Modernizacja oświetlenia w modelu usługowym. Inwestycja, która spłaca się z wygenerowanych oszczędności
Fot. Getty Images 1202319288

Modernizacja oświetlenia w modelu usługowym. Inwestycja, która spłaca się z wygenerowanych oszczędności

07/09/2022
Artykuł promocyjny
Autor:
|

Firmy doskonale zdają sobie sprawę, że w dobie bezprecedensowych podwyżek cen energii (a nawet widma braku dostaw) powinny ją oszczędzać. Problem w tym, że kryzys dotyka przemysł na wielu płaszczyznach. Rosną nie tylko ceny energii, ale także transportu i materiałów. W takiej sytuacji trudno znaleźć fundusze na inwestycję w energooszczędne technologie. Signify wychodzi naprzeciw tym potrzebom, proponując modernizację oświetlenia w modelu usługowym Light as a Service (LaaS).

Na czym dokładnie polega usługa LaaS?

Modernizacja przestarzałego oświetlenia na LED to jeden z najprostszych i najbardziej oczywistych sposobów na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w firmie. Gdy dodatkowo zautomatyzujemy jego działanie w ramach inteligentnego systemu oświetleniowego, oszczędności energii będą jeszcze większe.

Inwestycja w oświetlenie zazwyczaj bardzo szybko się zwraca, zwłaszcza teraz gdy ceny energii rosną w niezwykle dynamicznym tempie – efekty widoczne są już na pierwszej fakturze. Mimo to wiele firm wstrzymuje się z decyzją o modernizacji, ponieważ nie dysponuje budżetem inwestycyjnym (CapeX). Signify ma tego świadomość, stąd pomysł na rozliczenie w modelu usługowym:

Wielu naszych klientów nie chce ponosić wysokich kosztów początkowych w związku z modernizacją oświetlenia. Jednocześnie mają świadomość, że im dłużej odwlekają tę decyzję, tym bardziej rosną bieżące koszty utrzymania biznesu. To właśnie do takich firm adresujemy model LaaS. Umowa obejmuje kompleksową realizację wraz z finansowaniem, w tym audyt oświetlenia (jeśli nie został wykonany), projekt oświetlenia i systemu, instalację i uruchomienie systemu, a także usługę utrzymania oświetlenia podczas trwania kontraktu. Rozliczenie odbywa się miesięcznie lub kwartalnie w zależności od potrzeb klienta – wyjaśnia Iwona Łuniewska-Plona reprezentująca Signify

LaaS przypomina więc modele usługowe wykorzystywane w IT z tą różnicą, że zamiast oprogramowania oferuje kompleksową modernizację oświetlenia. Usługa rozliczana jest w ramach cyklicznego abonamentu, który jest pokrywany z oszczędności wygenerowanych za sprawą nowego oświetlenia.

Ile można zaoszczędzić dzięki technologii LED?

Oszczędności osiągnięte dzięki modernizacji oświetlenia zależą od szeregu czynników – przede wszystkim stanu obecnej instalacji oświetleniowej. Dla przykładu przyjrzyjmy się więc dwóm scenariuszom – jeden z nich zakłada, że wymieniamy konwencjonalne oświetlenie na oprawy LED wraz z systemem sterowania, w drugim modernizacji podlega stosunkowo nowa instalacja opraw LED, którą chcemy wzbogacić o system sterowania. W obu przypadkach można wdrożyć model LaaS.

Modernizacja oświetlenia konwencjonalnego na system sterowania LED

Gdy wymianie podlega konwencjonalne oświetlenie sodowe, zużycie energii wykorzystywanej na doświetlanie zakładu może spaść nawet o 75-85%.

Udowadnia to przykład Kuźni Polskiej w Skoczowie (Mangata Holding), gdzie Signify wdrożyło nowoczesne oświetlenie LED oraz zaawansowany system zarządzania oświetleniem. Dzięki czujnikom ruchu i natężenia światła dziennego, światło może płynnie się ściemniać w zależności od tego, ile osób przebywa aktualnie w hali oraz jaka jest pora dnia. Zarządcy obiektu mają też do dyspozycji platformę analityczną, gdzie znajdują się zarówno historyczne, jak i aktualne dane na temat  infrastruktury oświetleniowej – jej stanu technicznego, ustawień, zrealizowanych napraw oraz zużycia energii. W przypadku jakichkolwiek usterek system wysyła do administratorów powiadomienia, wskazując problematyczną oprawę. Pozwala on też zdalnie zarządzać oświetleniem – włączać i wyłączać poszczególne oprawy, zmieniać parametry oświetlenia oraz tworzyć harmonogramy i sceny oświetleniowe.

Poczynione dzięki wszystkim tym rozwiązaniom oszczędności zmniejszyły udział energii w kosztach produkcji.

Modernizacja oświetlenia LED na system sterowania LED

Nawet jeśli w obiekcie działa już oświetlenie LED wciąż można zmniejszyć ilość konsumowanej przez nie energii, podłączając je do zdalnego systemu zarządzania. W przypadku tego rodzaju inwestycji oszczędności energii mogą sięgać 30-50%.

„W ostatnim czasie ze względu na rosnące ceny energii kontaktuje się z nami coraz więcej firm, które chciałyby przeanalizować możliwości rozwoju istniejącej infrastruktury LED. Zapytania najczęściej dotyczą budynków niedawno oddanych do użytku (2-3 lata temu) lub niedawno zmodernizowanych posiadających oświetlenie LED, jednak bez warstwy sterującej. Projekty te wymagają szczególnego zaangażowania projektantów oświetlenia i architektów systemów. Chodzi o to, aby znaleźć optymalny sposób na zbudowanie systemu w oparciu o już istniejącą infrastrukturę. W projektach o większej skali można zastosować model LaaS także do tego typu modernizacji” – dodaje Iwona Łuniewska-Plona.

LaaS czy ESCO? Czym różnią się te dwa modele finansowania?

ESCO to inna metoda finansowania inwestycji takich jak modernizacja oświetlenia. LaaS ma jednak nad nią 3 zasadnicze przewagi:

  • Finansowanie pozabilansowe. Model ESCO zakłada, że zakupione rozwiązania na koniec kontraktu zostaną ujęte w bilansie finansowym klienta jak w leasingu. Natomiast w przypadku modelu usługowego LaaS można zawrzeć umowę o tzw. świadczenie usług pozabilansowych.
  • Rozliczenie w oparciu o efekt. W typowych umowach ESCO nie są wymagane wskaźniki jakości, których zobligowany jest przestrzegać usługodawca. Co innego w przypadku umowy LaaS. W trakcie trwania kontraktu weryfikuje się czynniki jakościowe, których spełnienie lub brak ma bezpośrednie przełożenie na cykliczną opłatę.
  • Przeniesie odpowiedzialności za instalację na Signify. Klient nie musi martwić się o kwestie związane z utrzymaniem oświetlenia. Za wszelkie naprawy odpowiada Signify. Są one częścią umowy.
    Innymi słowy, umowa jest tak skonstruowana, aby jak najbardziej odciążyć klienta – zarówno pod względem finansowym, jak i technicznym. Umożliwia realizację projektu modernizacji oświetlenia, który spłaca się z oszczędności wygenerowanych przez nowe rozwiązanie.

Po więcej informacji na temat usługi LaaS odsyłamy na oficjalną stronę Signify:  https://www.signify.com/pl-pl/lighting-services/managed-services/light-as-a-service