Większość polskich elektrowni nie spełnia nowych unijnych norm emisji zanieczyszczeń powietrza

Wiadomości dostarcza:
Kategoria: Wideo

Mówi: Agnieszka Muras

Funkcja: specjalistka ds. komunikacji

Firma: HEAL Polska