Chemnaft dla przemysłu. Co zrobić, aby twoje maszyny pracowały dłużej i bez awarii

Chemnaft dla przemysłu. Co zrobić, aby twoje maszyny pracowały dłużej i bez awarii

20/03/2017
Artykuł promocyjny
|
www.chemnaft.com

Wdrażanie nowoczesnych technologii zarówno w motoryzacji, jak i w przemyśle wymusza na producentach środków smarnych wprowadzanie produktów spełniających coraz wyższe wymagania jakościowe. W motoryzacji, za sprawą zaostrzających się przepisów regulujących emisję szkodliwych substancji do środowiska, zmiany technologiczne wprowadzane są praktycznie co roku.

W przemyśle obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na syntetyczne lub biodegradowalne olejesmary z aprobatami (Flender, Siemens, Denison Hydraulics, Cincinnati Machines) na bazie PAO, PAG i estrów, gwarantujące pracę urządzeń w ekstremalnych warunkach i przy wydłużonym okresie pracy. Głównie dotyczy to gałęzi takich jak: energetyka, transport, przemysł wydobywczy i hutniczy.

W ostatnich 20 latach następowało wyraźne unowocześnienie parku maszynowego w zakładach przemysłowych w Polsce, co wiązało się ze stosowaniem wyższej jakości olejów, dłuższymi okresami ich pracy, zdecydowanie mniejszymi dolewkami oraz optymalizacją gospodarki olejowej. Skutkuje to wprowadzaniem olejów smarowych produkowanych według nowych technologii zgodnych z coraz bardziej rygorystycznymi normami. Dlatego też w grupie olejów przemysłowych co roku obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na oleje wysokiej jakości o wąskiej dziedzinie specjalizacji kosztem tradycyjnych olejów opierających się na tanich surowcach. Firma Chemnaft wpisuje się w ten trend, dokładając wszelkich starań w organizację profesjonalnego Centrum Badań i Rozwoju, wychodząc z założenia, że od skutecznie realizowanych działań z obszaru badań i rozwoju zaczyna się cykl życia produktu i możliwość opracowywania innowacyjnych technologii wpływających na poprawę eksploatacji maszyn i urządzeń.

Oferta Chemnaft – obejmująca oleje hydrauliczne, sprężarkowe, maszynowe, przekładniowe, antyadhezyjne i wiele innych – jest szeroka i odpowiada na zapotrzebowanie większości branż funkcjonujących w naszym kraju. Stosunek jakości do ceny naszych olejów, elastyczność, szybkość działania, własne zaplecze badawczo-rozwojowe wpływają na szybki wzrost sprzedaży i poprawę naszej pozycji w rynku. Zwłaszcza obszar badań i rozwoju to ważne ogniwo łączące obszar testowania i kreowania nowych technologii z wymaganiami rynku i oczekiwaniami klientów.

Centrum Badawczo-Rozwojowe w naszym pojęciu to coś więcej niż dobrze wyposażone laboratorium; to zdolność do samodzielnego opracowywania i sprawdzania technologii środków smarowych oraz interpretacji wyników analiz. To także połączenie prac badawczych i rozwojowych z odpowiednimi działaniami w zakresie: normalizacji, zrozumienia potrzeb klienta, ustalenia procedur monitoringu, serwisu olejowego, interpretacji wyników badań, procesów certyfikacyjnych. Nasz cel to bliskie relacje z użytkownikami olejów, realizacja badań eksploatacyjnych i walidacyjnych celem poznawania oraz identyfikacji specyficznych wymagań stawianych przez producentów sprzętu i bezpośrednich użytkowników. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że bliski kontakt z olejem w eksploatacji to najlepsza droga do wprowadzania innowacji technologicznych.

Wykorzystując obserwacje poczynione na rynku i bogate doświadczenie specjalistów firmy Chemnaft, można stwierdzić, że testowanie środków smarnych na etapie prac laboratoryjnych jest często niewystarczające. Realizowane badania opierające się na testowaniu podstawowych parametrów fizykochemicznych nie dają pełnej informacji na temat przydatności eksploatacyjnej badanego środka smarnego, przez co ryzyko ewentualnego niedoszacowania jakości oleju przechodzi w dużej mierze na użytkownika. Firma Chemnaft jako pierwszy producent olejów w Polsce, we współpracy z jednostkami naukowymi, realizuje zadania dotyczące projektowania i budowy stanowisk badawczych do oceny własności eksploatacyjnych olejów poprzez symulację warunków pracy urządzenia w warunkach polowych. Działamy w pełni profesjonalnie, dlatego też nic nie zostawiamy przypadkowi i inwestujemy w poszerzanie procedur testowych. Nasz atut to także wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem w realizacji prac badawczo-rozwojowych, prac w obszarze monitoringu oleju, informacji technicznej i doboru olejów, serwisu technicznego. Bogate doświadczenie naszych inżynierów skutkuje zrozumieniem pełnego cyklu życia naszych produktów od chwili ich powstania, po zakończenie eksploatacji w danym urządzeniu.

W zbudowanym przez Chemnaft schemacie działania oferta produktowa to nie tylko konkretne oleje, lecz także wartość dodana stanowiąca zbiór działań okołosprzedażowych. Umiejętne podawanie informacji technicznych klientowi, rozbudowanie stron internetowych, działania w zakresie optymalizacji gospodarki olejowej w zakładach przemysłowych, prezentacja naszych produktów na targach branżowych, a przede wszystkim skuteczne planowanie prac badawczo-rozwojowych to klucz do sukcesu i nasz sposób na utrzymywanie zaufania klientów.