NSK opracowało zespół kół z napędem bezpośrednim, przeznaczony dla producentów OEM chcących zwiększyć mobilność swoich robotów autonomicznych lub współpracujących. Roboty wyposażone w nowy zespół kół, zaprojektowany specjalnie do użycia w cichych środowiskach, takich jak szpitale, hotele, biura i biblioteki, mogą wydajnie przenosić i transportować ładunki do 100 kg bez zakłócania aktywności ludzi.

Ponieważ cyfrowe trendy w postaci sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego coraz częściej przenoszą realizację zaawansowanych rozwiązań ze strefy obietnic do obszaru rzeczywistych zastosowań, podejmowane są coraz większe wysiłki w celu opracowania robotów mobilnych i humanoidalnych wykonujących użyteczne zadania w pobliżu ludzi.

Główną wadą standardowych systemów AGV stosowanych w fabrykach i magazynach jest wytwarzany przez nie hałas. W odróżnieniu od nich bezpośrednio napędzany zespół kół NSK jest znacznie cichszy, co ułatwia wykorzystywanie go w miejscach publicznych i środowiskach pozaprodukcyjnych. Obszary aktywności biznesowej, takie jak usługi czy obiekty użyteczności publicznej, wymagają robotów działających cicho, aby nie zakłócać prowadzenia rozmów i nie przeszkadzać ludziom w wykonywaniu ich zadań.

Cichobieżna charakterystyka napędu kołowego NSK jest powiązana z brakiem przekładni (napęd bezpośredni) i wykorzystuje technologię silnika Megatorque, eliminującą hałas roboczy generowany przez typowe skrzynie biegów. Zastosowanie napędu Megatorque jako koła stanowiło nową koncepcję, a firma NSK musiała opracować sposób wykorzystania elementów systemu w celu stworzenia optymalnej specyfikacji przy zachowaniu rozsądnej ceny.

Oprócz zapewnienia niskiego poziomu hałasu zespół kół został zaprojektowany również pod kątem bezpiecznego działania w pobliżu ludzi i idealnie nadaje się do użytku w robotach serwisowych, wózkach z napędem i innych robotach współpracujących (cobotach). Kluczową cechę konstrukcji stanowi jej zdolność «back-driveability», co w przypadku powstania problemu pozwala na łatwy powrót do ręcznych operacji pchania/ciągnięcia.

Podczas użytkowania nowo opracowany, dedykowany napęd steruje za pomocą prostych sygnałów jednocześnie dwoma zespołami kół. Został on wyposażony w czujniki mierzące obroty kół, przyspieszenie, przechylenie i inne użyteczne parametry. Sygnały z czujników można przesyłać do dowolnego komputera pokładowego stosowanego w aplikacjach robotów autonomicznych.

nsk-drive