Enea i Energa wspólnie budują nowy blok energetyczny w Elektrowni Ostrołęka

Enea i Energa wspólnie budują nowy blok energetyczny w Elektrowni Ostrołęka

31/12/2018

Budowa nowoczesnego, niskoemisyjnego, wysokosprawnego bloku energetycznego o mocy ok. 1 000 MW w Ostrołęce wchodzi w kolejny etap realizacji inwestycji. Nowy blok Elektrowni Ostrołęka C będzie spełniać restrykcyjne standardy emisji UE.

Wspólne przedsięwzięcie Energi i Enei realizowane jest przez spółkę celową Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. Generalnym Wykonawcą inwestycji, w trybie „pod klucz”, jest konsorcjum spółek GE Power sp. z o.o. i Alstom Power Systems S.A.S. Wartość kontraktu wynosi 6,023 mld zł brutto. Przewiduje się, że pierwsza synchronizacja nowego bloku nastąpi w 2023 roku.

Nową elektrownię zaprojektowano pod kątem maksymalnej elastyczności pracy bloku, w tym krótkiego czasu uruchamiania i dynamicznej zmiany obciążenia, co umożliwi współpracę z odnawialnymi źródłami energii. Nowoczesna, stabilna i wysokosprawna jednostka o mocy 1000 MW wzmocni bezpieczeństwo dostaw energii i umożliwi dalszą transformację sektora w kierunku zrównoważonego rozwoju źródeł odnawialnych (OZE), których udział w miksie energetycznym będzie wzrastać. Elektrownia będzie bardzo ważna dla przyszłej współpracy synchronicznej państw bałtyckich z Europą kontynentalną.

– Elektrownia Ostrołęka C jest strategiczną inwestycją dla polskiego sektora wytwarzania energii. Jej głównym zadaniem jest stabilizacja i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Docelowo zabezpieczy dostępną moc w systemie dla rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowanego szybkim rozwojem gospodarczym Polski – mówi Mirosław Kowalik, prezes Zarządu Enea SA.

– Zastosowane technologii pozwolą spełnić wszystkie obowiązujące normy ochrony środowiska, zapewniając jednocześnie elastyczną pracę bloku. Dzięki temu Ostrołęka C przyczyni się do rozwoju źródeł odnawialnych (OZE) oraz transformacji miksu energetycznego. Budowa nowoczesnej i wysokosprawnej jednostki to niezwykle złożony proces, wymagający od zaangażowanych podmiotów ścisłej współpracy podczas każdego etapu prac. W tym procesie będziemy wykorzystywać doświadczenie zdobyte przy budowie bloku B11 w Kozienicach.

Elektrownia: nowoczesna, wysokosprawna, wspierająca rozwój OZE

Blok energetyczny zostanie wykonany w technologii ultra nadkrytycznej. Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązań, obiekt w Ostrołęce osiągnie sprawność na poziomie 46%, czyli jedną z najwyższych wśród elektrowni parowych w Polsce, a także znacznie wyższą od średniej światowej, która wynosi 33%. Tak wysoka sprawność pozwoli na redukcję emisji CO2 o 26%, a zwiększenie jej o każdy punkt procentowy oznacza redukcję emisji CO2 o ponad dwa punkty procentowe.

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oznacza zwiększoną potrzebę inwestycji w elastyczne źródła konwencjonalnej mocy, działające w podstawie, które są w stanie szybko reagować, kiedy odnawialne źródła energii nie są dostępne. Nowy blok 1 000 MW będzie przygotowany na wsparcie rozwoju OZE. Elektrownię zaprojektowano pod kątem maksymalnej elastyczności pracy, krótkiego czasu uruchamiania, szybkości zwiększania i zmniejszania obciążenia, a także osiągania minimalnego obciążenia. Dla efektywnej współpracy z systemem elektroenergetycznym, w którym wzrastać będzie udział OZE, nowy blok ma osiągać pełne obciążenie w mniej niż 30 minut, a także zmieniać obciążenie od 35% do 100%.

Zaawansowane technologie, wykorzystane przy budowie Elektrowni w Ostrołęce pozwolą efektywniej wykorzystać paliwo krajowe, zminimalizować wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie umożliwią mieszkańcom Ostrołęki i regionu pracę w bardzo nowoczesnym zakładzie pracy

Elektrownia Ostrołęka C będzie wyposażona w zaawansowane systemy ochrony środowiska, które dostarczy GE Power. Dzięki nowoczesnym elektrofiltrom oraz systemom odsiarczania i odazotowania spalin elektrownia będzie spełniać wszystkie wymagane normy emisji w odniesieniu do dużych instalacji spalania (LCP), a także restrykcyjne normy emisyjne zawarte w najnowszych dyrektywach Unii Europejskiej, które nakładają wymogi stosowania najlepszych dostępnych technik (tzw. BAT) w zakresie ochrony środowiska.

Przy realizacji projektu, GE Power skorzysta ze wsparcia lokalnego łańcucha dostaw, na który składa się ponad 5 tys. polskich dostawców. Wpłynie to pozytywnie na polską gospodarkę. Ponadto GE wyprodukuje kluczowe komponenty technologiczne elektrowni w swoich fabrykach w Elblągu i Wrocławiu.

PARAMETRY TECHNICZNE ELEKTROWNI OSTROŁĘKA C:

Moc elektryczna – 1 000 MW brutto
Wysoka elastyczność – zmienność obciążenia 35 – 100%
Wysoka sprawność netto – przekraczająca 46%
Wysoka dyspozycyjność – 92,5%
Krótki czas uruchamiania
Szybkość zwiększania i zmniejszania obciążenia
Pełne obciążenie w mniej niż 30 minut

Źródło: Energa