IPOsystem – nowe podejście do zarządzania produkcją

Autor:
|

Jak dotąd osiem firm wdrożyło IPOsystem (Intelligent Production Organization System), pierwszy na świecie inteligentny system zarządzający produkcją, który samodzielnie steruje pracą i przydziałem zasobów (pracowników, maszyn i materiałów) na hali produkcyjnej. Jego twórcą jest UIBS Teamwork Sp. z o.o. – rybnicka firma z branży IT.

System samodzielnie i bezpośrednio zarządza dowolną produkcją, dokonuje oceny aktualnego stanu zasobów i potrzeb produkcyjnych, podejmuje optymalne decyzje skutkujące pełnym wykorzystaniem dostępnych zasobów oraz umożliwia łączenie ze sobą procesów realizowanych w różnych halach produkcyjnych, a nawet przedsiębiorstwach w inteligentne sieci, które same się optymalizują

Jego najistotniejszą cechą jest samodzielność, polegająca na autonomicznym podejmowaniu decyzji i zarządzaniu wszystkimi zasobami bez udziału planistów i dozoru bezpośredniego. – To właściwie jedyne rozwiązanie, które samodzielnie, w sposób automatyczny i bezpośredni, zarządza procesami produkcyjnymi, jednocześnie w przeciągu paru sekund uwzględniające każde bieżące uwarunkowanie. Porównywanie tworzenia harmonogramów z funkcjonalnościami IPOsystem jest bezzasadne. Niemożliwe jest, by planiści w tak krótkim przedziale czasowym – i przy uwzględnieniu w czasie rzeczywistym każdej, nawet pozornie nieistotnej zmiany – zdołali sporządzić harmonogram obejmujący każdy etap produkcji, jego specyfikę i związane z nim odstępstwa od istniejącej sytuacji – mówi Krzysztof Mocek, współwłaściciel Fabryki Urządzeń Kolejowych sp. k. Mocek, Rzeźnik. Mieszcząca się w Kościanie firma jest jednym z ośmiu przedsiębiorstw, w których zaimplementowano IPOsystem.

Pracownik produkcji przy terminalu IPOsystem_2

Podstawową innowacją, która zastosowana została w produkcie UIBS Teamwork jest to, że system nie tylko samodzielnie zarządza pracą załogi i maszyn, ale przede wszystkim na bieżąco uwzględnia wszelkie zmiany (dotyczące zarówno zasobów, jak i zleceń produkcyjnych) które zachodzą na poszczególnych etapach produkcji.

– Każde odstępstwo od przyjętych założeń jest bezzwłocznie uwzględniane, system wprowadza korekty i dokonuje dodatkowych optymalizacji. Dzięki temu przedsiębiorstwo unika nieplanowanych przestojów, a co za tym idzie, wymiernych strat w produkcji. Tu nie ma przypadku, ani też konieczności zastanawiania się „co dalej”.

To system, a nie ludzie, podejmuje decyzje – mówi Krzysztof Fiegler współwłaściciel UIBS Teamwork i Dyrektor Handlowy, ekspert zajmujący się m. in. nadzorem nad realizacją wdrożeń IPOsystem w przedsiębiorstwach. I dodaje: – Kolejnym atutem jest możliwość niemalże natychmiastowego zlokalizowania każdego problemu, np.. wady materiałowej czy tez błędu w realizacji konkretnej operacji technologicznej. To z kolei zdecydowanie wpływa na efekt finalny, czyli jakość i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów.

IPOsystem umożliwia bardzo precyzyjne zdiagnozowanie momentu, w którym doszło do błędu, zidentyfikowanie jego przyczyny i wyeliminowania jej w przyszłości.

Podsumowując: funkcje IPOsystem pozwalają nie tylko zarządzać procesem produkcji, ale także znacząco usprawniają kontrolę jakości gotowych wyrobów.