ALDESA – obiekty przemysłowe, energia odnawialna, budownictwo kubaturowe oraz infrastruktura drogowa
16/12/2015
Autor:
|

Dzięki posiadanemu know-how Aldesa Polska zwiększa możliwości swojego działania w różnych obszarach budownictwa. Realizuje także ciekawe i nowatorskie projekty, związane m.in. z budową farm wiatrowych.

aldesa-tresc-1_PP_30

Aldesa Polska działa na rynku od roku 2007 jako spółka córka hiszpańskiej firmy budowlanej Grupo Aldesa. W skali międzynarodowej grupa skupia spółki z branży budowlanej oraz przemysłowej. Aktywnie działa w sektorach budownictwa lądowego, kubaturowego oraz przemysłowego, włączając w to prace związane z wytwarzaniem oraz dystrybucją energii, odnawialnymi źródłami energii, zarządzaniem ruchem, a także sieciami telekomunikacyjnymi. W ostatnich latach grupa poszerzyła swoją działalność również w obszarach koncesji, inżynierii oraz nieruchomości.

Firma na terenie całej Polski jest generalnym wykonawcą obiektów w sektorze przemysłowym, energii odnawialnej, budownictwa kubaturowego oraz infrastruktury drogowej. Dzięki dynamicznemu rozwojowi na rynku polskim oddział grupy zatrudnia obecnie niemal 400 osób. „Aldesa Polska jest aktywna w głównych obszarach działalności grupy, czyli w sektorze budownictwa lądowego oraz kubaturowego, a także w sektorze przemysłowym, gdzie uczestniczymy w projektach związanych z ruchem, światłowodowymi sieciami telekomunikacyjnymi oraz wytwarzania i dystrybucji energii. Aldesa Polska stanowi istotną część całej grupy, a nasz kraj stał się, po Hiszpanii i Meksyku, jej głównym rynkiem. Ponadto uważamy, że wszystkie wskaźniki gospodarcze kraju są bardzo korzystne, co pozwala nam z optymizmem patrzeć na kolejne lata – mówi Adolfo Soengas García, dyrektor Działu Przetargowego i Business Development i dodaje: – Jeśli chodzi o wartość projektów, które obecnie prowadzimy, to najważniejsze są te związane z dystrybucją energii oraz sieciami światłowodowymi. Jesteśmy również obecni na krajowym rynku budowy dróg. Obecnie pracujemy m.in. nad poszerzeniem portfela kontraktów na rynku prywatnym.

Wśród projektów zrealizowanych przez polski oddział koncernu znajdują się m.in.: rewitalizacja kampusu Politechniki Łódzkiej, budowa budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu, a także budowa farm wiatrowych i linii energetycznych. Również działalność w obszarze odnawialnych źródeł jest w ostatnim czasie prowadzona bardzo dynamicznie”.

Czy wiesz, że...
Aldesa Polska działa na rynku od roku 2007. Firma jest spółką córką hiszpańskiej firmy budowlanej Aldesa Group, która została utworzona w Madrycie w roku 1969. Rozpoczęcie aktywności w Polsce było związane z rozpoczęciem ekspansji międzynarodowej hiszpańskiej firmy. „Z pewnością przełomowym momentem były lata 2005–2007, kiedy postawiliśmy na dywersyfikację w sektorze przemysłowym i rozpoczęliśmy ekspansję międzynarodową, wygrywając pierwszy kontrakt poza Hiszpanią. Była to koncesja drogowa o wartości około 160 mln dol. – mówi Adolfo Soengas García, dyrektor Działu Przetargowego i Business Development, i dodaje: – Obecnie grupa wchodzi na rynek norweski, gdzie istnieje spory potencjał projektów, które dobrze współgrają z mocną stroną firmy, czyli kompleksowym wykonawstwem, przede wszystkim tuneli i linii kolejowych.

Wszystkie rodzaje umów

Jednym z istotnych elementów rozwoju polskiego oddziału Aldesa jest budowa farm wiatrowych. „Zarówno w tym, jak i w innych obszarach naszej działalności Aldesa stara się zawsze proponować rozwiązania dostosowane do potrzeb każdego klienta. W zakresie budowy farm wiatrowych nasze rozwiązania obejmują wszystkie rodzaje umów, jakie funkcjonują na rynku: BoP, EPC, O&M. Mocną stroną firmy Aldesa jest to, że realizuje farmy wiatrowe również jako inwestor, co pozwala nam z łatwością wcielić się w rolę klienta i widzieć wartość dodaną, jaką możemy zaoferować, oprócz jednej z najbardziej konkurencyjnych cen na rynku – argumentuje Adolfo Soengas García. – Należy powiedzieć, że współpracujemy z największymi producentami turbin wiatrowych w różnych lokalizacjach. W Polsce zbudowaliśmy już farmy wiatrowe z wykorzystaniem turbin Vestas, Gamesa czy GE. Nie jest to kwestia tego, że jedne są lepsze niż inne – przy poszczególnych projektach decyzja dotycząca wyboru konkretnej turbiny zależy od maksymalnej możliwej do osiągnięcia efektywności”.

To, w jaki sposób realizowane są kolejne kontrakty w tym obszarze, wynika bezpośrednio z parametrów wyznaczanych przez zamawiających. Jednocześnie Aldesa, bazując na swoim doświadczeniu i know-how, przeprowadza analizę wymagań klienta i w efekcie oferuje mu produkt o najlepszym stosunku wydajności do ceny. Dzięki temu zdarza się, że po przedstawieniu klientowi własnych analiz, on sam decyduje się zmienić producenta turbin. „Wykonaliśmy już wiele projektów, które stanowiły wyzwanie, a także były sprawdzianem naszej wiedzy oraz umiejętności. Wszystkie traktujemy z takim samym zainteresowaniem i zaangażowaniem. Może należałoby wyróżnić farmę wiatrową Wicko, a to ze względu na jej wielkość, zamawiającego oraz wartości kontraktu” – stwierdza Adolfo Soengas García.

Farma wiatrowa Wicko, której właścicielem jest Tauron Ekoenergia, znajduje się w województwie pomorskim. Została oddana do użytku w październiku 2013 r. Roczna produkcja z farmy kształtuje się na poziomie niemal 87 GWh, co odpowiada zużyciu energii elektrycznej ok. 39 tys. gospodarstw domowych. W trakcie prac nie tylko zbudowano elektrownię wiatrową, lecz także rozbudowano stację GPO Wicko 110/15 kV o rozdzielnię 110 kV i 30 kV. Wykonano także 7,8 km dróg serwisowych. Do budowy fundamentów wykorzystano ok. 13 tys. m3 betonu oraz ok. 850 t stali. Wykonawcą szacowanej na 244 mln zł netto inwestycji było konsorcjum w składzie Aldesa Nowa Energia sp. z o.o. oraz Aldesa Construcciones z Hiszpanii.

Aldesa właśnie zakończyła realizację farmy wiatrowej w Karwicach, w województwie zachodniopomorskim. Składa się ona z 16 siłowni o mocy nominalnej 2,5 MW każda. Zakładana roczna produkcja energii elektrycznej kształtować się będzie na poziomie co najmniej 121 tys. MWh brutto. Elementem inwestycji jest stacja elektroenergetyczna 30/110 kV wraz z przyłączem do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego Energa Operator, a także sieć średniego napięcia i sieć światłowodowa. Cały obszar farmy wiatrowej obejmuje powierzchnię blisko 1,5 tys. ha z ponad 10 km dróg dojazdowych.

Obecnie Aledesa w Polsce jest w fazie realizacji farmy wiatrowej w Lubartowie w województwie lubelskim. Na tej farmie wiatrowej do końca roku stanie 16 turbin wiatrowych, każda o mocy 3,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogami dojazdowymi, placami montażowymi, fundamentami dla turbin wiatrowych, wyprowadzeniem mocy linią kablową 110 kV wraz ze światłowodem, sieć wewnętrzna 30 kV i światłowodowa oraz stacja abonencka 110/30 kV Rudzienko. Łączna moc inwestycji w Lubartowie wyniesie 51,2 MW.

Uważamy, że zadowolony klient jest kluczem do naszego sukcesu, ponieważ pozwala nam zdobywać kolejne kontrakty

ITS i 3,5 tys. km linii światłowodów

Aldesa Polska znana jest w dużej mierze z inwestycji w wielu obszarach budownictwa. Duża część projektów, które firma realizuje, ma charakter innowacyjny, zarówno ze względu na rozwiązania technologiczne, jak i z powodu ich wpływu na kolejne miasta i regiony Polski. „Stwierdzić należy, że jako organizacja posiadamy ogromne doświadczenie we wszystkich sektorach budownictwa. Pozwala nam to odpowiednio planować oraz wykonywać nasze projekty terminowo. Na przykład właśnie zakończyliśmy wykonanie ponad 3,5 tys. km sieci światłowodowych dla województw lubelskiego i podlaskiego w terminach oczekiwanych przez naprawdę wymagających klientów i przy zachowaniu najwyższego poziomu jakości – podkreśla Jesus Javier Lamas, dyrektor produkcji w Dziale Przemysłowym, i dodaje: – Uważamy, że zadowolony klient jest kluczem do naszego sukcesu, ponieważ pozwala nam zdobywać kolejne kontrakty”.

aldesa-tresc-2_PP_30

Projekt budowy szerokopasmowej sieci dla województw lubelskiego i podlaskiego zakładał stworzenie m.in. ok. 3 tys. km sieci pasywnej, 14 węzłów szkieletowych, 288 węzłów dystrybucyjnych, 10 węzłów NGA oraz budowę Centrum Zarządzania Siecią (CZS). Jak dotąd w historii województwa lubelskiego nie było inwestycji realizowanej na tak wielką skalę. Przedsięwzięcie obejmowało niemal całą powierzchnię województwa lubelskiego. W jego ramach wydzielono 14 obszarów inwestycyjnych, w których zlokalizowane są węzły szkieletowe sieci budowanej w kanalizacji technicznej, w pasach drogowych istniejących dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Do sieci będą mogli się podłączyć operatorzy, którzy dostarczą usługi szerokopasmowe mieszkańcom regionu. W ostatnich tygodniach doszło do odbioru końcowego inwestycji.

„Nie jest to jedyny innowacyjny projekt, który w ostatnim czasie realizowaliśmy. W Rzeszowie właśnie oddaliśmy do eksploatacji największy system ITS (Inteligentnego Systemu Transportu) w Polsce. Składał się on z czterech systemów, które współpracując ze sobą, zapewniają większą efektywność ruchu miejskiego, zarządzanie kryzysowe, łączność przez wspólną platformę, jednak przede wszystkim wpływają bezpośrednio na łatwiejsze i bezpieczniejsze poruszanie się pojazdów oraz pieszych. Dodam, że w rzeszowskim ITS zaproponowaliśmy wiele unikatowych rozwiązań, które pozwoliły przyśpieszyć wykonanie kluczowych jego elementów – mówi Adolfo Soengas García i dodaje: – Wszystkie rozwiązania technologiczne są dostosowywane do wymagań każdego klienta i projektu, który chce on nam powierzyć”.

Nie dziwi więc fakt, że również w wypadku rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego zastosowano nowatorskie rozwiązania. Ważnym elementem ITS, który został stworzony w Rzeszowie, jest jego kompleksowość, a także skala przyjętych rozwiązań systemowych, których podstawowym składnikiem jest jednocześnie wdrożone zarządzanie ruchem i transportem publicznym na terenie całego miasta. Obecnie Aldesa realizuje także trzy projekty dla PSE, które łącznie stanowią około 300 km linii przesyłowych wysokiego napięcia, co oznacza, że spółka odgrywa znaczącą rolę w zakresie modernizacji tego typu infrastruktury w kraju.

Poszukiwanie lepszych rozwiązań

„Głównym czynnikiem konkurencyjnym w branży budowlanej jest cena. W branży, w której panuje tak ogromna konkurencja, zarządzanie, zaangażowanie oraz dbałość o wszystkie szczegóły są niezwykle istotne. I dlatego kluczową sprawą jest czynnik ludzki. Bez wątpienia osoby, które wchodzą w skład Grupo Aldesa, a szczególnie Aldesa Polska, stanowią źródło naszej głównej przewagi konkurencyjnej. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestię technologii budowy, systemów itp., grupa zawsze stara się być w przemysłowej czołówce, chociaż uważam, że jest to warunek konieczny, ale niewystarczający do osiągnięcia sukcesu” – argumentuje Miguel Ortega Lopez, dyrektor generalny Aldesa Polska.

Strategia Grupo Aldesa zakłada dalszy rozwój na polskim rynku. Spółka planuje realizować projekty nie tylko w tradycyjnych dla siebie obszarach gospodarki, takich jak infrastruktura i energetyka, lecz także w nowych, związanych z przemysłem, takich jak motoryzacja, branża spożywcza i chemia. Jednocześnie obiekty infrastrukturalne cały czas są jednym z głównych sektorów, w których działa grupa. Ma ona duże doświadczenie w budowie dróg, linii kolejowych, infrastruktury podziemnej oraz lotnisk. Zamierza być obecna w tych sektorach również w Polsce.

W związku z bardzo dużym zróżnicowaniem realizowanych kontraktów w różnych segmentach Aldesa za każdym razem podchodzi do nich indywidualnie. „Oczywiście, możemy wyodrębnić pewną strukturę. Rozpoczyna ją etap przygotowania do realizacji, który zwykle kończy się z datą podpisania kontraktu. Wtedy uruchamiany jest system produkcji, następuje kontraktowanie prac oraz zamyka się szczegółowy etap planowania. W czasie trwania całego kontraktu wdrożony system zarządzania pozwala na ciągłą weryfikację założonego tempa prac i jakości oraz kontrolę kosztów. Istotne jest, że przez cały czas podejmujemy dyskusję z inwestorem w celu optymalizacji projektu na każdym jego etapie – stwierdza Adolfo Soengas García, i podsumowuje: – Siłą firmy są przede wszystkim jej pracownicy oraz przyjazna atmosfera w pracy. Najpierw poznajemy lokalne uwarunkowania i oferujemy indywidualne podejście do klienta. Mamy elastyczne podejście do wymogów rynku i potrzeb klienta. Moim zdaniem, bardzo ważny jest wybór projektów do realizacji oraz ciągłe poszukiwanie rozwiązań lepszych i bardziej efektywnych”.

Czy wiesz, że...
Wśród ważnych dla rozwoju firmy projektów, które realizuje Aldesa Polska, znajduje się „Aldesa Academy 2015–2018”. Jest to nowatorski trzyletni program przeznaczony dla absolwentów lub studentów uczelni technicznych, zainteresowanych rozwojem kariery zawodowej we wszystkich branżach budowlanych, w tym: przemysłowej i energetycznej. Program umożliwia zatrudnienie w jednym z polskich miast: Krakowie, Gliwicach, Warszawie, Gdańsku, Olsztynie lub też Poznaniu. Celem programu jest przygotowanie jego uczestników do objęcia w przyszłości kluczowych i kierowniczych stanowisk w firmie Aldesa Polska. W ramach „Aldesa Academy” firma umożliwia m.in. zdobycie doświadczenia, niezbędnego do uzyskania uprawnień w specjalizacjach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej