Modernizacja oświetlenia na LED. Na czym polega usługa LaaS?

Gdy wymianie podlega konwencjonalne oświetlenie sodowe, zużycie energii wykorzystywanej na doświetlanie zakładu może spaść nawet o 75-85%.

Model LaaS przypomina modele usługowe, które są wykorzystywane w IT z taką różnicą, że zamiast oprogramowania oferuje kompleksową modernizację oświetlenia. Usługa rozliczana jest w ramach cyklicznego abonamentu, który jest pokrywany z oszczędności wygenerowanych za sprawą nowego oświetlenia.