Podlasie – miejsce na biznes

Podlasie – miejsce na biznes

26/07/2012
|

Mówi się, że Suwałki to najzimniejszy region Polski. I choć trudno się z tym nie zgodzić, oglądając chociażby mapy pogodowe, to warto jednak zainteresować się tym terenem pod względem inwestycyjnym. Działa tam Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która ma za zadanie pomóc potencjalnym inwestorom w rozkręceniu biznesu. Co oferuje? SSSE to sześć wydzielonych obszarów o łącznej powierzchni 342 ha, położonych na terenie Suwałk,
Ełku, Gołdapi, Grajewa, Małkini Górnej i Białegostoku, stolicy Podlasia.

Podstawowym warunkiem prowadzenia efektywnej działalności produkcyjnej jest wybór odpowiedniej lokalizacji zakładu. Starając się sprostać oczekiwaniom przedsiębiorców Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA oddała do dyspozycji inwestorów tereny przemysłowe wyposażone w pełną infrastrukturę techniczną, przygotowane do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wiąże się z tym możliwość korzystania z ulg i preferencji podatkowych. Podstawową zachętą inwestycyjną jest ulga w podatku dochodowym w wysokości do 70% wartości inwestycji. Przewagę konkurencyjną Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zapewniają również niskie koszty pracy w regionie oraz dostępność wykwalifikowanych pracowników.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedną z najdłużej istniejących i najlepiej rozwiniętych stref ekonomicznych w kraju. W sześciu nowoczesnych centrach przemysłowych z powodzeniem funkcjonują 64 firmy. Otwieranie kolejnych zakładów jest procesem ciągłym i dynamicznym – przedsiębiorców polskich i zagranicznych przyciągają atrakcyjne zachęty inwestycyjne. W Strefie obecny jest m.in. kapitał niemiecki, duński, austriacki, litewski, szwajcarski, holenderski i szwedzki. Przedsiębiorcy utworzyli

ponad 5700 miejsc pracy, poziom inwestycji przekracza 1,7 mld złotych. Wiele firm jest zdobywcami prestiżowych nagród przyznawanych w Polsce i za granicą. Zaangażowanie inwestorów, którzy uznali Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną za najlepsze miejsce do prowadzenia działalności produkcyjnej, powoduje, że Strefa jest najważniejszym elementem gospodarki lokalnej.

O atrakcyjności inwestycyjnej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stanowią również lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej granicy Unii Europejskiej, bliskość granic Rosji, Litwy i Białorusi i dogodne połączenia drogowe ze wszystkimi regionami Polski oraz z państwami sąsiednimi. Strategiczne położenie spowodowało, że w pobliżu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przebiegać będzie droga ekspresowa Via Baltica oraz linia kolejowa Rail Baltica – najważniejsze szlaki komunikacyjne łączące kraje skandynawskie i Europę Wschodnią z południową i zachodnią częścią kontynentu.

Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uprawnia do korzystania z pomocy publicznej. Formą pomocy publicznej jest zwolnienie dochodu od podatku dochodowego. Zwolnienie obowiązuje w kolejnych latach aż do momentu odzyskania 50% wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorcę. Firmy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw uprawnione są do odzyskania odpowiednio 70% i 60% nakładów inwestycyjnych.

Jeśli koszty utworzenia przedsiębiorstwa wyniosą przykładowo 5 mln zł, inwestor uzyska poprzez zwolnienie w podatku dochodowym nawet 3,5 mln zł.

Inwestując w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej uzyskać można również indywidualne ulgi w podatkach lokalnych. Warto wymienić kilka podstawowych zalet SSSE. Jedną z nich jest atrakcyjna lokalizacja.

Położenie Strefy w regionie pełniącym funkcję pomostu pomiędzy Europą Zachodnią a Wschodnią otwiera przed przedsiębiorcą ogromne możliwości zaistnienia na chłonnych rynkach wschodnich.

SSSE dysponuje terenami przygotowanymi do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oferowane do sprzedaży grunty wyposażone są w pełną infrastrukturę techniczną. Działki dzielone są zgodnie z potrzebami inwestorów. Tereny SSSE posiadają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

W prowadzeniu swojej działalności przedsiębiorcy mogą skorzystać z potencjału młodych, dobrze wykształconych pracowników. Koszty pracy należą do jednych z najniższych w kraju. Odpowiednie przygotowanie zapewniają szkoły wyższe, średnie i zawodowe.

Dodatkowym atutem jest fakt, że na obszarze SSSE funkcjonują otwarte na współpracę przedsiębiorstwa działające w wielu branżach.

Znajdziemy tutaj rozwiniętą infrastrukturę okołobiznesową. W regionie swoje placówki posiadają liczne banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, biura doradztwa prawnego, finansowego itd. Silną stroną regionu jest rozwinięta baza turystyczna.

Jednak chęć inwestowania zależy też od nastawienia lokalnych samorządów. A te, jak zapewniają władze SSSE, są do inwestora bardzo przyjaźnie nastawione. Lokalne władze traktują priorytetowo rozwój przedsiębiorczości. Urzędy administracji samorządowej tworzą przyjazny klimat dla inwestorów.