Wsparcie zadań intralogistycznych z robotami typu AMR

Wsparcie zadań intralogistycznych z robotami typu AMR

02/01/2020

Międzynarodowa Federacja Robotyki wykazała, że globalna sprzedaż robotów przemysłowych, w porównaniu z rokiem 2018, wzrosła o 6%. W samej Polsce zaś aż o 40%. Prognozy zakładają, że do 2025 roku firmy przeznaczą 34% budżetów na automatyzację procesów logistycznych za pomocą pojazdów typu AGV (Automated Guided Vehicles) lub robotów typu AMR (Autonomous Mobile Robots), mimo że obecnie liczba ta oscyluje wokół 3%. Jaką dokładnie rolę odgrywa w niej robotyka mobilna ?

Roboty autonomiczne typu AMR

Roboty autonomiczne AMR to bezzałogowe, kooperujące między sobą lub ludźmi mobilne platformy, których pierwowzorem były pojazdy typu AGV. Ich zadaniem jest automatyczna dystrybucja nośników logistycznych w środowisku przemysłowym poprzez poruszanie się po określonej ścieżce i wykonywanie zaplanowanych, powtarzalnych zadań. Jedną z ich głównych zalet jest także wysoka adaptowalność i szybka reakcja na dynamicznie zmieniające się procesy produkcyjne i przezbrojenia linii montażowych.

Roboty AMR wykorzystywane są głównie w intralogistyce, halach magazynowych, czy też centrach logistycznych, lecz sprawdzą się także w laboratoriach lub w środowiskach niebezpiecznych dla człowieka. Wdrożenie efektywnej intralogistyki, charakteryzującej Przemysł 4.0. bez robotów autonomicznych jest bardzo trudne, a w zasadzie niemożliwe. Dlaczego? To proste – codziennie w zakładach produkcyjnych pracownicy przemierzają wiele kilometrów, przenosząc podzespoły potrzebne do produkcji, czy też wykonując operacje magazynowe. Proces ten jest czasochłonny i coraz to bardziej kosztowny. Nie bez znaczenia ma również fakt poprawy bezpieczeństwa pracy oraz zapewnienia ciągłości dostaw.

Przemysł 4.0. – automatyka magazynowa

Roboty AMR mają zastosowanie głównie w obszarze transportu wewnątrz zakładowego.
Wykorzystać można je do zadań takich jak:

  • zasilenie linii produkcyjnych i montażowych,
  • magazynowanie wyrobów gotowych i podzespołów
  • raportowanie do systemów IT klasy MES (Manufacturing Execution Systems)

Automatyka magazynowa pozwala zastąpić człowieka i skierować go na dogodniejsze stanowisko pracy. Z drugiej strony – roboty mogą zastąpić pracowników w momencie, gdy firmę dotykają trudności ze znalezieniem pracowników z doświadczeniem w obszarze produkcji. Kolejnymi kwestiami są poprawa konkurencyjności i wydajności produkcji – wykorzystując nowoczesne rozwiązania polskie przedsiębiorstwa mogą konkurować z zagranicznymi graczami. Warto zwrócić również uwagę, że dzięki robotom kooperującym takim jak np. AMR automatyzacja stała się dostępna dla wielu zwłaszcza małych i średnich firm.

Robot autonomiczny – dostosowany do potrzeb

Na rynku istnieje wiele rozwiązań, a każde z nich dostosowane może być do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Jednym z przykładów są roboty mobilne, których zadaniem jest transport koszy z komponentami pomiędzy magazynem a liniami montażowymi. System zarządzania flotą robotów zbiera pojawiające się zlecenia i tworzy misję dla konkretnego AMR. Następnie robot podjeżdża pod kosz, zaczepia go i zaczyna przewozić w wyznaczone miejsce, poruszając się po wyznaczonej ścieżce nawigacyjnej. W ten sposób eliminowane jest ryzyko dostarczenia błędnego kosza z elementami, a transport zawsze trafi we właściwym czasie we właściwie miejsce.

Innym przykładem jest robot, który porusza się w szynach podwieszonych pod sufitem. Takie rozwiązanie znalazło zastosowanie w magazynach, gdzie jest potrzeba stałej kontroli ich zawartości.

System Automatycznej Inwentaryzacji pozwala na szybką i sprawną kontrolę wyrobów znajdujących się na magazynie. Poprzez antenę RFID umieszczoną na poruszającym się robocie dokonywany jest odczyt tagów RFID identyfikujących pojemniki znajdujące się w magazynie, a całość operacji trwa zaledwie kilkanaście sekund. Roboty sprawdzą się także przy transporcie ładunków na standardowych paletach typu Euro .

Sposób ich działania jest prosty – robot wyposażony jest w podnośnik palet, który pozwala na pobranie lub odstawienie palety z lub do danego punktu logistycznego np. modułu rolotoku zasilającego linię produkcyjną lub magazyn wyrobów gotowych. Co istotne, proces ten jest w pełni zautomatyzowany poprzez zastosowaną sensorykę umożliwiającą wykrycie oraz lokalizację palety.

Fot. Etisoft

Fot. Etisoft

Na koniec: – Należy pamiętać, że praca robotów odbywać będzie się w środowisku pracowników. Właśnie dlatego – ze względu na zdrowie pracowników, normy w tym aspekcie muszą być bardzo restrykcyjne, a każdy z robotów powinien być wyposażony w odpowiedniej klasy system bezpieczeństwa gwarantujący bezpieczną pracę w otoczeniu ludzi – tłumaczy Wojciech Klein, specjalista ds. systemów automatyki i robotyki w firmie Etisoft.

  1. Usprawnij przechowywanie i transport dzięki pojemnikom przemysłowym
  2. System transportu palet z układnicą i wózkiem transportującym
  3. Zastosowanie robotów mobilnych na liniach montażowych
  4. Jak lokalizacja w czasie rzeczywistym wewnątrz budynków zwiększa produktywność zakładu