Projektowanie i modyfikowanie hal magazynowo przemysłowych i nieruchomości komercyjnych

Projektowanie i modyfikowanie hal magazynowo przemysłowych i nieruchomości komercyjnych

28/05/2019

Dzięki nowoczesnym technologiom pobierania i modyfikowania danych można szybciej i dokładniej projektować, a także budować i modernizować hale magazynowo – przemysłowe, biurowce czy centra handlowe.

Na dzisiejszym, bardzo konkurencyjnym rynku szczególnie ważną rolę odgrywa czas. W przypadku nieruchomości komercyjnych projekt czy to zupełnie nowego, czy przebudowy już istniejącego budynku powinien powstać jak najszybciej od momentu pozyskania zlecenia, aby w jak najkrótszym czasie mogła się rozpocząć realizacja inwestycji. Równie istotna, co sprawne przygotowanie projektu, jest możliwość szybkiego nanoszenia zmian do wstępnej koncepcji przedstawionej przez projektanta. Wszystko to jest możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak na przykład standard BIM (Building Information Modeling).

– Nowoczesne programy, bazujące na standardzie BIM, ułatwiają prezentację projektu inwestorowi już na początkowym etapie współpracy. Projektant przedstawia model bryłowy – wirtualny odpowiednik budynku, a nie skomplikowane rysunki techniczne, co ułatwia komunikację i umożliwia sprawną wymianę informacji oraz dokładne zrozumienie potrzeb klienta – podkreśla Marta Malewska, Senior Architect w Space2Design.

Pracując w standardzie BIM zyskujemy też szereg dodatkowych usprawnień 
i udogodnień. Wśród nich jest np. możliwość zastosowania modelu do marketingowych celów prezentacyjnych (w metodzie tradycyjnej opracowanie wizualizacji jest osobnym zadaniem), generowanie zestawień ilościowych materiałów budowlanych do przygotowania wyceny realizacji inwestycji, czy przedstawianie elementów modelu budynku w różnej grafice, np. w konwencji schematu do celów prezentacji. Te wszystkie dodatkowe opracowania tworzymy z powstałego modelu bez konieczności wykonywania osobnych dokumentacji.

Nowoczesne technologie pomagają usprawnić proces projektowy na wiele sposobów, np. dzięki możliwości łatwego odwzorowania wysokości istniejącego terenu w programie komputerowym za pomocą pomiarów wykonanych z drona. Powstały obraz ukształtowania terenu może posłużyć m.in. do oszacowania ilości mas ziemnych, które będą musiały być przemieszczone, aby zrealizować projektowane przedsięwzięcie.

Przykładem może być wykonany przez zespół Space2Design nalot na teren z dużymi przewyższeniami przeznaczony pod inwestycję ponad 100 000 m2 powierzchni magazynowej. W serii nalotów dronem na wysokości ok. 60m nad poziomem terenu zostało wykonanych ponad 1800 zdjęć. Maksymalny błąd na punktach kontrolnych wyniósł 3cm w poziomie oraz 7cm w pionie. Powstał trójwymiarowy model terenu. W sumie w 2 tygodnie wykonano pomiary i optymalizację poziomu posadowienia budynków oraz układu komunikacyjnego na terenie o powierzchni 30 ha.

Nowoczesne technologie to nie tylko duża oszczędność czasu dla wszystkich stron zaangażowanych w proces inwestycyjny, ale także większa szczegółowość przy opracowywaniu dokumentacji projektowej obiektu, co z kolei wpływa na lepsze planowanie i w efekcie oszczędności w fazie realizacyjnej

– Standard BIM umożliwia dużą dokładność podczas prac projektowych, a to znacznie poszerza możliwości wykorzystania technologii, np. projekt elementów konstrukcji prefabrykowanej, może bardzo szybko zostać skierowany bezpośrednio na produkcję. Dokładność projektowania wynika między innymi z niespotykanej dotąd możliwości pracy wielu osób na tym samym modelu jednocześnie. Dzięki temu w relatywnie krótkim czasie architekt wraz z projektantami branżowymi są w stanie przygotować bardzo dokładny projekt uwzględniający wszystkie elementy, w tym instalacje budynku oraz uniknąć ewentualnych kolizji – wyjaśnia Marta Malewska.

Jest to szczególnie potrzebne i pomocne przy przebudowach istniejących obiektów, gdzie konieczne jest dokładne określenie zastanego stanu nieruchomości. W tym celu dodatkowo wykorzystywane może być skanowanie laserowe 3D budynku, które m.in. pozwala na zminimalizowanie ryzyka nieoczekiwanych kosztów podczas przebudowy. Model uzyskany w wyniku skanowania 3D może następnie zostać wykorzystany w modelu obiektu tworzonym w standardzie BIM.

– W istniejącym budynku, który podlega rewitalizacji, najczęściej wykonujemy pomiar za pomocą skanera laserowego 3D – z dokładnością do 1mm. Ostatnio zespół Space2Design projektował przebudowę i rozbudowę hali produkcyjnej pod Poznaniem o powierzchni ok. 10 000 m2. Budynek został zeskanowany w zaledwie 2 dni bez konieczności przerywania produkcji. Wszystkie skany zostały złożone w model budynku, gdzie maksymalna rozbieżność wymiarów pomiędzy przeciwległymi ścianami zewnętrznymi (ok. 100m odległości) wynosiła zaledwie 16mm – mówi Marta Malewska.
Bez wątpienia największą korzyścią zarówno dla architekta, jak i inwestora wynikającą z używania nowoczesnych technologii jest oszczędność czasu przy jednoczesnym uzyskaniu pełniejszej informacji o obiekcie. Inwestor zyskuje najwięcej, kiedy przygotowany model budynku czy inna zastosowana technologia są wykorzystywane w całym procesie inwestycyjnym, również w czasie budowy.