Łączniki krańcowe, złączki wielotorowe, przyciski, złączki gwintowe jednotorowe

|
www.pokoj.com.pl

Barbara Białowiejska – prezes Spółdzielni Elektrotechnicznej Pokój z Łodzi, jest dumna z faktu, że 60% załogi spółdzielni to osoby niepełnosprawne, bo to rzetelni pracownicy, czego dowodem są wysokiej klasy produkty. Spółdzielnia specjalizuje się w produkcji aparatury niskonapięciowej. Rzetelność i profesjonalizm załogi spowodowały, że spółdzielnia jest cenionym producentem nie tylko w Polsce, lecz także na całym świecie.

Spółdzielnia Elektrotechniczna Pokój specjalizuje się w produkcji aparatury niskiego napięcia. Pomówmy o firmie i jej ofercie.
Tak, to prawda. Oferta wyrobów SE „Pokój” opiera się głównie na aparaturze niskonapięciowej. Spółdzielnia oferuje szeroki zakres złączek stosowanych do elektrycznych i mechanicznych połączeń obwodów niskonapięciowych. Nasze złączki gwarantują łatwy i bezproblemowy montaż.

Proponujemy klientom złączki jednotorowe, wielotorowe, złączki ochronne, skrętne, zaciski ochronne, a także różnorodny osprzęt do złączek: płytki skrajne, trzymacze, podstawki montażowe, oznaczniki, szyny montażowe, końcówki kablowe, koszulki termokurczliwe i dławnice

W ofercie SE Pokój ważną pozycję zajmują także łączniki krańcowe i przyciski sterujące. Produkujemy również odbieraki prądu do urządzeń dźwigowych, a kompleksowy zakres tej konkretnej oferty pozwala na zastosowanie odbieraków do wszystkich rodzajów przewodów jezdnych.

Ponadto SE Pokój oferuje pełny wymiar usług, od projektu, do gotowego wyrobu. Zaletą naszej spółdzielni jest nowoczesne oprzyrządowanie i maszyny dające możliwość oferowania klientom usług w zakresie projektowania i wykonania form wtryskowych, przetwórstwa tworzyw sztucznych, obróbki mechanicznej na prasach mimośrodowych PMS, automatycznych typu PAWN, wielosuwakowych typu FINZER i automatach tokarskich typu EUBAMA.

pokoj1_PP_24

Dlaczego akurat taka specjalizacja? Skąd wziął się pomysł na aparaturę niskiego napięcia?
W latach 80. XX w. zarząd spółdzielni podjął decyzję o wdrożeniu produkcji złączek prądowych jedno- i wielotorowych, będących w tamtych latach jedynym tego typu wyrobem na rynku. To zadecydowało o sukcesie spółdzielni, a znak handlowy ZUG do dzisiaj jest w Polsce synonimem tego właśnie rodzaju złączek prądowych.

Jak doszło do powstania spółdzielni?
Spółdzielnia Elektrotechniczna Pokój została założona w 1951 r. W pierwszych latach istnienia jej działalność skupiała się przede wszystkim na usługach dla ludności, takich jak na przykład naprawa obuwia. Po kilku latach spółdzielnia zainicjowała pierwszy projekt produkcyjny polegający na wtryskiwaniu plastikowych części do produkcji sprzętu elektrycznego. Następnie spółdzielnia przekazała wszystkie swoje oddziały usługowe innym spółdzielniom, a sama skoncentrowała się na produkcji. Punktem zwrotnym w działalności spółdzielni była propozycja produkowania aparatury trakcji elektrycznej, takiej jak izolatory do urządzeń dźwigowych i odbieraki prądu. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, w latach 80. ubiegłego wieku spółdzielnia Pokój rozpoczęła produkcję złączek. Ta linia produktów stała się wtedy numerem jeden naszej oferty i do dnia dzisiejszego nim jest.

W latach 90., w środku transformacji gospodarczej, nawiązaliśmy owocne stosunki handlowe z rynkami Europy Wschodniej i Zachodniej. Był to również czas znacznego przyśpieszenia rozwoju firmy, który pozwolił na zwiększenie obrotów handlowych i mimo silnej konkurencji zarówno w kraju, jak i za granicą – na ugruntowanie naszej pozycji jako jednego z czołowych graczy w branży elektrotechnicznej. Od początku firma miała formę spółdzielni inwalidów, a jej głównym zadaniem było szkolenie osób niepełnosprawnych w celu ich aktywizacji zawodowej i zatrudnienia w spółdzielni. Także w latach 90. uzyskaliśmy status zakładu pracy chronionej, co umożliwiło nam dalszą poprawę warunków pracy i rehabilitację niepełnosprawnych pracowników spółdzielni.

Łatwiej jest prowadzić taką spółdzielnię od tradycyjnej firmy produkcyjnej?
Jeśli chodzi o działalność operacyjną, nie różnimy się niczym od spółek prawa handlowego. Tak jak one walczymy o swoje miejsce na rynku. Realizacja zadań przebiega również bardzo podobnie. Za bieżącą działalność firmy całkowicie odpowiada zarząd. Nasi partnerzy biznesowi oraz klienci mogą nawet nie wiedzieć, że jesteśmy spółdzielnią. To nie ma dla nich żadnego znaczenia. Ani nas to nie wyróżnia, ani nie stwarza problemów.

Różnica zaczyna być widoczna przy rozstrzyganiu spraw wewnętrznych. Decyzje strategiczne wymagają akceptacji rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia członków spółdzielni. Dotyczy to, przykładowo, przystąpienia do organizacji zewnętrznych. W takich wypadkach łańcuch decyzyjności się wydłuża. Wynika to z powiązania prawa własności ze świadczeniem pracy. Członkowie spółdzielni jednocześnie dla niej pracują i są jej współwłaścicielami.

Jak się wydaje, posiadanie statusu zakładu pracy chronionej ma dla was ogromne znaczenie. Jakie daje to korzyści?
No cóż, profity skończyły się kilka lat temu. Dziś pozostaje nam satysfakcja. SE Pokój jest firmą społecznie zaangażowaną, nie tylko nastawioną na zysk, lecz także dbającą o lokalne środowisko osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie dla nich miejsc pracy. Ponad 60% załogi stanowią osoby niepełnosprawne. Jesteśmy dumni z możliwości udzielenia im wsparcia poprzez stworzenie doskonałego środowiska pracy i dobrych warunków do rehabilitacji oraz do poprawy stanu ich zdrowia.

pokoj2_PP_24

Proszę scharakteryzować waszą kadrę.
Nasza załoga składa się z doświadczonej kadry kierowniczej, kreatywnych projektantów i zaangażowanych pracowników. 160 osób zatrudnionych obecnie w spółdzielni to pracownicy z odpowiednią wiedzą i kwalifikacjami, oddani swojej pracy. Pracownicy w większości są członkami spółdzielni, a więc de facto jej współwłaścicielami, którzy rozumieją wagę jej sukcesu.

Wasze produkty trafiają tylko na rynek polski czy też produkujecie dla zagranicy?
Zasięg działania firmy obejmuje całą Polskę. Mamy również partnerów handlowych na Ukrainie, Białorusi, Litwie, w Rosji, Czechach i Słowenii. Nawiązaliśmy także owocną współpracę z firmami w Niemczech i we Włoszech.

Wasza produkcja jest standaryzowana czy też jesteście otwarci na nowe wyzwania?
Pomimo mocnej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym pragniemy nadal się rozwijać i wkładamy wiele wysiłku w doskonalenie infrastruktury, technologii, procesów sprzedaży i marketingu. Planujemy wprowadzenie nowych produktów i pozyskanie nowych rynków. Skupiamy się także na powiększeniu obecnego parku maszynowego oraz dalszej automatyzacji procesu produkcyjnego, co pozwoli nam na tworzenie coraz bardziej precyzyjnych i trwałych wyrobów oraz na obniżenie kosztów produkcji.

Spółdzielnia ma siedzibę w Łodzi. Czy usytuowanie w tym mieście ma znaczenie dla pozyskiwania nowych klientów i nowych rynków zbytu?
Lokalizacja spółdzielni ma wiele zalet. Siedziba firmy znajduje się w samym centrum Polski, co znacznie ułatwia nam logistykę dystrybucji wyrobów do klientów w kraju. Kładziemy szczególny nacisk na rozwój sieci dystrybucji naszych wyrobów w całej Polsce.

Jak wygląda sprawa konkurencji?
Obecnie na rynku funkcjonuje kilkanaście firm o podobnym profilu działania. Konkurencja jest zatem dość duża. Przewagą spółdzielni Pokój jest to, że jesteśmy firmą z wieloletnią tradycją, z szeroką gamą jakościowo dobrych wyrobów, producentem certyfikowanym.

Mogłoby się wydawać, że dzisiaj rynek nasycony jest podobnymi produktami, które na pierwszy rzut oka nie różnią się od siebie. Jednak nasze wyroby charakteryzują się wysoką jakością, ergonomią, trwałością, łatwością montażu oraz bezpieczeństwem użytkowania. Jednocześnie ich ceny są stosunkowo niskie i konkurencyjne w stosunku do cen innych producentów.

pokoj3_PP_24

Wszystkie urządzenia przez nas oferowane posiadają oznaczenia „CE” i „B”, są zgodne z polskimi oraz europejskimi normami. Techniczne parametry każdego produktu są szczegółowo opisane.

W celu zaspokojenia oczekiwań klientów już wiele lat temu wprowadziliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001, potwierdzający zarówno dobrą jakość produktów, jak i doskonałą obsługę klientów i dobre relacje biznesowe. Nasze wyroby dostępne są we wszystkich polskich sieciach handlowych.

Zapytam o plany na przyszłość.
Obecnie naszym głównym celem jest pozyskanie nowych odbiorców nastawionych na wysoką jakość, rzetelność i profesjonalizm. Priorytetem spółdzielni jest także utrzymywanie dobrych kontaktów z dotychczasowymi klientami. W tym celu uczestniczymy we wszelkiego rodzaju znaczących branżowych imprezach targowych i wystawowych, sympozjach, pokazach i szkoleniach. Znalazło to odzwierciedlenie w przyznanych spółdzielni nagrodach i wyróżnieniach.

Podsumowując, SE Pokój pozostaje do dyspozycji swoich klientów, zawsze jest gotowa służyć im doświadczeniem i radą.