W MODO architektura i ekologia podążają jedną drogą
Fot. MODO

W MODO architektura i ekologia podążają jedną drogą

19/04/2016
Artykuł promocyjny
|
www.modoarchitektura.pl

Od kiedy ludzkość wkroczyła w XXI wiek kwestia ochrony środowiska naturalnego człowieka staje się szczególnie istotna. Strategicznym przejawem troski o środowisko jest wdrażanie idei Zrównoważonego rozwoju we wszystkie dziedziny życia publicznego i prywatnego. Opiera się ona o trzy główne, priorytety o takiej samej wadze:

 • Ekologię
 • Ekonomię
 • Społeczeństwo wraz z jego kulturą

Zrównoważona architektura jest jednym z ważniejszych elementów idei Zrównoważonego rozwoju, gdyż odnosi się do środowiska stworzonego do codziennego funkcjonowania dla każdego z nas. Obecnie budynek musi być nie tylko funkcjonalny i spełniać normy projektowe, ale również przyjazny dla środowiska, oszczędny w eksploatacji oraz zaprojektowany i wybudowany z uwzględnieniem terenu rodzimego. W konsekwencji, powstało pojęcie „dobry budynek”, czyli taki budynek, który współtworzy środowisko naturalne i środowiskowe na miejscu oraz stwarza użytkownikom bezpieczne, przyjazne i zdrowe miejsca zarówno pracy, zamieszkania, jak i spędzania wolnego czasu. Budynek taki nie zanieczyszcza środowiska naturalnego ani go nie szpeci, charakteryzuje się niskimi kosztami utrzymania przez cały okres eksploatacji, daje satysfakcję zarówno tym, którzy z niego korzystają jak i tym, którzy tylko przebywają w jego otoczeniu.

Jak ocenić, czy nasz budynek można zaklasyfikować do „dobrych budynków”? Pomocą w odpowiedzi na to pytanie są programy, promujące rozwój zrównoważonych miast. Programy te maja na celu kreowanie systemów oceny podnoszących jakość budynków w kategoriach nastawionych na ocenę ich wpływu na środowisko naturalne. Do najważniejszych programów należą:

 • Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
 • Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)

Obiekty architektoniczne, które uzyskają certyfikat LEED, BREEAM, BEPAC lub „Green Building” mogą liczyć na prestiż ich użytkowników, inwestorów, deweloperów oraz projektantów (w tym naszego zespołu).

 
Budynki takie stają się symbolami nowoczesności i dalekowzroczności oraz są rozpoznawalne na arenie Polski. Dla użytkowników dają one wymierne korzyści wynikające z oszczędności w zużyciu energii, wody, surowców i materiałów. Nie można także zapominać, że w znacznym stopniu ograniczają powstawanie odpadów, emisję zanieczyszczeń powietrza i wody oraz tworzą przyjazną dla człowieka przestrzeń.

Fot. MODO

Fot. MODO / Garden Plaza w Warszawie

W procesie projektowania „dobrych budynków” niebagatelną role odgrywa architekt. Jest on koordynatorem wielobranżowego procesu projektowania a do jego zadań należy również zrównoważenie wszystkich aspektów współczesnej architektury ekologicznej w taki sposób aby efekt jego pracy przełożył sie na harmonię między zastosowaną technologią a uzyskaną w procesie projektowania formą, która będzie współgrać z szeroko rozumianym otoczeniem. Architekt jest także konsultantem, starającym się znaleźć złoty środek pomiędzy długą listą życzeń i wymagań programów oceny a racjonalnością ekonomiczną wybranych rozwiązań. Podjęliśmy się tego wyzwania i teraz wiemy, że :

Architekt w procesie projektowania budynku predysponującego do certyfikatu LEED musi wziąć pod uwagę siedem aspektów:

 1. energie i atmosferę,
 2. proekologiczność i komfort wnętrza,
 3. efektywność gospodarki wodą,
 4. integracje obiektu z otoczeniem,
 5. użyte surowce i materiały,
 6. regionalne priorytety,
 7. innowacyjność i jakość rozwiązań projektowych.

W przypadku certyfikatu BREEAM mamy do czynienia z dwustopniową procedurą oceny. Pierwszy stopień to etap projektowania a drugi stopień to etap realizacji. Na obu stopniach wymagane jest spełnienie warunków w następujących kategoriach:

 1. zużycie energii i wody,
 2. komfort zdrowotny,
 3. sposób użytkowania terenu,
 4. zarządzanie projektem,
 5. użyte  surowce i materiały,
 6. poziom zanieczyszczeń i odpadów,
 7. ekologiczny transport.

W ramach oceny należy uwzględnić oddziaływanie na środowisko na trzech poziomach, opisanych jak poniżej:

 • Poziom globalny – emisja CO2, kwaśne deszcze, emisja gazów cieplarnianych, zużycie zasobów, recykling, wydłużenie życia technicznego budynku;
 • Poziom lokalny – redukcja zużycia energii, wody, hałasu, zanieczyszczeń, ekologiczny transport, zwiększenie wartości ekologicznych terenu;
 • Poziom wewnętrzny – czyli użycie ekologicznych materiałów, komfort cieplny, akustyczny i wykorzystanie oświetlenia zarówno naturalnego jak i sztucznego.

Jesteśmy pracownią projektową, która realizuje projekty zgodnie z certyfikatem LEED oraz BREEAM. Działamy rozumiejąc specyfikę inwestycji budowlanych i roli koncepcji a dalej projektu jako etapu, który ma wyeliminować zagrożenia i zmaksymalizować szanse na osiągniecie pożądanego rezultatu. Nasza działalność opiera się o strategię „workshop design”, czyli wizje i działania projektowe pozwalające utrzymać stały kontakt inwestora z każdym etapem projektu i budowy przy jednoczesnym minimalnym zaangażowaniu jego cennego czasu.

Działamy kompleksowo, zajmując się wszystkimi etapami powstawania inwestycji:

 1. Etap projektowania
 • Projektowanie architektoniczne w tym projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze oraz przetargowe.
 • Projektowanie konstrukcji.
 • Projektowanie instalacji sanitarnych.
 • Projektowanie instalacji elektrycznych.
 • Projektowanie instalacji teletechnicznych.
 • Projektowanie dróg.

Inne projekty branżowe w zależności od specyfiki projektu i miejsca realizacji inwestycji.

2. Etap procedur formalno prawnych i dodatkowa dokumentacja.

 • Prowadzenie i nadzór inwestycji budowlanych.
 • Nadzór projektowy z ramienia klienta.
 • Reprezentowanie inwestora w pozyskiwaniu wszystkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych.
 • Koordynacja dokumentacji branżowych.
 • Kosztorysowanie i doradztwo inwestycyjne.

Nasz zespół stworzyli:

Tomasz Borowiak – Architekt i współtwórca MODO architektura. Z projektowaniem związany jest od 2001 roku.  W roku 2003 praktykował w poznańskim Studio ADS współtworząc pod kierunkiem Przemysława Borkowicza i Piotra Berełkowskiego „Stary Browar”. W latach 2005 – 2007 został zatrudniony w londyńskim biurze architektonicznym AVCIarchitects, kierowanym przez Selcuka Avci, specjalistę i jednego z pionierów nurtu ECOarchitecture. W 2007 roku rozpoczął samodzielną praktykę. W roku  2009 uzyskał uprawnienia zawodowe. Od 2010 roku wspólnie z Piotrem Chojara stworzył grupę MODO.

Architekturę pojmuję, jako syntetyczną odpowiedź przestrzenną powstałą poprzez nakładanie kolejnych kryteriów. Hierarchia tych kryteriów projektowych powstaje w oparciu o relacje inwestor – architekt, a naszą rolą jest przede wszystkim ich zdefiniowanie i synteza.

Piotr Chojara – Architekt i współtwórca MODO architektura. Z projektowaniem związany jest od 2001 roku.  W 2003 roku praktykował w Wydziale Architektury Miasta Poznania. W latach 2004 – 2006 pracował jako urbanista w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i uczestniczył w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poznania. W 2006 roku rozpoczął pracę na stanowisku architekta w firmie JAKON, która wykonuje realizacje „zaprojektuj i wybuduj”. Już w roku 2008 zostaje architektem prowadzącym w projektowaniu obiektów przemysłowo-biurowych. Od 2010 roku wspólnie z Tomaszem Borowiakiem stworzył grupę MODO.

Obecnie w naszej Pracowni zatrudnionych jest łącznie dziesięciu architektów. Przy realizacji projektów współpracujemy z kilkoma sprawdzonymi branżowymi firmami oraz, wspomagającymi nas swoją wiedzą i doświadczeniem rzeczoznawcami.

Możemy pochwalić się tytułami „Mistera Budownictwa”, które uzyskaliśmy w konkursie „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej”

 • Za rok 2010 tytuł uzyskał Pan Piotr Chojara jako Główny Projektant Architektury Budowy Budynku Produkcji Majonezu wraz z częścią socjalną dla Nestle Polska S.A.
 • Za rok 2014 tytuł uzyskał Pan Tomasz Borowiak jako Główny Projektant Architektury Hali Produkcyjnej wraz z zapleczem biurowym i budynkiem technicznym dla ” Meyer Tool Poland Sp. z o.o. ” w kategorii Zakłady przemysłowe.
 • Za rok 2015 tytuł uzyskali: Pan Piotr Chojara jako Główny Projektant Architektury Zakładu Produkcyjnego Firmy „Teknia Kalisz Sp. z o.o.” w Gołuchowie w kategorii Obiekty przemysłu motoryzacyjnego. Pan Tomasz Borowiak jako Główny Projektant Architektury Przebudowy i rozbudowy budynku dawnych Koszar Godebskiego w Kaliszu w kategorii Obiekty zabytkowe.
Fot. MODO / mtool

Fot. MODO / Meyer Tool

Nasze biuro projektowe realizuje każdego roku małe, średnie, duże i bardzo duże inwestycje ze wszystkich branż, co miedzy innymi zaowocowało sukcesem obiektu biurowo-usługowego Garden Plaza w Warszawie, który w 2014 roku uzyskał certyfikat BREEAM 2009 Europe Commercial z oceną Very Good. W procesie certyfikacji budynek biurowy otrzymał wysoką punktację 66,8%, głównie za doskonałą lokalizacje na mapie miasta, wysoką jakość środowiska wewnętrznego, jego efektywność energetyczną, a także odpowiednie zarządzanie eksploatacją budynku oraz procesami budowy.

Przy projektowaniu tego budynku oraz podczas realizacji stanęliśmy przed wieloma wyzwaniami, a najważniejszym z nich było przygotowanie efektywnych instalacji wentylacji, wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych i teletechnicznych. Naszym celem było zminimalizowanie zużycia wody i energii elektrycznej wraz z racjonalną gospodarką odpadami. Na etapie projektowania i aranżacji przestrzeni biurowych położyliśmy nacisk na stworzenie przyjaznych miejsc pracy Bryła i umiejscowienie budynku, optymalne wymiary, stopień przeszklenia elewacji wpływają bezpośrednio na wykreowanie idealnych warunków dla wszystkich użytkowników budynku, co między innymi charakteryzuje się utrzymywaniem właściwej temperatury miejsc pracy, wykorzystaniem oświetlenia dziennego i sztucznego oraz zapewnieniem wystarczającej ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych i rowerzystów. W konsekwencji użyte rozwiązania sprawiają, że obiekt wspomaga rozwój gospodarczy i konkurencyjność na poziomie miasta i dzielnicy, przyczynia się do stworzenia przyjaznych miejsc pracy w standardzie A oraz bierze czynny udział we wspieraniu zielonych płuc dziś i w przyszłości.

Obecnie jesteśmy także w trakcie realizacji kolejnego obiektu, który powstaje z uwzględnieniem wytycznych certyfikatu LEED. Projekt hali produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo socjalnym dla Pratt&Whitney realizowany w Kaliszu pozwala zminimalizować zużycie wszystkich mediów przy jednoczesnej optymalizacji kosztów całego przedsięwzięcia. Budynek przemysłowy wykonywany zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, stawia wyzwania związane z zastosowaniem właściwych urządzeń na każdym etapie wykonywania instalacji oraz maksymalnym minimalizowaniem wpływu obiektu na środowisko naturalne.

Aktualnie bierzemy udział w projektach nowoczesnego Centrum Logistyczno Inwestycyjnego w Swarzędzu dla „CLIP Group”, oraz Parków Logistyczno Produkcyjnych dla „Panattoni Europe” i dla „MLP Group” niemal w całej Polsce. Poza tematami przemysłowymi realizujemy także Szpital Specjalistyczny Onkologiczny w Warszawie, hotel trzy-gwiazdkowy w Kaliszu oraz kilka obiektów usługowo-handlowych.