zastosowano w budynku, są elementy fotowoltaiczne. W tym wypadku na siedmiu falownikach usadowiono 308 modułów. Maksymalna moc zainstalowana wynosi 76 KW.

„Instalacja fotowoltaiczna zrealizowana została przez firmę Maybatt na szklanym dachu niższej części wieżowca, w technologii BIPV (Building Integrated Photovoltaics). Fakt ten umożliwi dodatkowe wytwarzanie energii – argumentuje Jacek Sodel. – Kształt, barwa oraz autorski design układu ogniw w module spowodowały powstanie unikatowego produktu wysokiej jakości: eleganckiego i wysoko wydajnego panelu fotowoltaicznego. Za niepowtarzalnością tej realizacji przemawia również fakt wykorzystania fotowoltaiki jako źródła ciepła, które pozwala na podgrzewanie i odśnieżanie modułów w razie opadów śniegu”.

Konsole na budowie

Q22 ma 155 m wysokości, a razem ze zwieńczającą go 40-metrową iglicą – 195 m. Całkowita kubatura budynku to 329 924 m3. Biurowiec ma w sumie 47 kondygnacji, z których 42 to kondygnacje nadziemne, a pięć umiejscowionych jest pod powierzchnią gruntu. W części podziemnej znajduje się m.in. 348 miejsc parkingowych, ale również przewidziano miejsca postojowe dla rowerów oraz szatnie i prysznice dla rowerzystów. W trakcie powstawania tej części Q22 – podobnie jak w kilku innych momentach budowy – wykorzystano kolejne innowacyjne rozwiązania technologiczne.

„Pięć kondygnacji podziemnych realizowano metodą podstropową. Charakteryzuje się ona tym, że po wykonaniu ścian szczelinowych i baret lub pali zakończonych w poziomie posadowienia projektowanej płyty fundamentowej wykonuje się słupy tymczasowe (zazwyczaj stalowe) osadzone na baretach lub palach. Następnie budowana jest płyta stropowa obiektu poziomu zero z otworami technologicznymi, pomiędzy którymi montowane są rozpory. To pozwala na wydobywanie urobku z wykopu w obudowie ścian szczelinowych i «podkopywanie» stropu, by wykonać niższą kondygnację” – stwierdza Jacek Sodel.

Konstrukcja budynku jest żelbetowa, ale posiada również elementy sprężane oraz kompozytowe, w tym słupy żelbetowe z rdzeniami z profili stalowych. Należy podkreślić, że pręty ze stali o podwyższonej wytrzymałości typu SAS-670 do zbrojenia słupów zastosowano w Polsce na tak dużą skalę po raz pierwszy.

Jednym z istotnych elementów budowy nowego wieżowca w stolicy stało się rozwiązanie złożonych technicznie kwestii wynikających bezpośrednio ze śmiałych założeń konstruktorskich. Przed jednym z tego typu wyzwań stanął producent deskowań – firma ULMA Construccion Polska. Dotyczyło ono m.in. pochyłej ściany budynku, znajdującej się między kondygnacjami dwa i osiem. Do jej wykonania użyto specjalnie zaprojektowanych konsol BMK z kompatybilnym deskowaniem ramowym. Konsole wyposażone były w trzy poziomy podestów roboczych z komunikacją pionową oraz pełnym obarierowaniem. Innym tego typu rozwiązaniem zastosowanym w trakcie budowy są belki kompozytowe oparte na słupach i osadzone za pomocą szalunku, do którego podparcia tym razem użyto rusztowania modułowego.

Kolejne wyzwanie, przed którym stanęły firmy wykonawcze, dotyczyło głównych elementów nośnych budynku, tj. czterech trzonów klatkowo-windowych wraz z szachtami instalacyjnymi. W tym wypadku ULMA zaproponowała systemy samowznoszące ATR i RKS. Utrudnienie stanowił fakt, że do każdej z czterech sekcji należało podejść indywidualnie. „Pierwsze dwa trzony deskowania wykonywane są na bazie głowic teleskopowych ATR-P i oparte na typowym systemie wznoszącym. Składa się on z trzech pomostów roboczych i odgrywa rolę układu nośnego dla deskowania ramowego PRIMO. Układ wznoszący sekcji trzeciej został zbudowany przy zastosowaniu głowic teleskopowych ATR-P oraz wsporników ATR-B i ATR-N – opowiada dyrektor zespołu realizacji w Dziale Biur i Hoteli ECHO Investment. – Systemy wznoszące ATR tych trzech sekcji zostały wyposażone w pomosty górne oraz konstrukcje wysięgnikowe, które umożliwiają podwieszenie deskowania ramowego PRIMO. Deskowanie zostało zamocowane do wysięgników za pomocą wózków rolkowych z wciągarkami łańcuchowymi, co pozwala na podniesienie szalunku na wysokość 50 cm powyżej poziomu stropu oraz jego odsunięcie od wykonanej ściany na żądaną odległość. W pomostach górnych zastosowano dodatkowo klapy do montażu prefabrykowanych biegów schodowych. Ponieważ trzeci trzon jest dużo bardziej rozbudowany, konstrukcja systemu wznoszącego została podzielona na pięć jednostek konstrukcyjnych integralnie ze sobą połączonych. W jednej z nich zaprojektowano dodatkowy czwarty pomost dolny, który umożliwia obsługę deskowania ścian poprzecznych, betonowanych w drugim etapie. Trzon czwarty wykonywany był w sposób tradycyjny na pomostach zapadkowych KSP i pomostach zewnętrznych RKS wznoszonych hydraulicznie”.

Akupunktura Warszawy

Za względu na wielkość (i wysokość) realizowanej inwestycji budowa Q22 została podzielona na sześć etapów. Obejmowały one kolejno: wyburzenie hotelu Mercure, budowę metodą podstropową kondygnacji podziemnych, a także budowę części wieżowej. Następnie, po wybudowaniu 25. piętra, rozpoczęto realizację niższej części podium. Następnie wykonano stan surowy obiektu i przystąpiono do prac wykończeniowych.

Do wykonania budynku zostało zużyte 45 tys. m3 betonu, 7,75 tys. t stali zbrojeniowej oraz 1,1 tys. t stali profilowej. W trakcie prac budowlanych pracował m.in. żuraw o wysokości ponad 220 m. Dysponował on zasięgiem roboczym do 45 m, a jego udźwig to 12 t. Dzięki temu powstał nowoczesny budynek biurowy oferujący nie tylko sporo najwyższej jakości przestrzeni biurowej, ale również ogromne, reprezentacyjne, przeszklone lobby.

Całość wieżowca posiada zintegrowany system zarządzania budynkiem (BMS). „Jest on oparty na oprogramowaniu mikroprocesorowym z możliwością pełnej dystrybucji informacji, które będzie umożliwiać monitorowanie urządzeń. System pozwoli też na automatyczną regulację światła, temperatury, żaluzji – mówi Jacek Sodel i podsumowuje: – Podobnie jak w wypadku BMS w każdym elemencie Q22 zastosowane rozwiązanie jest najbardziej nowoczesne i najlepsze na rynku. Dzięki temu nasza inwestycja nie tylko znajduje się w prestiżowym miejscu, lecz także spełnia najwyższe wymagania nowoczesnego biznesu. W 2015 r. wieżowiec bezapelacyjnie zwyciężył w konkursie «Akupunktura Warszawy» na najlepszą inwestycję komercyjną w Śródmieściu. To dla nas źródło prawdziwej satysfakcji”.

 

echo investment

Podstawowe dane techniczne Q22:

 • powierzchnia całkowita budynku: 91 164,60 m2
 • powierzchnia całkowita części podziemnej: 15 770,90 m2
 • powierzchnia całkowita części nadziemnej: 75 393,70 m2
 • kubatura brutto: 329 924 m3
 • kubatura części podziemnej: 57 071 m3
 • kubatura części nadziemnej: 272 853 m3
 • liczba kondygnacji: 47
 • liczba kondygnacji podziemnych: 5
 • liczba kondygnacji nadziemnych: 42
 • parametry techniczne budynku (wysokość/długość/szerokość): 155 m / 77 m / 31 m
 • wysokość z masztem: 195 m
Czy wiesz, że...
W Q22 zastosowano szereg rozwiązań ekologicznych, dzięki czemu warszawski biurowiec jako jeden z nielicznych budynków w Polsce otrzymał certyfikat ekologiczny BREEAM Interim Excellent.

„System BREEAM definiuje standard najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego projektowania, budowania i użytkowania budynków. Dlatego ważne jest dla nas, aby w naszych budynkach spełniać jak najwyższe wymagania dotyczące budownictwa ekologicznego. Q22 to dobry przykład, gdyż jest wyposażony w szereg zielonych rozwiązań, które są rzadkością w innych budynkach biurowych. Oznacza to, że dzięki sprostaniu wszystkim najważniejszym aspektom certyfikacji budynek Q22 stanowi wzorzec dla innych budynków biurowych w Polsce i wizytówkę tego, co można osiągnąć przez odpowiedzialne i zrównoważone podejście do projektowania – mówi Jacek Sodel, dyrektor zespołu realizacji w Dziale Biur i Hoteli ECHO Investment.

– Zastosowane przez nas zielone rozwiązania to m.in.: wprowadzenie podczas budowy procedur środowiskowych, które minimalizują negatywny wpływ prac na bliższe i dalsze otoczenie, ograniczają zużycie wody dzięki specjalnej armaturze, rozbudowanym systemom detekcji i eliminowania wycieków wody, zapewniają komfort dzięki odpowiedniej liczbie stojaków rowerowych, szatni, pryszniców i suszarni na ubrania dla rowerzystów. Rozpatrywaliśmy koszty inwestycji nie w momencie zakupu, ale w całym cyklu życia projektu – angażowaliśmy się w wybór trwałych materiałów budowlanych o minimalnym wpływie na środowisko, dbaliśmy o maksymalne ograniczenie odpadów generowanych podczas budowy i zachęcamy do ich segregacji w trakcie użytkowania, poprawiamy energooszczędność, wyposażywszy budynek w nowoczesne instalacje”.