Polskie firmy z rynku robotyki, internetu rzeczy i sztucznej inteligencji oraz finansowanie pre-IPO [RAPORT]

Polskie firmy z rynku robotyki, internetu rzeczy i sztucznej inteligencji oraz finansowanie pre-IPO [RAPORT]

07/09/2023
|

Autorzy w raporcie poddali analizie 50 najbardziej przełomowych polskich firm, wykazując ich znaczenie dla polskiego rozwoju.

Według nich odpowiedzialnością liderów politycznych i gospodarczych Polski jest tworzenie warunków, aby takie firmy mogły się rozwijać, przy odpowiednim dofinansowaniu. Celem tego i innych raportów z serii publikowanej przez Instytut Sobieskiego jest zwrócenie uwagi decydentów politycznych i ekonomicznych na obszary gospodarki o rosnącym znaczeniu, których wzrost jest kluczowy dla Polski.

Przez ostatnie lata powstał w Polsce szeroki ekosystem funduszy zalążkowych i finansowania firm na bardzo wczesnym etapie. Dziś, jeśli młody inżynier ma pomysł, dostanie pierwszy milion złotych na pierwsze prace relatywnie łatwo, lecz problemy pojawiają się, gdy potrzebne są środki na większą produkcję i ekspansję. Wówczas wiele firm jest zmuszonych opuszczać Polskę. Żeby nasz kraj był silnym, sprawnym, niezależnym i ambitnym państwem, polscy obywatele muszą być właścicielami firm, których produkty i rozwiązania są innowacyjne i konkurują na całym świecie.

By trend odpływu polskich przedsiębiorców został odwrócony zdaniem autorów muszą zaistnieć warunki jak:

 • duże fundusze inwestycyjne przeznaczone na firmy nowych technologii, które mają już produkty i chcą przyśpieszyć swój rozwój
 • transparentny i konkurencyjny mechanizm wyłaniania firm technologicznych zakładanych przez Polaków i szukających finansowania pre-IPO
 • społeczna akceptacja na inwestowanie znaczących środków publicznych w firmy prywatne i akceptację dla faktu, że przy najlepszych chęciach wszystkich stron, zapewnieniu transparentnych i uczciwych zasad, nie wszystkie przedsięwzięcia, zwłaszcza techniczne, kończą się sukcesem
 • konkurencyjne warunki płacy i pracy dla najlepszych inżynierów i managerów (tzw. talentów), żeby wybierali pracę w polskich firmach technologicznych
 • kultura kupowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań przez decydentów największych polskich spółek, instytucji publicznych oraz wojska
 • polityka zachęt i wspierania wydatków na badania i rozwój, oraz inwestowanie w spółki, które tworzą i patentują nowe rozwiązania i technologie
 • kultura aktywnego poszukiwania oraz gotowość angażowania się w międzynarodowe partnerstwa, umożliwiające wymianę wiedzy i doświadczeń, co przyczyni się do globalnej konkurencyjności polskich firm i gospodarki

Cały raport jest dostępny na stronie Instytutu Sobieskiego: https://sobieski.org.pl/polskie-firmy-z-rynku-robotyki-internetu-rzeczy-i-sztucznej-inteligencji-oraz-finansowanie-pre-ipo/

Autorami raportu są:

Bartłomiej Michałowski, członek zarządu i ekspert IS ds. nowych technologii
Aureliusz Górski ekspert w dziedzinie coworkingu i współzałożyciel AIP Business Link
dr Łukasz Kryśkiewicz adiunkt w Katedrze Ekonomii Biznesu Kolegium Gospodarki Światowej SGH


Partnerem raportu jest Polski Fundusz Rozwoju właściciel programu Tech Hub, którego celem jest wsparcie kapitałowe polskich firm z sześciu kluczowych branż:

 • zaawansowana elektronika i robotyka
 • 5G i Internet rzeczy
 • sztuczna inteligencja i technologie cyfrowe
 • branża dronowa (U-Space)
 • technologie kosmiczne (New Space)
 • chemia i inżynieria materiałowa

Branże zostały określone w oparciu m. in. o dotychczasową oraz przewidywaną dynamikę wzrostu wartości branży, strategiczne znaczenie wskazanych branż dla Polski, istnienie polskich przedsiębiorstw działających w tych obszarach, dużą liczbę i dostępność wykwalifikowanych specjalistów, liczny sektor pracowników naukowych na uczelniach, synergie z innymi branżami oraz wielkość pośredniego wpływu na całą gospodarkę Polski.