Inwestycje w OZE szansą na niezależność polskiego przemysłu
Fot: DALKIA groupe EDF, la chaufferie biomasse bois de Lens, Hauts de France

Inwestycje w OZE szansą na niezależność polskiego przemysłu

19/11/2022

Rosnące ceny nośników energii zwiększone zagrożenie bezpieczeństwa dostaw, trudności z dostępem do surowców i konieczność sprostania normom środowiskowym dotyczącym emisji CO2 – to wyzwania z jakimi mierzy się dziś polski przemysł. Czy szansą na wyjście z impasu będzie transformacja energetyczna? Jaką rolę mogą odegrać odnawialne źródła energii? Zdaniem Dalkii Polska kluczowe będzie zwiększanie efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE.

Przedsiębiorcy szukają nie tylko sposobów na rozwijanie biznesu, dziś przede wszystkim podejmują działania, by utrzymać się na rynku. Coraz więcej podmiotów aktywnie poszukuje oszczędności. Gwałtowny wzrost cen energii połączony z inflacją sprawiły, że z największymi problemami boryka się przemysł energochłonny, a stan tego sektora odbija się także na innych gałęziach gospodarki. Zwiększenie efektywności energetycznej może być odpowiedzią na kryzys. Żeby tak się stało przemysł potrzebuje sprawdzonych partnerów, którzy zaoferują kompleksowe wsparcie w zakresie projektowania i wdrażania transformacji energetycznej – zaproponują i zbudują odpowiednie rozwiązania, ograniczające zużycie energii i mediów oraz zmniejszą negatywny wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko.

Kiedy mówimy o transformacji energetycznej przedsiębiorstwa, pierwszym skojarzeniem powinna być innowacja. W kontekście energetycznym rozumiemy przez to zarówno użycie nowej technologii, jak i adaptację starszych rozwiązań do współczesnych potrzeb. Znana od lat fotowoltaika dopiero teraz zaczyna być implementowana w fabrykach i zakładach przemysłowych, wcześniej wdrażanie tego rozwiązania w tym sektorze nie miało właściwego uzasadnienia technologicznego czy ekonomicznego – zauważa Baptiste Calvet, dyrektor inżynierii w Grupie Dalkia Polska.

Innowacje energetyczne to rozwiązania skrojone na miarę czasów. Pozwalają na dostosowanie technologii do specyfiki i potrzeb dowolnego zakładu przemysłowego, które zawsze będą pracować na poprawę efektywności energetycznej danego przedsiębiorstwa.

Fotowoltaika dla przemysłu

Wykorzystanie technologii fotowoltaicznej w przemyśle wciąż nie należy do najbardziej popularnych, ale Dalkia Polska zwraca uwagę, że dla wielu obiektów może być to bardzo korzystne rozwiązanie, szczególnie jeśli przedsiębiorcy zależy na szybkim zwrocie z inwestycji, a konstrukcja obiektu pozwala na montaż instalacji np. na dachu budynków produkcyjnych.

– Żeby działania wspierające efektywność energetyczną danego obiektu przyniosły wymierne korzyści, konieczne jest przeprowadzenia skrupulatnego audytu. Przeprowadzana analiza pozwala określić, jakie procesy przemysłowe zużywają największą ilość wody, ciepła i energii, zidentyfikować potrzeby i możliwości przedsiębiorcy. Pod uwagę bierzemy zarówno kwestie techniczne, jak i uwarunkowania regulacyjne czy planistyczne. Na tej podstawie podejmowane są kolejne decyzje np. o modernizacji instalacji, wdrożeniu systemów odzysku ciepła lub wody, czy inwestycji w odnawialne źródła energii – mówi Calvet. – Opracowując rozwiązania zawsze zwracamy uwagę na oszczędności, które one przyniosą w konkretnej perspektywie czasowej – dodaje.

Fotowoltaika może sprawdzić się zarówno w niewielkich firmach, których zapotrzebowanie na energię elektryczną nie przekracza 50 kWp, jak i w dużych przedsiębiorstw wymagających mocy od 500 kWp i większych. Dalkia poza samą realizacją inwestycji proponuje także kompleksową opiekę po wdrożeniu z dostępem do zdalnego monitoringu w trybie 24/7, analizę różnic pomiędzy planowaną produkcją (pomiary na bieżąco pyranometrem) a odczytami z układu sterowania, ku wykryciu odchyleń i zaleceniu wykonania prewencyjnych prac konserwacyjnych, a także wsparcie specjalnego zespołu techników.

Warto podkreślić, że jeśli chodzi o wykorzystanie energii słonecznej, Polska ma się czym pochwalić, szczególnie w obszarze produkowania energii przez prosumentów w mikroinstalacjach. W zestawianiu organizacji Solar Power Europe, pojawiła się wśród liderów rynku, zajmując trzecie miejsce w Unii Europejskiej, po Niemczech i Hiszpanii, oraz 10. miejsce na świecie.

W ubiegłym roku przybyło w naszym kraju 3,8 GW nowych mocy, co oznacza wzrost o 56 proc. rok do roku. Przemysł dopiero zaczyna odkrywać potencjał PV. Rynek mikroinstalacji może się dalej rozwijać ze względu na projekty regulacyjne publikowane przez Komisję Europejską. W jednym z tymczasowych projektów przewidziano istotne ograniczenie okresu oczekiwania na uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń w przypadku mikroinstalacji do jednego miesiąca, a w przypadku braku uzyskania oczekiwanej informacji zwrotnej od organu, jego milczenie miałoby być traktowane jako pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Odnawialne źródła energii

Wykorzystanie energii z OZE zyskuje coraz więcej zwolenników. Aspekty środowiskowe i ekonomiczne są nie do przecenienia. OZE mają nie tylko ogromny potencjał do obniżenia cen energii, ale przede wszystkim będąc jej głównym źródłem, pozwalają nam na uniezależnienie się od paliw kopalnych i wykonanie kroku w kierunku neutralności emisyjnej.

Wiele przedsiębiorstw już dziś dba o to, by rola OZE w ich miksach energetycznych była coraz silniejsza, a tym samym wykazują dbałość o większą niezależność energetyczną, zapewniając sobie bezpieczeństwo w erze niestabilnych dostaw energii. Jak podaje Forum Energii, w Polsce moc zainstalowana w odnawialnych źródłach to już blisko 20 GW, co odpowiada jednej trzeciej całkowitej mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym.

– W najbliższych latach spodziewamy się rozwoju OZE. To oczywista kolej rzeczy, jeśli chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną, a ta jest w interesie każdego z nas. Potrzebujemy źródeł ekologicznych i efektywnego wykorzystania każdego dżula, stąd proponując rozwiązania dla przemysłu zawsze na pierwszym miejscu stawiać będziemy efektywność energetyczną. Najtańsza i najbardziej ekologiczna energia to ta, którą możemy oszczędzać. – mówi Calvet.

Na poziomie legislacji obserwujemy coraz większe zainteresowanie kwestiami związanymi z transformacją energetyczną. Dobrym przykładem mogą być projektowane przepisy dotyczące tzw. linii bezpośredniej, czyli możliwość bezpośredniego połączenia instalacji z odbiorcą końcowym, który może być przyłączony do KSE. Założenia regulacji przygotowywane przez MRiT stwarzają szansę na wprowadzenia większej elastyczności w kwestii budowy i korzystania z linii bezpośredniej.

– Korzystne warunki budowania linii bezpośrednich będą mieć również wpływ na rozwój instalacji OZE zaopatrujących zakłady przemysłowe, którym zależy na ograniczeniu szkodliwych emisji i przeprowadzeniu swojego zakładu przez transformację energetyczną. Możliwość korzystania z energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE i dostarczanej przy pomocy linii bezpośredniej, będzie przyszłością zakładów przemysłowych i wpłynie na strategiczne decyzje przedsiębiorców. Mając na uwadze dzisiejsze wyzwania przemysłu, powinna być to przyszłość dostępna jak najszybciej – wyjaśnia dr Natalia Stradomska, główna specjalistka ds. regulacji w Grupie Dalkia Polska.

Finansowanie transformacji energetycznej – przemysł może liczyć na wsparcie

Możliwości działania w kierunku poprawy efektywności energetycznej czy zwiększenia swojej niezależności jest wiele. Każdy przedsiębiorca zada sobie jednak pytanie o koszty takiego procesu, choć co ważne, początkowa inwestycja wcale nie musi wiązać się z nakładami po stronie przedsiębiorcy. Dalkia Polska może pomóc w pozyskaniu odpowiedniego finansowania.

Jednym z źródeł mogą być fundusze strukturalne – Komisja Europejska przyjęła polski program Fundusze Europejskie na rzecz infrastruktury, Klimatu i Środowiska (FEnIKS) na lata 2021-2027. Dla przemysłu oznacza to możliwość zdobycia środków finansowych na inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej o łącznej wartości bliskiej 1,9 mld euro. Celem programu jest wsparcie modernizacji oraz rozwoju gospodarki poprzez rozbudowę i wzmocnienie infrastruktury technicznej i społecznej, równolegle z dbałością o klimat i środowisko. Z pomocą przychodzi także nowa koncepcja finansowania dekarbonizacji w formule DBOOT, czyli kompleksowe wsparcie klienta przemysłowego w procesie transformacji energetycznej.

Dalkia Polska wykonuje analizę i koncepcję projektu uwzględniającą pełne projektowanie i zdobycie pozwoleń administracyjnych (Design), buduje i realizuje inwestycję (Build), zapewnia pełne finansowanie CAPEX i utrzymuje obiekt (Own), eksploatuje, serwisuje i optymalizuje w czasie eksploatacji od 5 do 15 lat (Operate), następnie po umownym okresie użytkowania przekazuje obiekt do klienta (Transfer) – wyjaśnia Michał Świerczyński, dyrektor handlowy Grupy Dalkia Polska. – Formuła ta z punktu widzenia klienta przemysłowego jest nie tylko wygodnym, ale i bezpiecznym rozwiązaniem. Decydując się na nią, klient zyskuje nie tylko solidnego partnera w procesie transformacji, ale przede wszystkim partnera w ryzyku, co w przypadku prowadzenia biznesu jest szczególnie ważne – dodaje.

Przedsiębiorca, który podejmuje współpracę na zasadach DBOOT może liczyć na pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, a ponadto nie musi angażować własnych zasobów finansowych, czasowych i kadrowych. Praca w tej formule gwarantuje osiągniecie określonych KPI instalacji (sprawność instalacji, parametry pracy, poziom produkcji energii itp.) oraz dostawę umownego wolumenu mediów.