5 najważniejszych trendów w robotyce w 2024 roku wg IFR

5 najważniejszych trendów w robotyce w 2024 roku wg IFR

16/02/2024
Źródło informacji: International Federation of Robotics

Jak podaje Międzynarodowa Federacja Robotyki liczba działających robotów na całym świecie osiągnęła nowy rekord i wyniosła około 3,9 miliona sztuk. Popyt ten napędzany jest nowościami technologicznymi, które odegrają znaczącą rolę w najbliższej przyszłości.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

W obecnych czasach obserwujemy stały wzrost trendu jakim jest wykorzystywanie sztucznej inteligencji w dziedzinie robotyki i automatyki. Pojawienie się generatywnej sztucznej inteligencji otwiera przed tą dziedziną nowe perspektywy rozwoju.

Producenci robotów rozwijają generatywne interfejsy oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwiają użytkownikom bardziej intuicyjne programowanie robotów za pomocą języka naturalnego, zamiast konieczności posługiwania się kodem. To oznacza, że pracownicy nie będą już potrzebować mocno specjalistycznych umiejętności programowania do wyboru i dostosowywania działań robotów.

Zastosowanie predykcyjnej sztucznej inteligencji do analizy danych dotyczących wydajności robota w celu prognozowania przyszłego stanu sprzętu jest kolejnym punktem na mapie technologicznej, który będzie odgrywał istotną rolę w zakładach produkcyjnych. Konserwacja predykcyjna robotów może znacząco obniżyć koszty związane z przestojami maszyn.

W produkcji części samochodowych, każda nieplanowana godzina przestoju szacowana jest na 1,3 mln dolarów, wskazuje Information Technology & Innovation Foundation. Pokazuje to jak ogromny potencjał tkwi w dziedzinie konserwacji predykcyjnej. Algorytmy uczenia maszynowego mogą również analizować dane z wielu robotów wykonujących ten sam proces w celu optymalizacji. W skrócie, im więcej danych dostarcza się algorytmowi uczenia maszynowego, tym lepiej działa.

Nowe zastosowania dla cobotów

Współpraca człowieka z robotem pozostaje głównym trendem w robotyce. Szybki postęp w czujnikach, technologiach wizyjnych i inteligentnych chwytakach umożliwia robotom reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiany w ich otoczeniu, a tym samym bezpieczną pracę obok ludzi.

Aplikacje robotów współpracujących oferują pracownikom nowe narzędzie, odciążając ich i wspierając. Mogą pomagać w zadaniach wymagających podnoszenia ciężkich przedmiotów, powtarzalnych ruchów lub pracy w niebezpiecznym środowisku.

Pole zastosowań dla robotów współpracujących stale się poszerza. Ostatnio możemy zaobserwować znaczący rozwój w kierunku procesów spawania cobotami. Wynika to przede wszystkim z braku wykwalifikowanych spawaczy. Pokazuje, że roboty uzupełniają lukę niedoboru siły roboczej i są sposobem na rozwiązanie tego problemu. Będą zatem uzupełniać inwestycje w tradycyjne roboty przemysłowe, które działają ze znacznie większymi prędkościami.

Na rynek wkraczają także nowi konkurenci, koncentrując się szczególnie na robotach współpracujących. Manipulatory mobilne, będące połączeniem ramion robotów współpracujących i robotów mobilnych (AMR), oferują nowe przypadki użycia, które mogą znacznie zwiększyć popyt na roboty współpracujące.

Manipulatory mobilne

Manipulatory mobilne są rozwiązaniem, które automatyzuje zadania transportu materiałów w branżach takich jak motoryzacja, logistyka czy lotnictwo. Łączą w sobie mobilność platform robotycznych ze zręcznością ramion manipulatorów. Umożliwia im to poruszanie się w złożonych środowiskach i manipulowanie obiektami, co ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach produkcyjnych.

Wyposażone w czujniki i kamery roboty te mogą wykonywać inspekcje oraz zadania konserwacyjne maszyn i urządzeń. Ogromną zaletą manipulatorów mobilnych jest ich zdolność do współpracy i wspierania pracowników.

Niedobór wykwalifikowanych pracowników i brak osób ubiegających się o pracę w fabrykach prawdopodobnie zwiększy popyt na te urządzenia.

Cyfrowe bliźniaki robotów

Technologia cyfrowego bliźniaka jest coraz częściej wykorzystywana jako narzędzie optymalizacji wydajności systemu fizycznego poprzez utworzenie wirtualnej repliki w środowisku produkcyjnym.

Roboty są coraz bardziej cyfrowo zintegrowane w zakładach produkcyjnych, cyfrowe bliźniaki mogą wykorzystywać swoje rzeczywiste dane operacyjne do przeprowadzania symulacji i przewidywania prawdopodobnych wyników.

Ponieważ cyfrowy bliźniak istnieje wyłącznie jako model komputerowy, można go testować pod kątem obciążenia i modyfikować bez wpływu na bezpieczeństwo, a jednocześnie oszczędzając koszty. Wszelkie eksperymenty można sprawdzić, zanim dotknie się samego świata fizycznego. Cyfrowe bliźniaki wypełniają lukę między światem cyfrowym i fizycznym.

Roboty humanoidalne

Jeszcze kilka lat temu roboty humanoidalne były maszynami w powijakach. Obecnie na rynku możemy zaobserwować modele gotowe do pracy w magazynach i fabrykach. Ta działka robotyki wykonała znaczący postęp. Konstrukcja robota przypominająca człowieka pozwala na elastyczne wykorzystanie go w środowiskach pracy, które pierwotnie zostały stworzone dla człowieka. Dzięki temu tego rodzaju maszyny można łatwo zintegrować np. z istniejącymi procesami magazynowymi i infrastrukturą produkcyjną.

The Chinese Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) opublikowało niedawno szczegółowe cele związane z ambicjami kraju dotyczącymi masowej produkcji humanoidów do 2025 r. MIIT przewiduje, że humanoidy staną się prawdopodobnie kolejną przełomową technologią, podobną do komputerów czy smartfonów, która może zmienić sposób, w jaki produkujemy towary i sposób, w jaki ludzie żyją.

Jak pisze IFR, potencjalny wpływ humanoidów na różne sektory czyni je ekscytującym obszarem rozwoju, ale ich masowe przyjęcie na rynku pozostaje złożonym wyzwaniem. Koszty są kluczowym czynnikiem, a sukces będzie zależał od zwrotu z inwestycji w porównaniu z uznanymi rozwiązaniami robotycznymi, takimi jak na przykład manipulatory mobilne.