Projektowanie procesów produkcyjnych wraz z programowaniem robotów przemysłowych w myśl Przemysłu 4.0

Autor:
|

W czasach, w których rewolucja Przemysłu 4.0 co raz śmielej puka do bram zakładów produkcyjnych, ważne jest aby jak najlepiej się do niej przygotować i wykorzystać pojawiające się w raz z nią szanse. Transformacje z nią związane dotykają całej sfery działalności przedsiębiorstwa, dotyczą one zmian w obszarze biznesowym jak również wymuszają wdrażanie innowacyjnych cyfrowych narzędzi i nowoczesnych technologii. CAMdivision sukcesywnie powiększa swoją ofertę o nowe rozwiązania wspierające przedsiębiorstwa we wdrażaniu przez nie koncepcji Industry 4.0.

Do głównych narzędzi możemy zaliczyć:

NX CAM ROBOTICS

NX CAM Robotics Machining jest to nowoczesne narzędzie pozwalające na projektowanie, symulację, walidację i optymalizację programowania obróbki robotów przemysłowych w zakresie frezowania, spawania oraz przenoszenia. W NX CAM Robotics robot przemysłowy programowany jest w środowisku frezowania NX CAM. To innowacyjne połączenie pozwala na obróbkę przedmiotów o znacznych gabarytach oraz o bardzo skomplikowanych kształtach. Dzięki temu, że robot posiada więcej stopni swobody łatwiejsze jest wykonanie podcięć, obróbka miejsc trudno dostępnych czy frezowanie prototypów. Środowisko NX CAM Robotics jest kompatybilne ze znanymi robotami przemysłowymi, które wykorzystuje się obecnie w przemyśle: np. ABB, FANUC, KUKA, KAWASAKI, NACHI, STAUBLI, YASKAWA czy ze sterowaniem SINUMERIK 840D.

W procesie wdrażania obróbki robotami przemysłowymi ważną rolę odgrywa oprogramowanie. Zaletą środowiska NX CAM ROBOTICS jest prostota programowania robotów za pomocą tych samych operacji znanych z pakietu frezowania oraz praca w zintegrowanym środowisku NX CAD/CAM.

Rys. 1 Symulacja pracy robota w NX CAM Robotics

Rys. 1 Symulacja pracy robota w NX CAM Robotics

TECNOMATIX RobotExpert

RobotExpert jest narzędziem umożliwiającym projektowanie, symulację, optymalizację oraz programowanie offline zrobotyzowanych aplikacji w celu maksymalizacji szybkości i elastyczności działania tych zautomatyzowanych systemów. Dzięki zastosowanym w RobotExpert rozwiązaniom świetnie sprawdza się on w wielu zastosowaniach przemysłowych m.in.: klejenie, obróbka powierzchniowa, cięcie laserowe czy też przenoszenie ładunków (aplikacja jest specjalną wersją TECNOMATIX PROCESS SIMULATE). RobotExpert pozwala na symulowanie pojedynczych gniazd roboczych oraz prostych linii produkcyjnych dzięki czemu możliwe jest zoptymalizowanie ścieżek poruszania się robota oraz udoskonalenie cykli wytwarzania produktu.

Rys. 2 Wizualizacja pracy robota w RobotExpert

Rys. 2 Wizualizacja pracy robota w RobotExpert

TECNOMATIX PROCESS SIMULATE

Process Simulate jest nowatorskim cyfrowym narzędziem służącym do weryfikacji procesów produkcyjnych w intuicyjnym nowoczesnym środowisku 3D. Program ten pozwala na projektowanie oraz symulowanie wysoce złożonych obszarów produkcyjnych takich jak m.in. linie produkcyjne czy stacje robocze. Process Simulate realistycznie odtwarza procesy zachodzące na linii produkcyjnej (praca operatorów, robotów, narzędzi), co pozwala na optymalizację procesu już na wstępnym etapie prac koncepcyjnych.

Oprogramowanie Process Simulate pozwala zaprojektować nie tylko bezkolizyjną ścieżkę pracy wszystkich robotów, ale również na zaprogramowanie ich offline. Rozwiązanie to pozwala w znacznym stopniu zredukować czas nowych uruchomień. Dzięki innowacyjnym narzędziom dostępnym w Process Simulate możliwa jest wczesna weryfikacja procesu produkcji, co pozwala ograniczyć liczbę wyprodukowanych fizycznych prototypów jak również pozwala zoptymalizować tak czas pracy, żeby maksymalnie wykorzystać posiadane przez przedsiębiorstwo zasoby ludzkie i maszynowe.

Rys. 3 Symulacja procesu produkcyjnego w Process Simulate

Rys. 3 Symulacja procesu produkcyjnego w Process Simulate

TECNOMATIX PROCESS DESIGNER

Process Designer jest narzędziem wykorzystywanym do oceny alternatyw produkcyjnych, analizowania różnych scenariuszy produkcyjnych, zarządzania zasobami oraz szacowania kosztów i cykli pracy na etapie wstępnej fazy planowania koncepcji. Rozwiązania dostępne w Process Designer pozwalają na projektowanie układu linii produkcyjnej a następnie na formułowanie oraz analizowanie kolejności montażu produktu na tej linii.

Oprogramowanie Process Designer pozwala na ograniczenie nakładów i czasu pracy związanych z procesem planowania produkcji oraz optymalizacji istniejących już procesów. Dzięki zastosowaniu narzędzia Process Designer zarządzanie procesami produkcyjnymi staje się łatwiejsze w obsłudze, poprawia się ich jakość tych procesów co finalnie skutkuje podniesieniem wydajności linii produkcyjnej.