Właściwa mikrofiltracja niezbędna do przedłużenia żywotności oleju

Właściwa mikrofiltracja niezbędna do przedłużenia żywotności oleju

20/03/2017
Autor:
|
www.filtracjaoleju.pl

Aby uniknąć awarii maszyn, a co za tym idzie kosztownych przestojów, warto powierzyć odpowiedzialność za właściwe utrzymanie oleju profesjonalistom i skorzystać z oferowanych przez nich usług.

Zapoznajmy się z opisem trzech sytuacji awaryjnych, do których doszło w różnych firmach, gdzie nie zadbano o właściwą pielęgnację oleju w różnych układach.

„Dzień dobry, mam problem…”

Sytuacja 1
Na skutek awarii dokonuje się wymiany kompletu filtrów liniowych co 4 godz. Pracownicy właśnie zauważyli, że kończy im się zapas filtrów i boją się kontynuować pracę. Sprawcą awarii jest woda która przedostała się do układu. Natychmiast następuje kilkunastokrotny wzrost poziomu zawilgocenia oraz wzrost poziomu oleju (o objętość przedostającej się do niego wody). Firma chciałaby kontynuować produkcję, ograniczyć częstotliwość wymiany wkładów, usunąć wodę z układu do bezpiecznego poziomu oraz oczyścić olej z cząsteczek stałych, które przedostały się tam wraz z wodą.

Po przyjeździe na miejsce serwisanci podłączają system agregatów filtracyjno-dehydrujących i rozpoczyna się usuwanie wody oraz zanieczyszczeń. Już po 4 godz. zostanie odseparowane prawie 300 l wody. Filtry systemowe przestają się zapychać (materiał wykonany był z celulozy, a woda powodowała znaczny wzrost oporów). Po 12 godz. pracy serwisu cały system 8000 l osiąga bezpieczny poziom wody w oleju (poniżej 200 ppm) i czystość poniżej klasy NAS 8. Produkcja może być kontynuowana w sposób bezpieczny i nie istnieje potrzeba kosztownej wymiany filtrów. Ryzyko awarii spowodowanej obecnością wody zostaje zażegnane. Pozostaje jedynie doszlifować parametry oleju.

Sytuacja 2
Maszyna nie pracuje prawidłowo, ponieważ już 5 min po starcie przez filtr oddechowy wydostaje się spieniony olej. Okazuje się, że wcześniej zostało dolane ok. 40 l oleju w 400-litrowym układzie. Niestety dolano olej niewłaściwy, a ponadto podczas dolewania oleju układ został zabrudzony pyłem, w wyniku czego zmierzona klasa czystości osiągnęła poziom NAS 11. Serwisanci przystępują do zlewania oleju, następnie rozpoczynają jego właściwą filtrację oraz oczyszczanie zbiornika. Następnie przeprowadzone zostają testy z dodatkiem zapobiegającym pienieniu się oleju. Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów maszyna zostaje napełniona olejem przez agregat filtrujący. Podłączony zostaje także bocznikowy układ filtracyjny w celu oczyszczenia oleju pozostającego w układzie. Po rozruchu maszyny kontrolnie bada się klasę czystości oleju. Tym razem nawet po 60 min nie zaobserwowano piany wydostającej się przez odpowietrznik. Maszyna może bezpiecznie wrócić do pracy.

Sytuacja 3
Wraz ze wzrostem ciśnień w układach hydraulicznych zwiększeniu ulega pasowanie współpracujących elementów. W związku z tym zmniejsza się tolerancja na obecność zanieczyszczeń w oleju. Klient sygnalizuje, że już dwukrotnie wymienił pompy i jeden silnik, dokonał też wymiany oleju i wyczyścił zbiornik, a problem pojawia się ponownie. Po przyjeździe serwisantów następuje spuszczenie oleju i zbadanie klasy czystości, która przekracza skalę wskazań licznika.

Werdykt jest jeden – układ musi zostać przepłukany. Konieczna będzie również wymiana uszkodzonych podzespołów hydraulicznych. Po zakończeniu wszystkich niezbędnych napraw i czynności wykonano pierwszy rozruch z monitoringiem poziomu zanieczyszczeń. Z klasy NAS 5 nastąpił gwałtowny skok do klasy NAS 8, a następnie powolna poprawa. Po kolejnych rozruchach pozostało jeszcze założenie bocznikowego agregatu filtracyjnego, który zasilany jest z prądu maszyny umożliwiającej mu przemieszczanie i filtrację. Sprzęt może powrócić do pracy.

W wypadku podobnych awarii i groźby zatrzymania produkcji kluczowa jest szybkość reakcji pojawienia się pracowników serwisu. Jedną z usług świadczonych przez serwisantów Ad Moto jest mikrofiltracja oleju. To nowoczesna i ekologiczna usługa oczyszczania olejów hydraulicznych, przekładniowych, turbinowych, chłodziw i emulsji oraz olejów obróbczych z zanieczyszczeń, szlamów oraz wody.

Może być stosowana we wszystkich układach hydraulicznych o pojemności pozwalającej na zastosowanie agregatów filtracyjnych: prasach, wtryskarkach, turbinach oraz przekładniach np. w koparkach, ładowarkach, palownicach oraz dźwigach

ad moto polski przemysł

Na czym polega mikrofiltracja oleju?

Mikrofiltracja polega na oczyszczaniu oleju dzięki wykorzystaniu agregatów filtracyjnych wyposażonych we wkłady głębokiego oczyszczania SDFC, które pochłaniają wodę i zanieczyszczenia stałe. Dzięki zastosowaniu tej metody uzyskuje się czystość oleju wyższą niż czystość większości świeżych olejów dostępnych na rynku.

Metody stosowane przez Ad Moto pozwalają na płukanie całych układów hydraulicznych bez konieczności ich rozkręcania. Zastosowanie mikrofiltracji bocznikowej i montażu agregatów w systemie by-pass to niezwykle skuteczny sposób usuwania opiłków metali po wszelkich awariach. Osiągnięcie takiego efektu nie jest możliwe podczas tradycyjnej wymiany oleju, ponieważ nie usuwa ona dużej ilości opiłków nadal zalegających w układzie hydraulicznym.

Ważne jest także to, aby elementy filtracyjne były w stanie chronić układ przed pojawiającą się wilgocią. Woda jest przecież czynnikiem przyśpieszającym starzenie się oleju i z udziałem katalizatorów może skrócić żywotność oleju nawet kilkadziesiąt razy. Ponadto może spowodować szkody poprzez korozję lub zjawisko kawitacji. W przypadku znacznej zawartości wody w oleju pracownicy proponują swoim klientom zastosowanie dehydracji – próżniowego usuwania cząsteczek wody.

Stosowana technologia filtracyjna

Co prawda większość układów pracujących z olejem została już wyposażona w elementy filtracyjne do zatrzymywania cząsteczek stałych, ale nie są one tak skuteczne jak wkłady głębokiego oczyszczania. Decyduje o tym przede wszystkim mała pojemność pochłaniania zanieczyszczeń.

Jeden wkład SDFC AD 2 stosowany w agregatach Ad Moto usuwa do 2,2 kg zanieczyszczeń stałych oraz 750 ml wody

Nie w każdym miejscu układu można umieścić dokładne filtry, dlatego idealnym rozwiązaniem podczas pielęgnacji oleju w układzie jest zastosowanie systemów bocznikowych. Przy okazji filtry mogą także spełniać funkcję niewielkiego wymiennika ciepła – czyli obniżającą niekorzystny wpływ zbyt wysokiej temperatury.

Na jakie korzyści z zastosowania mikrofiltracji można liczyć?

Dzięki mikrofiltracji usuwa się do 99,95% zanieczyszczeń stałych (klasa NAS 5 lub lepsza), dochodzi do zmniejszenia zawartości wody (mniej niż 100 ppm), usunięte zostają żywice i produkty powstałe w wyniku utleniania, ogranicza się zużycie ścierne oraz erozję, dzięki czemu łatwiej zapobiec awarii pomp oraz zaworów, następuje poprawa lepkości, znacznie wzrasta wydajność maszyny, maleje zużycie energii.

Warto zaznaczyć, że ten sam olej może być filtrowany nawet pięć razy – wiele zależy od jego jakości i warunków pracy.