Geberit zaoszczędził 91% energii elektrycznej w skali roku na poborze prądu do oświetlenia hal

Geberit zaoszczędził 91% energii elektrycznej w skali roku na poborze prądu do oświetlenia hal

26/08/2019
Artykuł promocyjny

Zaangażowanie społeczne stanowi jeden z kluczowych filarów w wielu przedsiębiorstwach świadomych znaczenia działalności człowieka dla środowiska naturalnego. Dostarczanie dóbr ludziom oraz zaspokajanie ich potrzeb nierzadko wymaga poświęcenia tego, co nas otacza. Idea zrównoważonego rozwoju ma na celu zsynchronizowanie obszaru potrzeb człowieka z naturalnym ekosystemem. Wdrożyła ją i sukcesywnie realizuje firma Geberit, lider technologii sanitarnej. Nie tylko proponuje produkty, które skutecznie obniżają zużycie wody, ale również zmienia swoje zakłady produkcyjne i magazyny pod względem energooszczędnej eksploatacji, czego przykładem jest ostatnia modernizacja oświetlenia w magazynach we Włocławku.

Firma Geberit od samego początku swojej działalności koncentruje się na tworzeniu nowej jakości życia zarówno dla swoich klientów, jak też dla pracowników. Realizuje pewnego rodzaju misję, która wymusza nie tylko tworzenie coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań sanitarnych, ale też zmiany w zakresie warunków pracy. Zrównoważony rozwój jest częścią tożsamości przedsiębiorstwa.

Obserwacja i analiza kosztów związanych z eksploatacją magazynów spowodowała, że zespół zarządczy Geberit zdecydował się na wymianę opraw w budynku we Włocławku. Firma podjęła współpracę z Luxon LED, która, jak podkreśla jeden z kluczowych pracowników działu dystrybucji we Włocławku, zaproponował najlepsze rozwiązania, krótki czas realizacji oraz modernizację bez konieczności wstrzymania prac w firmie.

Konkretne oczekiwania – eko oświetlenie

          W magazynach we Włocławku panują trudne warunki, o czym przekonała się firma realizacja w nich modernizację oświetlenia, Luxon LED. Zmiany, jakie miały zostać wprowadzone, musiały być ukierunkowane na zwiększenie energooszczędności oświetlenia, co miało skutkować ograniczeniem kosztów energii elektrycznej. Duża powierzchnia magazynów wymuszała zastosowanie opraw o wysokiej mocy, które dodatkowo musiały być odporne na wysokie temperatury. Wynikało to z podwyższonej temperatury, która panowała w jednym z pomieszczeń.

Kolejny czynnik, mający wpływ na dotychczasowe duże wydatki na energię, wynikały z długich alejek o wysokości 5 metrów. To wymagało wyboru opraw, cechującym się takim układem optycznym, który ma swoje zastosowanie na dużych wysokościach.

Realizacja projektu bez ingerencji w pracę firmy

Duża ilość zleceń, konieczność realizacji bieżących zadań przez zespół pracowników, nieustannie napływające zamówienia to czynniki, które spowodowały, że przedsiębiorstwo podczas modernizacji oświetlenia nie mogło zaprzestać, a nawet ograniczyć swojej pracy. Wymianę opraw bez potrzeby wstrzymania funkcjonowania firmy zaproponował producent oświetlenia przemysłowego Luxon LED.

Na podstawie przeprowadzonego audytu specjalista dokonał kalkulacji oszczędności, które wpisywały się w założenia zrównoważonego rozwoju Geberit. Kluczowe było zmniejszenie zużycia prądu z 24 kWh do ok. 2 kWh w skali doby. Możliwe okazało się to dzięki montażowi opraw Ultima 2.0 o skuteczności świetlnej na poziomie 140 lm/W. Oprawy przystosowane są też do pracy w podwyższonych temperaturach. Uzupełnieniem były oprawy INDUSTRIAL 4.0, HIGH BAY 25 I i HIGH BAY II 80, które kształtują rozsył i przeznaczone są do montażu na dużych wysokościach. Dodatkowo, zastosowano automatykę DALI, sterującą światłem i obecnością pracowników.

Ponad 90% oszczędności energetycznej w skali roku

Przeprowadzone w magazynach Geberit zmiany to kolejne działanie wynikające z idei zrównoważonego rozwoju firmy. Zużycie poboru energii na oświetlenie zmniejszono aż 12-krotnie. W magazynie wyraźnie poprawił się komfort pracy pracowników, co wynika z 3-krotnie wyższego natężenia światła. Ponadto, firma produkuje wyraźnie mniej CO2, chroniąc tym samym środowisko naturalne przed destrukcją.

Emisja CO2 zmniejszyła się ze 161 ton do 13,5 ton rocznie. Geberit zaoszczędził też 91% energii elektrycznej w skali roku na oświetleniu

Zrównoważony rozwój polega na zaspokojeniu potrzeb współczesnego społeczeństwa, a jednoczesnym ograniczaniu problemów z tego zakresu przez przyszłe pokolenia. To troska o to, co jest teraz i co nastąpi w przyszłości. Modernizacja oświetlenia w magazynach firmy Geberit jest przykładem działania, które doskonale wpisuje się w tę koncepcję. Firma zyskała oszczędności, środowisko naturalne mniejszą ilość CO2, natomiast pracowniczy większy komfort pracy.