MABO: konstrukcje stalowe dla budownictwa, drogownictwa i przemysłu

Autor:
|

Prawdopodobnie każdy z nas, podróżując po kraju, widział realizacje firmy Mabo, bowiem zakres jej działalności jest ogromny: od konstrukcji stalowych dla budownictwa, drogownictwa, przemysłu, farm wiatrowych, przez słupy sygnalizacyjne i oświetleniowe w miastach i na autostradach, aż po osprzęt trakcyjny. Firma Mabo spod Szczecina pracowała przy wielu znaczących projektach w całej Polsce, z których wszyscy korzystamy.

Nie tylko zakres działalności przedsiębiorstwa robi wrażenie, imponujący jest również jego dynamiczny rozwój – od małego zakładu ślusarskiego zatrudniającego kilka osób do lidera rynku z ponad 300 pracownikami zaangażowanego między innymi w budowę Stadionu Narodowego. Wkład Mabo w realizację tego znanego w całym kraju obiektu był znaczący, wystarczy poznać kilka liczb, żeby pojąć jego ogrom. Zakres prac obejmował wykonanie projektu, dostawę i montaż blisko 19 tys. m balustrad – w tym balustrady górnej promenady stadionu, balustrad z oświetleniem ze stali czarnej i nierdzewnej umiejscowionych na promenadzie zewnętrznej stadionu i schodach wejściowych. Dodatkowo w kooperacji z jedną z firm branży instalacyjnej firma Mabo dostarczyła blisko 300 słupów oświetleniowych. Jednym z wyzwań, jakie pojawiły się podczas budowy Stadionu Narodowego, był dwuetapowy montaż balustrad i koordynacja prac w warunkach ciągłych zmian frontu robót. Aby zdążyć na czas, prace odbywały się nieprzerwanie, zarówno w dzień, jak i w nocy. Na budowie pracowało od 20 do 40 osób. Mabo wykonała także przeszło 60 tys. otworów pod montaż balustrad i dostarczyła około 400 t konstrukcji. Imponujący wynik jak na firmę, która zaczynała jako skromny zakład ślusarski. A to tylko jeden przykład realizacji, której podjęła się w ostatnich latach firma Mabo.

mabo1_PP_25

Podbój rynku skandynawskiego
Firma Mabo działa prężnie nie tylko na rynku krajowym. Kilka lat temu dzięki produkcji elementów farm wiatrowych z powodzeniem wkroczyła na rynek skandynawski. Zapytaliśmy menedżera do spraw sprzedaży i rozwoju firmy Arkadiusza Królikowskiego, w jaki sposób firmie z Polski udało się dotrzeć ze swoją ofertą do krajów skandynawskich oraz na czym polega ta gałąź działalności Mabo. „Jednym z wielu sposobów dotarcia na rynek zagraniczny jest ciągła penetracja rynku inwestycji budowlanych. Konieczny jest także udział w targach i konferencjach tematycznych. Mabo bierze udział w prefabrykowaniu elementów maszynowni elektrowni wiatrowych zarówno na farmy lądowe, jak i morskie” – usłyszeliśmy odpowiedź. Warunki, w jakich pracują prefabrykowane przez Mabo podzespoły farm wodnych, są bardzo ciężkie ze względu na zasolenie, dużą wilgotność powietrza i częste sztormy. Zakres produkcji obejmuje całościowy osprzęt korpusów elektrowni z pominięciem turbin i elementów elektrycznych, drabin fundamentów umiejscowionych częściowo pod powierzchnią wody, a także balustrad umocowanych na fundamentach elektrowni, zabezpieczających przed wpadnięciem do wody.

Mabo może się pochwalić znaczącymi realizacjami w tym obszarze, takimi jak farma wiatrowa między Niemcami i Danią, farma u wybrzeży Szwecji oraz największa obecnie farma wiatrowa między Francją i Anglią – London Array. Firma działa w tym obszarze również na polskim rynku, choć w zdecydowanie mniejszym zakresie, a mianowicie dostarcza słupy pod przydomowe elektrownie wiatrowe i tzw. słupy hybrydowe. Jak zauważa menedżer do spraw sprzedaży i rozwoju Mabo, ta gałąź gospodarki w Polsce jest wciąż słabo rozwinięta, choć sytuacja powoli się poprawia: „Większość realizacji w zakresie budowy źródeł energii odnawialnej odbywa się poza granicami naszego kraju. Jednak ze względu na wzrost kosztów energii pozyskiwanej przez spalanie, a tym samym przez emisję do atmosfery gazów i restrykcyjne przepisy związane z ochroną środowiska, obserwujemy coraz więcej tego typu inwestycji zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju”. Jak przekonuje Arkadiusz Królikowski, jednym z kierunków, w których firma Mabo będzie się rozwijać, są właśnie konstrukcje stalowe maszynowni elektrowni wiatrowych oraz konstrukcje offshore na rynek skandynawski. W tym obszarze przedsiębiorstwo nie boi się konkurencji. „W związku z tym, że Mabo posiada własną cynkownię ogniową, malarnię proszkową, narzędziownię, działy obróbki CNC i wykwalifikowaną kadrę, mamy silną pozycję na rynku” – mówi Arkadiusz Królikowski.

Szeroki wybór konstrukcji stalowych
Firma Mabo jest również liczącym się na rynku producentem konstrukcji stalowych, między innymi przeznaczonych dla budownictwa. Jedne z większych realizacji tego typu to Nawa Outlet Park w Szczecinie, na którego potrzeby Mabo dostarczyła aż 150 t konstrukcji, a także wygrodzenia techniczne elektrowni wodnej na Islandii. Mabo ma w swojej ofercie również konstrukcje stalowe dla przemysłu, są to między innymi konstrukcje podestów technicznych, mieszalników, pieców do wyrobu mas asfaltowych. Ich prefabrykacja możliwa jest dzięki bogatemu parkowi maszynowemu, własnej narzędziowni i doświadczeniu, które firma zdobyła w trakcie niemal 50 lat działalności. Mabo wykonuje także konstrukcje stalowe taśmociągów przemysłowych.

Ze swoją ofertą firma trafia między innymi do Norwegii. „Prefabrykowane przez nas taśmociągi wykonujemy ze stali czarnej i nierdzewnej. Klientami są firmy skandynawskie z branży wydobywczej, zajmujące się transportem kruszyw, oraz z branży chemicznej, zajmujące się transportem nawozów sztucznych. Największym projektem w tym zakresie jak do tej pory był taśmociąg ze stali nierdzewnej o długości 400 m” – mówi Arkadiusz Królikowski. Firma posiada park maszynowy oraz zdobyła doświadczenie pozwalające jej na realizację projektów w tym zakresie zgodnie z najwyższymi standardami. Ostatni zrealizowany projekt, w sumie 29 t konstrukcji ze stali nierdzewnej, został wykonany zgodnie z normą EN ISO 13920. Przedstawione tu przykłady realizacji konstrukcji stalowych to zaledwie część działalności firmy w tym obszarze. Trzeba wspomnieć, że Mabo produkuje również konstrukcje stalowe schodów, pawilonów usługowych, balkonów, wygrodzenia ciągów pieszych, a także konstrukcje stalowe lawet, placów zabaw, szybów windowych oraz konstrukcje reklamowe. Portfolio jest naprawdę bogate, a firma wciąż podbija nowe rynki.

mabo2_PP_25

Polityka jakości firmy Mabo
Na stronie internetowej firmy możemy przeczytać: „Głównym celem polityki jakości jest zapewnienie, że produkowane przez nas wyroby i świadczone przez nas usługi spełniają potrzeby i wymagania klientów, a nasze postępowanie służy realizacji tego celu”.
Głównym celem działalności Mabo jest produkcja konstrukcji stalowych oraz świadczenie usług w zakresie obróbki metali. Cel ten jest realizowany dzięki:

  • zatrudnianiu pracowników o niezbędnej wiedzy teoretycznej, kwalifikacjach zawodowych i wysokich umiejętnościach praktycznych, a także ich ciągłemu doskonaleniu;
  • terminowemu i fachowemu produkowaniu wyrobów zamawianych przez klientów;
  • terminowemu i fachowemu świadczeniu usług przy użyciu nowoczesnych technologii;
  • proponowaniu klientom najlepszej możliwej oferty, która spełni ich wymagania;
  • sprecyzowaniu uprawnień i odpowiedzialności kierownictwa każdego szczebla zarządzania oraz bezpośrednich wykonawców za jakość produktów i usług;
  • ciągłemu śledzeniu i uwzględnianiu w działalności firmy aktualnych wymagań, przepisów, norm i innych regulacji prawnych, a także postępu technicznego;
  • korzystaniu tylko ze sprawdzonych dostawców zapewniających materiał i usługi wymaganej jakości.

Stałymi cechami charakterystycznymi dla działalności Mabo są:

  • najwyższa jakość oferowanych wyrobów i usług,
  • wieloletnie doświadczenie zdobyte w branży obróbki metali,
  • zrozumienie i spełnienie potrzeb oraz oczekiwań obecnych i przyszłych klientów.

Konstrukcje, z których wszyscy korzystamy
Wiodącą gałęzią produkcji i kierunkiem, w którym Mabo zamierza rozwijać swoją działalność, jest produkcja elementów infrastruktury drogowej, słupów oświetleniowych i sygnalizacyjnych oraz bram drogowych. Tego typu realizacje firmy można zobaczyć na terenie całej Polski. Obwodnica Wrocławia, autostrada A1 na odcinku Stryków–Piątek, autostrada A2 na odcinku Poznań–Konin, oświetlenie Biura Ochrony Rządu w Warszawie, oświetlenie przejścia granicznego w Lubieszynie, obwodnica Trójmiasta, port lotniczy w Goleniowie, Port Szczecin, drogi krajowe i ekspresowe, parki miejskie, ronda w całej Polsce – to tylko niektóre projekty wyposażone przez Mabo w słupy i maszty oświetleniowe oraz bramy drogowe pod znaki informacyjne stałe i pod konstrukcje znaków zmiennej treści. Liczby związane z tym obszarem działalności Mabo robią wrażenie, bowiem firma ma na swoim koncie wiele projektów polegających na wyprodukowaniu nawet kilkuset słupów, np. na moście Pionierów w Szczecinie, na ulicach Europejskiej/Struga w Szczecinie, na obwodnicy Kielc (gdzie Mabo zapewniła aż 750 takich elementów). Mabo dostarczyła także konstrukcje na poszczególne etapy budowy drogi ekspresowej S3 (łącznie około 1,2 tys. słupów). Jednym z większych projektów realizowanych przez firmę było także dostarczenie ponad tysiąca słupów na południową obwodnicę Gdańska. Jak dowiedzieliśmy się w firmie, technologia stosowana przy produkcji słupów sygnalizacyjnych i oświetleniowych jest skomplikowana i wieloetapowa: cięcie blachy, gięcie, spawanie wzdłużne, wypalanie otworów, cynkowanie, wyposażanie, znakowanie, kontrola działu jakości. Obecnie w zakresie związanym z inteligentnym systemem sterowania ruchem firma realizuje kontrakty w Kaliszu, Łodzi, Bydgoszczy, Krakowie i Poznaniu, gdzie montowane są słupy sygnalizacyjne i bramy drogowe. Głównym rynkiem zbytu konstrukcji słupów i masztów oświetleniowych jest rynek Polski, jednak konstrukcje oświetleniowe Mabo są montowane także poza granicami naszego kraju, m.in. w Niemczech, Danii i na Litwie, a firma jest otwarta na współpracę z pozostałymi rynkami zagranicznymi. Również w tym obszarze swojej działalności Mabo ma ugruntowaną pozycję na rynku. Jak powiedział nam Arkadiusz Królikowski: „Firma jest cenionym dostawcą na rynku konstrukcji sygnalizacji świetlnej ze względu na rozwiązanie technologiczne zastosowane w tych słupach (gięty stożek), jakość wykonania oraz konkurencyjność cenową. Na rynku polskim poza naszą firmą liczą się jeszcze tylko dwaj dostawcy podobnych konstrukcji”.

mabo4_PP_25

Jak wygląda procedura wyboru firmy, która – tak jak Mabo – będzie odpowiedzialna za sygnalizację świetlną, np. na nowej autostradzie? Co jest czynnikiem decydującym? Jak wyjaśnia Arkadiusz Królikowski, stając do przetargu, firma musi spełnić wiele wymogów formalnych: „Na budowę sygnalizacji wybierany jest główny wykonawca w ogólnopolskim przetargu, a następnie on wybiera podwykonawców, którzy wezmą na siebie różne zakresy zadań. Dział handlowy naszej firmy dociera do osób odpowiedzialnych za dany zakres realizacji i pomaga dobrać odpowiednie konstrukcje do wykonania danego zadania. Jest kilka czynników decydujących o dostarczeniu konstrukcji do budowy sygnalizacji, są to między innymi: parametry konstrukcji, termin jej wykonania, kryterium ceny (ostatnio jeden z ważniejszych czynników). Dodatkowymi czynnikami mogą być niestandardowe parametry konstrukcji, np. większe obciążenie (wyposażenie), dłuższe wysięgi itp.”.

Nowe obszary działalności
Firma cały czas intensywnie się rozwija i poszukuje kolejnych kierunków. Do swojej oferty Mabo wprowadziła nowy asortyment w postaci elementów osprzętu sieci trakcyjnych PKP, który po pozytywnej weryfikacji przez Polskie Linie Kolejowe oraz spełnieniu ich norm (zawartych w katalogu sieci trakcyjnej, dokumencie normatywnym 01-1/ET/2008 Osprzęt sieci trakcyjnej, a także norm branżowych) został zaakceptowany i dopuszczony do wykorzystywania w inwestycjach kolejowych. W swojej ofercie Mabo ma już kilkadziesiąt elementów do stosowania na sieciach trakcyjnych PKP. W tym zakresie przedsiębiorstwo wykorzystuje własne laboratorium badawczo-legalizacyjne, a nawet prowadzi prace badawcze w kooperacji z Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Współpraca ta polega na wykonywaniu badań elektrycznych i wytrzymałościowych. Firma Mabo przygotowuje do badań poszczególne detale według dokumentu normatywnego 01-1/ET/2008, a uniwersytet wykonuje odpowiednie badania detali na podstawie normy DN 01-1/ET/2008. W wypadku pozytywnego wyniku badania Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie wystawia odpowiednie świadectwo.

Uznanie i zaufanie potwierdzone certyfikatami
Na korzyść firmy Mabo przemawiają nie tylko jej doświadczenie i liczne zakończone sukcesem realizacje. Firma mająca niemal pięćdziesięcioletnią historię, działająca niezmiennie w branży metalowej, wyrobiła sobie renomę i markę, które zostały potwierdzone przez wiele uznanych certyfikatów. „Możemy się pochwalić między innymi Certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2008, Certyfikatem zakładowej zgodności kontroli produkcji w zakresie elementów nośnych oraz ich zespołów wykonanych ze stali do CXC2 według EN 1090-2, Certyfikatem Przejrzysta Firma, Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej, Certyfikatem Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy. Ponadto Mabo jest członkiem Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego. Jesteśmy również zrzeszeni w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei, a także zostaliśmy laureatem Rankingu 100 Najlepszych Pomorza Zachodniego” – wylicza Arkadiusz Królikowski.

mabo3_PP_25

Historia Mabo według jej menedżera do spraw sprzedaży i rozwoju Arkadiusza Królikowskiego
Firma zaczęła działalność w roku 1967. Początkowo była małym zakładem ślusarskim zatrudniającym kilka osób. Dzięki opracowaniu i rozwinięciu technologii wykonania i produkcji czasz anten satelitarnych staliśmy się liderem wśród producentów czasz na rynku Unii Europejskiej, a później również na rynkach Ukrainy, Rosji, Litwy itp. W latach 90. zakład poszerzył działalność o działy cynkowni ogniowej i malarni proszkowej. W roku 2000 powstała nowa hala z linią produkcyjną przeznaczoną do produkcji słupów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. W kolejnych latach mocno rozwinęły się dział obróbki skrawaniem i narzędziownia. Mniej więcej w tym samym czasie rozbudowano dział obróbki CNC wykorzystujący najnowocześniejsze technologie w obróbce detali. Do wiodących należą laser do cięcia blach płaskich i kształtowników, prasy krawędziowe CNC, frezarki, tokarki, druciarki CNC. W dalszym ciągu modernizujemy park maszynowy, ulepszając i powiększając zdolności produkcyjne, nie tracąc tym samym na jakości prefabrykowanych elementów. W najbliższej przyszłości powstanie nowoczesna malarnia mokra i hala obróbki stali nierdzewnej, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firmy. Stawiamy na ciągły rozwój i modernizację parku maszynowego, szkolenia kadry zarządzającej, podwyższanie kwalifikacji pracowników produkcyjnych.
Firma korzysta ze wsparcia Unii Europejskiej w ramach programu PHARE 2002 i Sektorowego Programu Operacyjnego. Środki pozyskane z funduszy unijnych przeznaczyliśmy na zakup wózka widłowego i sprzętu komputerowego. Większość inwestycji musimy jednak finansować z własnych źródeł. Obecnie korzystamy z dotacji związanych ze szkoleniami kadry zarządzającej oraz pracowników produkcyjnych.