Outsourcing zarządzania gospodarką smarowniczą ORLEN OIL TOTAL FLUID MANAGEMENT

Outsourcing zarządzania gospodarką smarowniczą ORLEN OIL TOTAL FLUID MANAGEMENT

04/04/2019
www.orlenoil.pl/total-fluid-management

Orlen Oil należy do grupy kapitałowej PKN ORLEN, która przerabia ponad 30 mln ton ropy naftowej rocznie. Są jednym z wiodących producentów środków smarnych w Europie i na świecie, a ich produkty, w tym oleje przemysłowe, smary i płyny eksploatacyjne, trafiają na większość kontynentów m.in. do Europy, Azji, Ameryki i Afryki.

Spółka oferuje klientom usługę efektywnego zarządzania gospodarką smarowniczą w formie outsourcingu olejowego TOTAL FLUID MANAGEMENT. Zakłady przemysłowe, stawiając na rozwój i postęp technologiczny, coraz częściej wykorzystują efektywne i ekonomiczne działania w obszarze utrzymania ruchu. Obecnie rynek wymaga złożenia nie tylko samej oferty produktowej, ale również kompleksowej oferty usług serwisu smarowniczego, która pozwoli uzyskać dostęp do informacji z zakresu optymalnego wykorzystania środków smarnych.

Firma dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ogromnej wiedzy w zakresie gospodarki smarowniczej jest w stanie zapewnić kompleksowy nadzór wspomagający utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń. Klient poprzez outsourcing może skupić się przede wszystkim na swojej podstawowej działalności, co skutkuje wzrostem efektywności produkcji oraz generowaniem oszczędności w wielu obszarach.

Celem działań ORLEN OIL TOTAL FLUID MANAGEMENT jest umiejętne zarządzanie serwisem układów smarowania maszynmonitorowanie stanu urządzeń oraz redukcja kosztów eksploatacji olejów, smarów i płynów technologicznych. Usługa jest realizowana w obszarach: doboru środka smarnego, planowania i realizacji procesu dostaw, magazynowania, eksploatacji, monitoringu i modyfikacji technologicznych oraz utylizacji odpadów.

Usługa Total Fluid Management obejmuje:

 • serwis układów smarowania maszyn w każdej gałęzi przemysłu
 • pełny monitoring układów chłodząco-smarujących w procesach obróbki skrawaniem metali
 • planowanie i realizację procesu dostaw (logistyka)
 • magazynowanie środków smarnych i eksploatacyjnych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych
 • monitoring środków smarnych w eksploatacji
 • gospodarkę odpadami
 • budowanie baz danych i narzędzi wspomagających wymianę informacji
 • wdrożenie systemu IT do zarządzania gospodarką olejową
 • szkolenia dla pracowników
 • pracę nad zwiększeniem efektywności i ekonomiczności procesów
 • POWER SERVICE – mobilne wsparcie grupy serwisowej

Powierzając gospodarkę smarowniczą TFM, duże znaczenie ma doświadczenie firmy oferującej usługę, a także jej potencjał, pozycja rynkowa, zaangażowanie i elastyczność. Podejmując współpracę na zasadach outsourcingu, firma otrzymuje wyspecjalizowane doradztwo, obejmujące m.in. dobór środków smarnych, ich dostawy oraz nadzorowaną eksploatację. Dodatkowo taka współpraca eliminuje koszty związane z zakupem specjalistycznych narzędzi, niezbędnych do sprawnej realizacji prac serwisowych, oraz uwolni potencjał własnych służb utrzymania ruchu.

ETAPY WSPÓŁPRACY

Usługa ORLEN OIL TOTAL FLUID MANAGEMENT jest skoncentrowana przede wszystkim na indywidualnych potrzebach klienta. Pierwszym krokiem do podjęcia współpracy jest audyt w zakładzie. Następnie specjaliści przygotowują ofertę techniczno-handlową oraz negocjują warunki współpracy. Po podpisaniu umowy ORLEN OIL powołuje grupę serwisową, a także przeprowadza inwentaryzację maszyn, urządzeń oraz środków smarnych. Systematyczne działania grupy pozwalają dostrzec istniejące problemy techniczne i odpowiednio szybko rozpocząć procesy serwisowe, jednocześnie minimalizując ryzyko wystąpienia awarii i dodatkowych kosztów z nią związanych.