3 kroki do skutecznej transformacji cyfrowej przedsiębiorstw budowlanych

3 kroki do skutecznej transformacji cyfrowej przedsiębiorstw budowlanych

13/10/2022
Źródło informacji: MTWO
Kategoria: Budownictwo

Sektor budowlany w Polsce wykorzystuje wiele innowacyjnych technologii. Jedną z najbardziej obiecujących jest BIM (Building Information Modeling). Z danych opublikowanych przez Industry ARC wynika, że europejski rynek BIM w 2023 roku osiągnie wartość prawie 2,5 mld dolarów[1]. Wiele przedsiębiorstw widzi szansę w wykorzystaniu tej technologii do uzyskania przewagi konkurencyjnej i już rozpoczyna wdrażanie platform cyfrowych.

Na co należy zwrócić uwagę, aby przyspieszyć proces transformacji i osiągnąć wyższą wydajność?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii szacuje docelowy termin obowiązku stosowania BIM we wszystkich inwestycjach publicznych na 2030 rok[2]. W Niemczech i Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązek ten został wprowadzony jako pierwszy, ponad 70% inwestycji budowlanych prowadzonych jest zgodnie z metodyką BIM. Efektem jest optymalizacja kosztów, lepsza kontrola procesu inwestycyjnego, skrócony czas realizacji inwestycji oraz możliwość szybszego wdrażania założeń zrównoważonego rozwoju.

– W Polsce przedsiębiorstwa nadal w większości korzystają z rozproszonych narzędzi cyfrowych osadzonych w tzw. silosach. Prowadzi to do namnażania się błędów komunikacyjnych, problemów wynikających z wymiany danych zapisanych w różnych formatach, a nawet dublowania zlecanych prac. Nowoczesna platforma MTWO łączy wszystkie procesy związane z prowadzeniem budowy i umożliwia zarządowi podejmowanie decyzji strategicznych opartych na danych rzeczywistych. Usystematyzowanie połączeń pomiędzy działami przedsiębiorstwa, wykorzystanie jakościowych danych oraz precyzyjne raportowanie to kluczowe zmiany niezbędne w obecnej metodologii pracy – podkreśla Remigiusz Pyszka, MTWO Business Development Director w SoftwareONE.

W sytuacji niepewności rynkowej i obaw dotyczących pozyskiwania kolejnych realizacji warto zwrócić uwagę na alternatywne możliwości budowania przewagi rynkowej. Istotne są dokładne wyceny, sprawne zarządzanie zasobami i czasem, wykorzystanie nowych technologii przetwarzania danych pozwalające na budowanie cyfrowych bliźniaków oraz właściwe zarządzanie ryzykiem. Wprowadzanie danych wyłącznie do arkuszy kalkulacyjnych prowadzi do zamrożenia komunikacji, rozmycia odpowiedzialności i poświęcania zbyt dużej ilości czasu na przygotowywanie raportów.

Krok 1. Zaangażowanie kierownictwa

Praca w zintegrowanym środowisku jest naturalną konsekwencją transformacji cyfrowej. Wraz z rozwojem technologii narzędzia chmurowe wypierają tradycyjne rozwiązania, a praca na budowie z telefonem, czy tabletem nikogo już nie dziwi.

Rozpoczęcie procesu cyfryzacji zaczyna się na górze, ale do jego przeprowadzenia niezbędne jest zaangażowanie wszystkich pracowników. Transformacja, choć początkowo będzie wymagała inwestycji, pozwoli na trwałe oszczędności i zwiększenie jakości pracy. W skutecznym zarządzaniu zmianą pomocna jest kooperacja z doświadczonym zespołem wdrożeniowym, który zminimalizuje potencjalne komplikacje – dodaje Remigiusz Pyszka MTWO Business Development Director w SoftwareONE.

Krok 2. Zaplanowanie wdrożenia

Platformy cyfrowe nie są rozwiązaniem „z pudełka”. Wdrażanie platformy MTWO związane jest z weryfikacją przepływów pracy oraz reorganizacją i ulepszaniem procedur postępowania, a to wymaga zaangażowania zarówno kierownictwa, jak i końcowych użytkowników włączonych w proces cyfryzacji. Celem procesu wdrażania rozwiązań cyfrowych jest pełna integracja wszystkich pracowników i działów funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Efekt synergii następuje poprzez zwiększenie liczby zadań realizowanych wewnątrz zintegrowanej platformy. Wtedy korzyści w postaci zwiększenia wydajności pracy i uzyskiwania lepszych wyników finansowych są bardziej widoczne.

Krok 3. Uruchamianie kolejnych funkcjonalności

Rośnie znaczenie zrównoważonego rozwoju i kalkulacji kosztów związanych z emisją gazów oraz wykorzystywaniem surowców naturalnych. Trend zielonego budownictwa wyznaczany przez certyfikaty LEED i BREAAM wymaga posiadania konkretnych funkcjonalności i adaptacji rozwiązań do zmieniających się potrzeb sektora budowlanego. Platforma MTWO, która rozwija się wraz ze zmieniającym się otoczeniem przedsiębiorstwa, jest kluczem do adaptacji i podejmowania się coraz bardziej zaawansowanych projektów.

[1] Rynek modelowania informacji o budynkach w Europie-prognoza (2022-2027), Industry ARC.
[2] Cyfryzacja procesu budowalnego w Polsce, Ministerstwo Rozwoju i Technologii.