HP zmienia reguły tradycyjnej produkcji część metalowych 3D z nowym urządzeniem Metal Jet S100

|
Źródło informacji: HP Inc. Polska

Wspierając tworzenie innowacyjnych projektów i produktów oraz drukując cyfrowo na masową skalę części wysokiej jakości, rozwiązanie HP Metal Jet S100 pomaga skalować masową produkcję części metalowych w 3D.

W ciągu ostatniej dekady przemysł wytwórczy przeszedł drastyczną ewolucję i obecnie jego wartość jest szacowana na ok. 12 bilionów dolarów. Znajdujemy się na wczesnym etapie czwartej rewolucji przemysłowej, której przewodzi dynamiczny rozwój druku 3D i jego zdolność do przyspieszania realizacji projektów, poprawy rozwoju procesów, a teraz – po raz pierwszy w branży – także do osiągnięcia realnych korzyści skali.

Widzimy, że całe branże – od przemysłowej po konsumencką, od zdrowia po motoryzację – badają możliwości związane z cyfrową transformacją procesów produkcyjnych oraz łańcuchów dostaw w świecie, gdzie zmienność jest nową normą – mówi Didier Deltort, prezes w HP Personalization and 3D Printing. W momencie, gdy wytwarzanie addytywne nabiera nowych kształtów, HP staje się zaufanym partnerem, który wspiera przyśpieszenie procesu produkcji. Wprowadzenie naszego nowego, komercyjnego rozwiązania Metal Jet i innowacyjna współpraca z liderami rynku takimi jak Schneider Electric umożliwia stworzenie wzorców bardziej zrównoważonej, niezawodnej i wydajnej produkcji.

HP Metal Jet S100 otwiera drzwi do cyfrowej rewolucji w globalnym sektorze produkcji metali, szczególnie w zakresie kompleksowych rozwiązań end-to-end dla łańcucha dostaw. Obejmuje to zarówno oprogramowanie, jak i sprzęt – wszystko przygotowane z silnym naciskiem na oczekiwania klientów oraz zasady dobrego projektowania.

Rozwiązanie zapewnia możliwości dostosowane do produkcji przemysłowej, zintegrowane procesy, subskrypcję i ofertę usług – wszystko to tworzy razem wysoki poziom korzyści technicznych i biznesowych dla klientów, dzięki którym mogą osiągnąć swoje cele związane z transformacją biznesową. Modułowe rozwiązanie umożliwia przemieszczanie jednostek konstrukcyjnych pomiędzy czterema różnymi stacjami, co oznacza, że użytkownicy mogą stale prowadzić produkcję na masową skalę.

Od momentu ogłoszenia przełomowej technologii Metal Jet w 2018 r. pracowaliśmy nad stworzeniem najbardziej zaawansowanego w branży, komercyjnego rozwiązania do masowej produkcji metali 3D – mówi Ramon Pastor, Global Head and General Manager of 3D Metals w HP. – Części metalowe drukowane w 3D to kluczowa siła napędowa cyfrowej transformacji. Metal Jet S100 Solution umożliwia klientom skorzystanie ze spektrum części światowej klasy, od etapu pierwszego projektu, aż po produkcję. Co jednak ważniejsze, pomaga im w realizacji nieograniczonego potencjału cyfrowej produkcji.

Niezrównana wiedza oraz własności intelektualne HP w zakresie technologii Thermal Inkjet i Latex, zapewniają korzyści w zakresie kosztów, jakości, wydajności i niezawodności. Głowica HP Thermal Inkjet znacznie usprawnia prędkość druku, wartość powstałych części i możliwość powtarzalności procesów. Zaawansowane chemikalia lateksowe opracowane przez HP wzmacniają spoiwo, umożliwiając większą trwałość surowych części (green parts), eliminując potrzebę debindowania i zapewniając przemysłową jakość produkcji.

Kluczowe zalety technologii HP Metal Jet:

Nowe innowacyjne modele: Kontrola gęstości i projekty umożliwiające obniżenie masy lub konsolidację części metalowych dają jeszcze więcej możliwości, przesuwając granice tego, co do tej pory można było osiągnąć w druku 3D.

Usprawniona ekonomiczność: Skrócenie długości poszczególnych etapów procesu potrzebnych do stworzenia części oraz redukcja kosztów wynikających z ręcznej pracy czy kompleksowych wymagań przekładają się na zwiększoną efektywność łańcucha dostaw.

Zwiększona produktywność: Binder jetting umożliwia dziesięciokrotne zwiększenie wydajności, umożliwiając przetwarzanie warstwa po warstwie w porównaniu z procesem punktowym. Dzięki właściwościom izotropowym nie jest również konieczna obróbka końcowa czy stosowanie konstrukcji podporowych. Stosowanie proszków metalowych jest również bardziej opłacalne niż wykorzystywanie proszku do laserowego druku 3D.

Wyższa rozdzielczość: Głowice drukujące HP wykorzystują dekady rozwoju przemysłowej technologii termicznego druku atramentowego, definiując geometrię i zapewniając wysoką rozdzielczość oraz solidność systemu, dzięki czemu masowe części metalowe tworzone w druku 3D stają się realnym wsparciem w komercyjnej produkcji.