Autor:
|
www.mikronika.pl

MIKRONIKA jest jednym z głównych krajowych dostawców szeroko pojętych rozwiązań systemów automatyki stacyjnej oraz lokalnych i obszarowych systemów sterowania i nadzoru typu SCADA/DMS dla energetyki polskiej, a także dla klientów zagranicznych, przykładowo w Cyprze, Danii, Finlandii, Grecji, Kazachstanie, Rosji, Turcji.

Poza rynkiem energetyki zawodowej MIKRONIKA dostarcza systemy dla innych gałęzi gospodarki, np. kopalni węgla brunatnego i kamiennego, wodociągów, sieci cieplnych, elektrociepłowni, systemów informacji publicznej, systemów typu BMS oraz systemów dozoru technicznego

Ponad 30-letnie doświadczenie, ustawiczny rozwój i doskonalenie produktów, elastyczność oraz tworzenie produktów zgodnych z aktualnymi oraz przyszłymi trendami rozwoju techniki są doceniane przez naszych klientów, o czym świadczy coroczny, ciągły wzrost ilości wdrożeń, zarówno w kraju, jak i za granicą.  W celu ciągłego doskonalenia swoich wyrobów i usług, oraz zaspakajania bieżących i przyszłych potrzeb klientów, MIKRONIKA opracowała i wdrożyła w formie zintegrowanej system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 i system zarządzania środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2005.

Oferowane przez MIKRONIKĘ rozwiązania oparte są w większości o urządzenia i oprogramowanie własnej produkcji, dzięki czemu w zakresie elastyczności dostosowania rozwiązania do potrzeb klienta, terminów realizacji oraz ceny przy zachowaniu wysokich standardów technicznych jesteśmy silnym konkurentem dla uznanych światowych dostawców systemów automatyki, sterowania i nadzoru w branży energetyki zawodowej.

W okresie ostatnich kilku lat silnego rozwoju energetyki odnawialnej firma MIKRONIKA zdobyła duże doświadczenie we wdrażaniu lokalnych systemów nadzoru nad pracą farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych oraz innych źródeł energii odnawialnej. Na bazie istniejących produktów oraz dedykowanych urządzeń został opracowany uniwersalny system automatyki umożliwiający akwizycję danych, realizację funkcji sterowniczych, budowę interfejsów wymiany danych z technologicznymi systemami SCADA nadzorującymi pracę farm oraz interfejsów wymiany danych ze spółkami energetycznymi, na których terenie działa farma.

Akwizycja danych może być realizowana bezpośrednio ze styków lub pośrednio z zabezpieczeń, analizatorów jakości energii, przetworników pomiarowych, regulatorów napięcia, prostowników, falowników, stacje pogody i innych urządzeń różnych producentów, z którymi system komunikuje się poprzez standardowe protokoły IEC 60870-5-101 /-103 /-104, IEC 61850, DNP 3.0, ModBus lub inne, czasami natywne dla danego urządzenia. Sterowania mogą być także realizowane bezpośrednio na styki urządzenia wykonawczego lub pośrednio poprzez stacyjne urządzenia elektroniczne IED.

SYSTEM STEROWANIA I NADZORU SCADA

Oferowany przez MIKRONIKĘ uniwersalny system sterowanianadzoru posiada sprawdzone w praktyce interfejsy współpracy z systemami między innymi z systemami takich firm jak Vestas, Nordex, Enercon, Gamesa. Poprzez te interfejsy (np. protokoły DNP-3, Modbus,  standard OPC-DA, układy wejść / wyjść) pozyskiwane są dane z systemów technologicznych oraz stacji pogody; dane te, wraz z danymi energetycznymi, mogą zostać wystawione w zestandaryzowanym protokole lub interfejsie bazodanowym do właściciela farmy wiatrowej lub też może on mieć wgląd w pracę farmy poprzez interfejs WEB na swoim komputerze, wykorzystując standardową przeglądarkę internetową. Zakres udostępnianych danych i forma ich prezentacji zależą od indywidualnych wymagań klienta.

Fot. Mikronika

Fot. Mikronika

Oprócz systemów lokalnych sterowania i nadzoru firma MIKRONIKA oferuje także systemy centralne pozwalające na grupowe, zsynchronizowane zarządzanie wieloma, także różnymi, źródłami generacji energii odnawialnej. Zakres funkcjonalności systemu centralnego może zostać rozszerzony według indywidualnych wymagań klienta o dodatkowe funkcje raportowe oraz bilansujące lub system może zostać powiązany z interfejsem systemu zarządzania przedsiębiorstwem, którego używa właściciel lub zarządca grupy farm.

Głównymi elementami oferowanego systemu sterowania i zarządzania są produkty MIKRONIKI:

oprogramowanie systemowe typu SCADA SYNDIS RV,
– sterownik komunikacyjny / koncentrator danych typu SO-55,
– sterownik obiektowy SO-52v11 lub SO-52v21, wyposażony w wymaganą liczbę modułów wejść, wyjść oraz pomiarów, oraz np. w miarę potrzeb:
– zegary / serwery czasu GPS typu SO-5530GT lub RTS/GPS,
– moduły komunikacji GSM (GPRS/3G w sieci APN) typu MSG,
– sygnalizacja centralna/awaryjna typu SO-52SC,

Na bazie oprogramowania SYNDIS RV realizowane są serwery systemu, WEB serwery oraz stanowiska dyspozytorskie operatorów systemu, pracujące lokalnie lub zdalnie. Ich konfiguracja sprzętowa i architektura zależą od wymagań klienta, realizacja może zostać oparta o sprzęt komputerowy produkcji MIKRONIKI bądź inny preferowany.

Zadaniem sterowników komunikacyjnych SO-55 jest realizacja kanałów łączności z urządzeniami wyposażonymi w interfejsy cyfrowe, z lokalnymi systemami firm trzecich, systemem właściciela farmy oraz z systemami lokalnego operatora dystrybucji energii a także, jeżeli zachodzi taka potrzeba, do systemu krajowego operatora przesyłowego.

Kanały komunikacyjne mogą zostać oparte o różne łącza szeregowe lub Ethernet realizowane po kablach miedzianych, światłowodach lub radiu, z użyciem różnych protokołów komunikacyjnych. Sterownik ten równocześnie pełni rolę konwertera protokołów, zapewniając dostarczanie danych, pobieranych różnymi protokołami z urządzeń lokalnych, do systemów nadrzędnych w zestandaryzowanych protokołach tych systemów.

Sterownik SO-52v11 (lub SO-52v21) zapewnia realizację akwizycji danych poprzez wejścia binarne o różnych poziomach napięć, pomiarów oraz sterowań, które nie są lub nie mogły zostać zrealizowane poprzez obiektowe urządzenia cyfrowe IED.

Potencjał firmy wzmacnia dodatkowo liczne, ale stabilne, grono polskich i zagranicznych partnerów branżowych, z którymi działamy od wielu lat. Współpracujemy z kooperantami w zakresie prac projektowych, montaży, okablowania, rozruchów, oraz dostawach specjalistycznej aparatury i oprogramowania.