LOTOS Asfalt – asfalty dla przemysłu

|
www.lotosasfalt.pl

LOTOS Asfalt jest ważnym partnerem biznesowym dla koncernów budowlanych i energetycznych.

 
Spółka, stale podnosząc jakość obsługi klienta i inwestując w rozbudowę mocy produkcyjnych, zwiększa swoją konkurencyjność na rynku. Przedsiębiorstwo stawia na nowoczesne zarządzanie, dzięki czemu znajduje uznanie. Potwierdzeniem tego faktu są przyznane nagrody ogólnopolskie i branżowe.

LOTOS Asfalt Sp. z o.o. powstała w 2004 r. i wchodzi w skład Grupy Kapitałowej LOTOS SA. Firma posiada w swojej ofercie produkty dedykowane dla różnych gałęzi gospodarki, koncentrując swoją działalność na produkcji i handlu asfaltami drogowymi.

– Od rozpoczęcia działalności do końca 2011 r. spółka wyprodukowała i sprzedała 6,07 mln ton asfaltów. Produkcja ta wystarczyłaby na blisko 7264 km nowoczesnej, dwupasmowej autostrady – podkreśla Leszek Stokłosa, prezes zarządu firmy LOTOS Asfalt. – Nasze produkty są obecne na każdej większej budowie drogowej w Polsce – dodaje. Ponadto w ofercie firmy znajdują się także ciężki olej opałowy i produkowane pod marką Nexler papy, stosowane między innymi do hydroizolacji obiektów inżynieryjnych.


Budujemy autostrady

W portfolio produktowym LOTOS Asfalt znajdują się zarówno asfalty klasyczne, modyfikowane, jak i drogowe emulsje asfaltowe. Firma jest jednym z największych producentów asfaltu w Europie i w Polsce w zakresie sprzedaży najbardziej zaawansowanych technologicznie asfaltów modyfikowanych MODBIT.

 
Asfalt jest produkowany w trzech ośrodkach produkcyjnych – w Gdańsku, Czechowicach-Dziedzicach oraz Jaśle. W Gdańsku powstają asfalty drogowe typu 20/30, 35/50, 50/70, 70/100, 100/150, 160/220 zgodne z normą PN-EN 12591:2010 oraz asfalty modyfikowane MODBIT 10/40-65, MODBIT 25/55-60, MODBIT45/80-55, MODBIT 65/105-60, MODBIT 90/150-45, MODBIT 120/200-40 zgodne z normą PN-EN 14023:2011.

Produkty pochodzące z LOTOS-u są wykorzystywane przy budowie najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce – autostrad A1, A2, A4. Ważne miejsce w sprzedaży firmy zajmuje eksport, który utrzymuje się na poziomie ponad 30% produkcji. Do najistotniejszych kierunków eksportu asfaltu należą: Rumunia, Niemcy, Holandia, Czechy, Szwajcaria, Skandynawia oraz kraje nadbałtyckie.
 
Nie tylko asfalt
LOTOS Asfalt oferuje również produkty dla przemysłu energetycznego. Obecnie większość polskich elektrowni i elektrociepłowni zawodowych zaopatruje się w ciężki olej opałowy w spółce LOTOS Asfalt. Ciężki olej opałowy zwany potocznie mazutem został wprowadzony do oferty handlowej spółki w 2007 r. Dziś oferta tych olejów obejmuje dwa produkty, z zawartością siarki do 1% i do 3%. Głównymi odbiorcami są firmy z branży chemicznej, budownictwa, ogrodnictwa i oczywiście energetyki. Olej opałowy LOTOS Asfalt to powtarzalna jakość i dostawy na czas.

Uzupełnieniem oferty dla budownictwa są produkty firmy Nexler, której właścicielem jest LOTOS Asfalt. Pod marką Nexler produkowane są w Jaśle papy do wielo- oraz jednowarstwowych pokryć dachowych, oksydowane lub modyfikowane elastomerem SBS. Wśród produktów Nexlera znajdują się papy na osnowie z welonu szklanego, jak również papy zbudowane na wysoce wytrzymałych mechanicznie włókninach poliestrowych.

Papy zgrzewalne Nexler są produktem przeznaczonym do wykonywania zarówno nowych pokryć dachowych, izolacji fundamentowych, izolacji inżynierskich, jak również renowacji starych pokryć dachowych. Dedykowanym produktem dla dróg są papy NEXLER Most +, przeznaczone do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na drogowych i kolejowych obiektach mostowych wykonanych z betonu. Produkty Nexlera posiadają aprobaty techniczne Instytutu Badania Dróg i Mostów.

 
W ciągu kilku ostatnich lat spółka LOTOS Asfalt przeznaczyła 32 miliony złotych na modernizację i rozbudowę oddziału produkcyjnego w Jaśle, który ma odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie rynku na asfalt związane z budową dróg w Polsce południowo-wschodniej. Zwieńczeniem programu inwestycyjnego było oddanie do użytku nowoczesnej instalacji do produkcji asfaltów modyfikowanych.

– Dzięki inwestycjom przeprowadzonym w ciągu ostatnich lat oraz wprowadzonym rozwiązaniom organizacyjnym z powodzeniem podołaliśmy zwiększonemu popytowi na produkty asfaltowe – podkreśla Leszek Stokłosa. Cały wieloletni program inwestycyjny oparty został o wszechstronne analizy obejmujące Polskę i rynki ościenne. Firma jest jedynym producentem asfaltu w Europie Środkowej, który zdecydował się na zwiększenie zdolności produkcyjnych. Możliwość taką stworzyła rozbudowa rafinerii gdańskiej zrealizowana w ramach Programu 10+. Jeszcze w 2003 r. rafineria w Gdańsku produkowała niecałe 300 tys. ton asfaltu rocznie. Od roku 2010 poziom rocznej produkcji asfaltów w spółce wzrósł do ok. 1 mln ton.
 
Wysoki poziom obsługi klienta
Bezpieczeństwo produktowe, wysoka jakość oferowanego asortymentu oraz terminowość dostaw asfaltów decydują o tym, że asfalty LOTOS są wybierane częściej niż produkty konkurencji. Długoterminowe umowy zawierane z firmami drogowymi są gwarancją stałości dostaw podczas całej realizacji kontraktu. Jest to niezwykle istotne podczas pełni sezonu budowlanego, kiedy wzrasta popyt na surowce. Dostarczenie produktu na czas i w określone miejsce jest możliwe dzięki własnej logistyce, która jest przewagą konkurencyjną firmy.

LOTOS Asfalt dąży do osiągnięcia najwyższego stopnia satysfakcji partnerów biznesowych, dlatego stale inwestuje w poprawę jakości obsługi klienta. Dowodem na to jest nowoczesny system e-sprzedaży, pozwalający na realizację płatności i planowanie zakupów za pomocą Internetu. Ta nowoczesna forma komunikacji umożliwia szybki czas reakcji na potrzeby kontrahentów spółki.

Zarządzenie zgodne ze standardami LOTOS Asfalt jako część grupy kapitałowej LOTOS podlega rygorom certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego wymagania trzech systemów: zarządzania jakością (norma PN-EN ISO 9001), zarządzania środowiskowego (norma PN-EN ISO 14001), zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (norma PN-N-18001). Przestrzeganie przez firmę zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania daje gwarancję dbałości o jakość produktów i usług LOTOS Asfalt oraz szczególnej troski o stan środowiska naturalnego i najbliższego otoczenia. Zapewnia bezpieczne miejsca pracy dla wszystkich pracowników spółki.

Nagrody nie tylko z branży
W roku 2012 spółce LOTOS Asfalt przyznano nagrodę „Diament Forbesa 2012” w kategorii największych przedsiębiorstw, których przychody przekraczają wartość 250 mln zł. Szansę na przyznanie tej prestiżowej nagrody mają przedsiębiorstwa, które otrzymały pozytywny rating wiarygodności finansowej i jednocześnie najdynamiczniej zwiększyły swoją wartość w ciągu ostatnich trzech lat. Do tej pory firma została laureatem ogólnopolskiego branżowego konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”, gdzie zajęła pierwsze miejsce w kategorii Infrastruktura Inżynieryjna i Drogowa. Przedsiębiorstwo zostało również uhonorowane godłem „Teraz Polska” za najlepszy produkt (asfalty modyfikowane MODBIT).