Modelowanie i zarządzanie danymi projektowymi w bezpiecznym obszarze roboczym w chmurze

Modelowanie i zarządzanie danymi projektowymi w bezpiecznym obszarze roboczym w chmurze

12/01/2020

Obecnie wielu inżynierów używa systemów zarządzania dokumentacją produktu PDM, aby śledzić setki, tysiące, a nawet miliony plików CAD tworzonych podczas opracowywania produktu. PDM oferuje sposób na zorganizowanie tej lawiny danych, a co ważniejsze, sposób jej kontrolowania. Im większy zespół projektowy i im więcej danych CAD jest generowanych, tym większa jest potrzeba ścisłej kontroli nad tym, kto może uzyskać dostęp i edytować dane i kiedy.

Zapotrzebowanie na PDM stało się oczywiste, gdy CAD zaczął dominować w projektowaniu produktów, dlatego wiele systemów PDM jest teraz sprzedawanych razem ze swoimi odpowiednikami CAD. Dostępne są również systemy PDM innych firm, a niektóre organizacje tworzą własne systemy do zarządzania dokumentami CAD.

Jednak systemy PDM zazwyczaj nie są lubiane przez użytkowników końcowych. PDM może wydawać się biurokratycznym obowiązkiem, który przeszkadza prawdziwej pracy projektanta. I za wszystkie ich wysiłki, aby trzymać dane CAD pod kluczem, systemy PDM mają nieodłączne wady, które mogą działać przeciwko temu celowi.

A może jest inny sposób? Oparty na chmurze system CAD: Onshape, uważa, że samodzielne systemy PDM to już przeszłość. A co będzie jeśli w ogóle nie masz plików? Inżynierowie z tej firmy twierdzą, że znaleźli lepszy sposób na zarządzanie danymi produktów.

PDM istnieje z jakiegoś powodu. Bez niego pliki projektowe byłyby rutynowo tracone w eterze, kopie rozmnażałyby się jak króliki, konflikty narastałyby, a inżynierowie nigdy nie mieliby pewności, czy plik jest aktualny. Są to duże problemy, które mogą kosztować czas i pieniądze oraz opóźniają wprowadzenie produktu na rynek.

71 procent projektantów produktu traci czas, ponieważ przypadkowo zastosowali nieprawidłowe wersje plików projektowych

W jaki sposób PDM próbuje rozwiązać te problemy?

Zasadniczo PDM to indeks wszystkich danych CAD. Wie, gdzie znajdują się pliki, rozumie, które pliki są od siebie zależne, i zapisuje wcześniejsze wersje plików. Są to zasadniczo dane o danych. Co więcej, systemy PDM są strażnikami danych. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do tych danych, musisz najpierw przejść przez PDM.

Aby edytować model, musisz najpierw zażądać plik z systemu PDM . Podczas edytowania pliku nikt inny nie będzie mógł nad nim pracować – wszyscy zmuszeni są czekać, aż plik zostanie ponownie wpisany. Chociaż zapobiega to niezamierzonemu tworzeniu konfliktów przez wielu projektantów, to również wąskie gardło projektu wymuszanie serializowanego przepływu pracy.

Tak długo, jak pliki pozostają zablokowane w systemie PDM, są stabilne. Ale jak tylko plik zostanie wypisany, można go bez końca kopiować i rozpowszechniać.

Istnieje wiele zalet i wad PDM. Być może jednak głównym problemem związanym z PDM jest niepotrzebne obciążenie inżynierów. Ciągłe martwienie się o wprowadzanie i wylogowywanie plików może spowodować obciążenie umysłowe, które można lepiej wykorzystać na projektowanie.

Jak Onshape zarządza dokumentami produktu

Wielu dostawców CAD zaczęło włączać chmurę do swoich systemów PDM. Jednak większość tych implementacji po prostu replikuje problemy lokalnych systemów PDM. Na przykład, aby pobrać plik w opartym na chmurze systemie PDM, nadal musisz pobrać ten plik z chmury, a system w chmurze nadal zablokuje możliwość edycji innym użytkownikom.

Chociaż Onshape to oparty na chmurze system CAD, zasadniczo zmienia podejście do danych projektowych. Nie używa plików w klasycznym tego słowa znaczeniu. Opiera się raczej na nierelacyjnej bazie danych, a wszelkie zmiany w projekcie są po prostu aktualizacjami bazy danych. Natomiast tradycyjne systemy PDM są relacyjnymi bazami danych, które wskazują na pliki i ich powiązania ze sobą.

Najważniejsze jest to, że podejście Onshape do bazy danych umożliwia nowy sposób interakcji z danymi projektowymi. Nigdy nie ma pytania, która wersja jest najbardziej aktualna, ponieważ nie ma plików powiązanych z tym modelem – to tylko dane w bazie danych. Z tego samego powodu wielu projektantów może edytować ten sam model w tym samym czasie bez powodowania konfliktów. Najlepsze jest to, że użytkownicy nigdy nie muszą sprawdzać ani wylogowywać plików, ponieważ nie ma żadnych plików.

Podejście oparte na bazie danych Onshape eliminuje potrzebę oddzielnego systemu PDM – w pewnym sensie PDM jest wbudowany

Jak podaje producent jest to pierwszy i jedyny profesjonalny system CAD 3D, w którym system CAD i dane CAD żyją w jednym miejscu w chmurze. Ani system CAD, ani dane CAD nie są nigdy nigdzie kopiowane. Znalezienie najnowszej wersji nie stanowi problemu, ponieważ jest tylko jedno miejsce do obejrzenia.

PDM bez PDM

Organizowanie i kontrolowanie plików to tylko część systemu PDM. PDM powinien ułatwiać rozwój produktu dzięki dostosowywanym przepływom pracy zatwierdzania, automatycznej numeracji części, zaawansowanym filtrom wyszukiwania, kontroli wersji, analizie w czasie rzeczywistym, funkcjom bezpieczeństwa, narzędziom współpracy i innym.

Narzędzie do zarządzania danymi Onshape zapewnia możliwość tworzenia gałęzi modelu. Na przykład możesz utworzyć gałąź testową, aby eksperymentować z nowym pomysłem, pozostawiając model główny nietknięty. Jeśli eksperyment jest niezadowalający, możesz połączyć gałąź z powrotem w główny projekt. Ta funkcja umożliwia również projektantom pracę nad wieloma zleceniami zmian inżynieryjnych jednocześnie, zamiast wymuszania seryjnego przepływu pracy niezbędnego w większości systemów PDM.

Każda pojedyncza aktualizacja modelu jest zapisywana w bazie danych Onshape, umożliwiając nieograniczoną liczbę cofnięć i powtórzeń. Ten rekord pozwala również na szczegółowe analizy. Kierownicy projektów mogą zobaczyć, kto i kiedy dokonał zmian, a aktualizacje pojawiają się w czasie rzeczywistym. W razie potrzeby mogą dodawać i odwoływać uprawnienia użytkowników. Ponadto mogą udostępniać dane dostawcom i kontrahentom za pomocą linku, a nie wiadomości e-mail, więc nigdy nie ma żadnych niezabezpieczonych kopii.

Onshape zajmuje wyjątkową pozycję w środowisku CAD jako jedyna platforma dostępna całkowicie w chmurze. Podczas gdy inne platformy CAD korzystają z chmury, robią to w sposób, który wymaga plików, a pliki te wymagają oddzielnych systemów PDM. Dzięki podejściu firmy do zarządzania danymi projektowymi nie ma plików, więc nie ma potrzeby posiadania osobnego systemu PDM.

  1. Model Based Design’ (MBD) w projektowaniu systemów kontroli dla wind osobowych
  2. Analiza danych pomiarowych 3D w kontroli jakości i produkcji
  3. Projektowanie procesów produkcyjnych wraz z programowaniem robotów przemysłowych w myśl Przemysłu 4.0
  4. Integracja środowiska CAD i PDM z systemami klasy ERP – Multikonektor