Czas na energetyczne start-upy?

Czas na energetyczne start-upy?

29/06/2017
Autor:
|
Kategoria: Energetyka

Czy odpowiedzią na wyzwania, które stoją przed energetyką, jest wspieranie start-upów? Z pewnością jest to jeden z podstawowych kierunków, które obrali duzi gracze z tego sektora gospodarki dla poszukiwania nowatorskich rozwiązań technologicznych. Pozwolić one mają na wdrożenie najbardziej nowoczesnych rozwiązań, związanych z wkraczającą coraz powszechniej na rynek ideą Przemysłu 4.0.
– Start-upy, które pojawiają się w obszarach związanych z energią i które wspieramy w InnoEnergy, to świeże pomysły, innowacyjne rozwiązania oraz nieskończone pokłady kreatywności młodych inżynierów. Nie można bagatelizować tak wielkiego potencjału, który drzemie w twórcach nowych technologii i urządzeń, które sprawią, że zarządzanie energią będzie coraz łatwiejsze oraz dopasowane do różnych odbiorców – zarówno tych indywidualnych jak i korporacyjnych – mówi Jakub Miler, CEO InnoEnergy Poland Plus.

Czego potrzebuje energetyka?
Poszukiwanie nowych technologii w tej gałęzi gospodarki ma o tyle znaczenie, że cały czas nad polską energetyką, związana przede wszystkim z technologiami węglowymi – w perspektywie kilkunastoletniej – grozi widmo „blackoutu”. Tym bardziej, że do 2025 roku na terenie Polski wycofanych zostanie ok. 10 GW mocy wytwórczych. W związku z tym poszukiwanie modeli wsparcia technologii, które pozwolą na stworzenie wysokowydajnych technologii energetycznych, a także urządzeń i systemów, pozwalających obniżać zużycie oraz koszty energii, staje się kwestią kluczową. Jak się wydaje przede wszystkim w ten sposób możliwe stanie się nie tylko stworzenie w pełni kontrolowanego, bezpiecznego i zarazem inteligentnego systemu energetycznego, jak i sprostanie pro-ekologicznej polityce Unii Europejskiej.

Dodatkowym czynnikiem jest w tym przypadku to, że pojawia się coraz więcej rozproszonych systemów, które wykorzystują źródła odnawialne, takie jak słońce czy wiatr, do generowania prądu elektrycznego. Na te determinujące kierunki rozwoju całej branży elementy, największy wpływ mieć będzie dostosowanie technologii, związanych z wciąż trwającą rewolucją technologiczną i rozwiązaniami z obszaru Przemysłu 4.0. W tym kontekście Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu Schneider Electric Polska wskazuje trzy trendy, które w najbliższych latach, w i bezpośredni istotny sposób zmieniać będą funkcjonowanie sektora energetycznego. Są to:
• Szybki rozwój technologii zasilania elektrycznego w pewnych obszarach zastosowań, np. w przypadku systemów ogrzewania i pojazdów mechanicznych;
• Przejście z modelu działania z centralną elektrownią na model zdecentralizowany – energia elektryczna może być generowana, magazynowana i przesyłana do odbiorców zlokalizowanych bliżej jej źródła, dzięki wykorzystaniu energii słonecznej, energii wiatru i innych źródeł odnawialnych oraz technologii magazynowania energii;
• Inteligentne urządzenia pomiarowe i cyfrowa infrastruktura sieciowa, pozwalają odbiorcom i dostawcom energii „zobaczyć” informacje na temat miejsca, czasu i sposobu jej odbioru; umożliwia to skuteczniejszą kontrolę tego procesu, a w konsekwencji bardziej efektywne zarządzanie zużyciem i kosztami.
Ważnym czynnikiem, który dotyczy wskazanych powyżej kierunków rozwoju energetyki jest fakt, że wzajemnie się one uzupełniają. Dlatego też, na co wskazuje Jacek Łukaszewski: – Umożliwia to wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, maksymalizację ich efektów i stworzenie podstaw do dalszego rozwoju. Żaden z  elementów nie byłby w stanie doprowadzić do takich rezultatów, jeśli nie wiązałby się z pozostałymi. Na przykład drugi trend, dotyczy zastosowań energii odnawialnej. Gdy połączymy go/je z inteligentnymi systemami pomiarowymi, uzyskamy zaawansowane mechanizmy, umożliwiające zwiększenie efektywności energetycznej.

Wsparcie dla innowatorów
W ostatnich miesiącach widać w europejskiej gospodarce coraz większy nacisk, stawiany na rozwój start-upów. Świadczy o tym m.in. wiele konkursów, o których informujemy w „Polskim Przemyśle”. Wśród nich znajduj a się m.in. ABSL Start-Up Challenge, program MIT Enterprise Forum Poland, czy tez skierowany bezpośrednio do twórców technologii z branży energetycznej PowerUp! 2017 InnoEnergy. – Konkurs stanowi platformę do prezentacji pomysłów, które mogłyby pozostać niezauważone – i w istotny sposób pomaga w rozwoju innowacji w sektorze zrównoważonej energii w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Zwycięskie technologie oraz pozostałe możliwe do zrealizowania pomysły nie tylko pomogą Europie w ochronie środowiska, ale także po ich komercjalizacji, z pomocą InnoEnergy mogą mieć wpływ globalny – tłumaczy Jakub Miler.

Konkurs, w którym zgłoszenia przyjmowane są do 11 września, umożliwić ma młodym przedsiębiorcom, a także wynalazcom, komercjalizację ich pomysłów biznesowych i tworzonych rozwiązań technologicznych, w obszarze energetyki. W związku z tym organizator konkursu zapewnić ma ze swej strony zarówno dostęp do wiedzy, jak i szerokie wsparcie w zakresie rozwoju i ochrony produktu, wejścia na rynek, budowy zespołów, czy dostępu do funduszy seed. PowerUp! pozwolić ma również najoryginalniejszym rozwiązaniom na stały dostęp do 150 największych europejskich partnerów InnoEnergy z branży energetycznej, ułatwiając tym samym szybkie wejście na rynek międzynarodowy.

Warto w tym kontekście wskazać, że również Grupa Kapitałowa PGE otwiera się na współpracę ze start-upami. Koncern planuje przeznaczać co najmniej 25 mln zł rocznie na wspieranie tego typu podmiotów gospodarczych. W tym celu uruchamia specjalistyczny fundusz CVC, którego zadaniem będzie realizacja inwestycji kapitałowych w start-upy. Jednocześnie podstawowym zadaniem dwóch nowych spółek PGE Nowa Energia i PGE Ventures będzie inkubacja i akceleracja nowych projektów na najwcześniejszym etapie ich rozwoju. – PGE Ventures ma ambicje bycia częścią ekosystemu start-upowego, kształtującego się w Polsce przez ostatnie dwa lata. Dlatego też serdecznie zapraszamy do współpracy start-upy, fundusze VC, programy akceleracyjne oraz wszystkie inne podmioty działające na rynku. Głęboko wierzę, że razem możemy zarówno budować wartość Grupy Kapitałowej PGE, jak i pomóc w rozwoju młodym polskim przedsiębiorcom – stwierdza Piotr Czak, prezes zarządu PGE Ventures.
lightbulb-1875247_960_720
Start-upy wygenerują Energetykę 4.0?
Jak widać duzi gracze na rynku energii stawiają w swojej strategii rozwoju na współpracę ze start-upami. Jest tak z tego względu, że tego typu organizacje powstają przede wszystkim w celu rozwoju technologii, i tworzone są bardzo często przez młodych naukowców, chcących realizować swój pomysł na biznes. Dla przykładu, w ubiegłorocznej edycji konkursu PowerUp! nagrodzono m.in. technologię zmniejszenia kosztów ogrzewania budynków poprzez wykorzystanie energii słonecznej, pompy cieplnej oraz opatentowanego wymiennika ciepła, a także projekt pozwalający na obniżenie zużycia energii przez urządzenia chłodzące.
Jest tak m.in. z tego względu, że stworzenie inteligentnych systemów energetycznych, które umożliwią z jednej strony skuteczną modernizację polskiej energetyki, w tym także wymianę infrastruktury sieci przesyłowej, a z drugiej pozwolą na zwiększenie udziału odnawialnych, rozproszonych źródeł energii w generacji prądu, jest kluczowe nie tylko dla tej branży, ale w gruncie rzeczy całej krajowej gospodarki. Z tej perspektywy promowanie rozwiązań, które nie tylko oddalą cały czas realne widmo „blackoutu”, ale przede wszystkim stworzą naprawdę nowoczesny i efektywny system energetyczny, wydaje się być słuszne. Wypada więc zachęcić młodych naukowców do tworzenia innowacyjnych projektów w obszarze energetyki. Przynieść mogą one dużą korzyść nie tylko im…