Prawidłowa praca przewodów igus gwarantowana w skrajnych temperaturach od -40 do +60°C

Prawidłowa praca przewodów igus gwarantowana w skrajnych temperaturach od -40 do +60°C

10/12/2016
Artykuł promocyjny
Autor:
|
www.igus.pl

Firma igus dwukrotnie zwiększa powierzchnię stanowisk do badań w skrajnych temperaturach.

Spółka igus, produkująca przewody oraz specjalizująca się w tworzywach motion plastics do zastosowań ruchomych, w ramach rozbudowy swojego laboratorium badawczego zainstalowała kolejny 40-stopowy kontener przeznaczony do testowania ruchomych przewodów w rzeczywistych warunkach i w skrajnych temperaturach. Dzięki temu jako jedyny producent tego typu przewodów jest w stanie zagwarantować zachowanie deklarowanego zakresu temperatur użytkowania dla przewodów mocowanych na stałe, przewodów ruchomych, a zwłaszcza dla przewodów w e-prowadnikach.

Już sam ciągły ruch stanowi wyzwanie dla przewodów. Jak jednak zachowują się one w skrajnych temperaturach od -40 do +60°C? Istnieją międzynarodowe normy dotyczące ruchomych przewodów, jednak na ich podstawie nie można zagwarantować żywotności ruchomych przewodów w e-prowadnikach pracujących w niskich albo wysokich temperaturach. Z tego powodu firma od ponad 10 lat bada swoje przewody w warunkach ciągłego ruchu oraz w skrajnych temperaturach, a ostatnio uruchomiła kolejne stanowisko badawcze. „W ramach rozbudowy naszego laboratorium badawczego zajmującego 2750 m2 ustawiliśmy drugi 40-stopowy kontener.

W jednym z kontenerów będziemy przeprowadzać wyłącznie próby w wysokich temperaturach, natomiast w drugim – próby w niskich temperaturach” – wyjaśnia Rainer Rössel, kierownik działu chainflex. „Dzięki takiemu rozdzieleniu badań uzyskujemy jeszcze więcej wyników o większej dokładności, a tym samym z większą pewnością gwarantujemy żywotność naszych przewodów”. W obu kontenerach można prowadzić badania e-prowadników z przewodami (także pracujących ślizgowo) przy różnych długościach oraz prędkościach ruchu.

Gwarantowana żywotność przewodów w skrajnych temperaturach

Dzięki różnorodnym testom w rzeczywistych warunkach firma jako jedyny dostawca na rynku jest w stanie podawać dla każdego przewodu z katalogu chainflex po trzy wartości dotyczące promienia gięcia oraz dopuszczalnej temperatury. „Podajemy nie tylko informacje o temperaturach, przy których przewód może być używany do ułożenia na stałe oraz do zastosowań ruchomych zgodnie z normą dotyczącą zwijania w niskich temperaturach, lecz także temperaturę dla każdego przewodu chainflex, przy której gwarantujemy jego bezpieczną pracę w e-prowadniku”.

Podczas użytkowania przewodów w skrajnie niskich oraz skrajnie wysokich temperaturach mogą się pojawiać różne problemy. Na przykład podczas testów w niskich temperaturach największe wyzwanie stanowią pęknięcia płaszcza. Przy zbyt wysokich temperaturach istnieje natomiast ryzyko, że ze względu na zmiany termiczne płaszcz zewnętrzny przestanie utrzymywać splecioną strukturę, która ostatecznie wypadnie z przewodu na skutek ciągłego zginania w e-prowadniku.

Z tego powodu na przykład pękają pojedyncze żyły lub powstaje tzw. korkociąg. Drugi kontener ze stanowiskiem badawczym pozwala na dwukrotne zwiększenie liczby wykonywanych testów i jeszcze lepsze symulowanie skrajnych warunków użytkowania przewodów firmy igus, a także choćby na uniknięcie występujących w przeszłości problemów ze skraplaniem się pary wodnej w badanych przewodach.