Ocmer: hale nie tylko dla międzynarodowych koncernów

|

Spółka Ocmer stawia na jakość, wykonawstwo obiektów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i dalszą ekspansję na rynki wschodnie.

Nie od dziś wiadomo, że budownictwo jest papierkiem lakmusowym gospodarki. Gdy ta zaczyna odżywać po kilkuletnim spowolnieniu, branża budowlana znów łapie wiatr w żagle. Dane zawarte w raporcie GUS podsumowującym sytuację społeczno-gospodarczą po trzech kwartałach br. świadczą o tym, że produkcja budowlano-montażowa w tym okresie była o 5,5% wyższa niż przed rokiem (wobec spadku o 15,6% w analogicznym okresie 2013 r.). Wzrost produkcji budowlano-montażowej odnotowano głównie w przedsiębiorstwach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 12,4% – oraz robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 11,0%. I choć w przedsiębiorstwach zajmujących się przede wszystkim wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych odnotowano spadek o 5,9%, to już dane o produkcji budowlano-montażowej według rodzajów obiektów budowlanych pokazują wzrost w segmencie budynków przemysłowych i magazynowych. Równie optymistyczne informacje dla branży budownictwa przemysłowego płyną z raportu PMR „Sektor budowlany w Polsce, druga połowa 2014: prognozy rozwoju na lata 2014–2020”. Analitycy PMR prognozują ośmioprocentowy wzrost rynku budowlanego w roku 2015. Ożywienie widoczne w danych zauważyły też firmy budowlane. Jak mówi Krzysztof Bednarek, dyrektor generalny w firmie Ocmer zajmującej się projektowaniem i budową hal stalowych i żelbetowych oraz generalnym wykonawstwem obiektów przemysłowych, wraz z rokiem 2014 nastąpiła poprawa koniunktury w branży. „Rok się jeszcze nie skończył, ale już możemy powiedzieć, że był on dla nas udany i zdecydowanie lepszy od poprzedniego. Dostajemy mnóstwo zapytań ofertowych, co świadczy o tym, że znów myśli się o inwestowaniu. Nowa pula środków unijnych również powinna pozytywnie wpłynąć na sytuację w branży budowlanej. Obecnie oprócz inwestycji, które realizujemy, mamy już kontrakty na rok 2015, co nas bardzo cieszy” – mówi Krzysztof Bednarek.

Polskie dziecko
Ocmer to spółka, która może się pochwalić już dwudziestoletnim doświadczeniem. Zaczynała dość skromnie jako przedstawiciel spółki Remco – holenderskiego producenta hal stalowych z lekką obudową. Na początku, gdy polska spółka dopiero raczkowała, doświadczenie zachodnich partnerów okazało się bezcenne. „Grupa Remco istniała już wtedy na rynku parędziesiąt lat i była uznanym wykonawcą hal przemysłowych. Od grupy dostaliśmy tzw. know-how, które potem dostosowaliśmy do naszych warunków. Z biegiem czasu portfolio Ocmer rosło i marka stawała się coraz bardziej rozpoznawalna i ceniona. Aktualnie fakt, że jesteśmy częścią zachodnioeuropejskiej Grupy Remco, nie jest już tak istotny dla inwestora, jak dawniej” – przyznaje Krzysztof Bednarek.

Ocmer może się pochwalić realizacjami dla inwestorów z wielu branż. Wśród realizacji spółki znajdują się zarówno centra logistyczne dla światowych liderów, jak i magazyny zboża budowane na zlecenie lokalnych przedsiębiorców. Najczęściej jednak spółka dostarcza obiekty dla dużych przedsiębiorstw – zarówno polskich, jak i zagranicznych. I to te największe realizacje są kluczowe dla rozwoju spółki. „To one pozwalają umacniać pozycję na rynku i stanowią nasze najlepsze referencje. Wielu potencjalnych inwestorów zwraca uwagę na zrealizowane przez nas inwestycje i jeżeli wśród zleceniodawców widzi międzynarodowych liderów w poszczególnych branżach – to nasza wiarygodność wzrasta. Wśród naszych inwestorów znajdują się m.in. DB Schenker, VPK Packaging czy Aliplast” – opowiada Krzysztof Bednarek.

ocmer1_PP_25

Blisko korzeni
Spółka wciąż jest blisko związana z Remco – obecnie należy do holenderskiej Grupy Janssen de Jong, jest siostrzaną spółką firmy Remco – i znacznie poszerzyła zakres usług. „Zajmujemy się generalnym wykonawstwem hal przemysłowych. Z racji tego, że zaczynaliśmy od dostarczania samych hal i w tym zakresie mamy najdłuższe doświadczenie, podejmujemy się również realizacji inwestycji o mniejszym zakresie robót, pod warunkiem że w ten zakres wchodzi dostarczenie hali stalowej. Od kilku lat realizujemy również hale hybrydowe, czyli o mieszanej konstrukcji, na które jest coraz większe zapotrzebowanie” – tłumaczy Krzysztof Bednarek.

I właśnie umiejętność reagowania na potrzeby rynku wpłynęła znacząco na pozycję spółki. Do swojej oferty dołączyła nie tylko wspomniane już hale hybrydowe (łączące konstrukcję żelbetową z elementami stalowymi i lekką obudową), lecz także realizuje obiekty pasywne (obiekty budowlane o najwyższym komforcie cieplnym i ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną, wynoszącym maksimum: 15 kWh/m2 rocznie). Te ostatnie, choć ich realizacja jest droższa, zaczynają się cieszyć coraz większym zainteresowaniem. Przyczyna jest prosta – zastosowanie technologii energooszczędnych w dłuższej perspektywie wiąże się z realnymi oszczędnościami.

Spółka gotowa jest też na wyzwania – realizację obiektów zawierających nietypowe elementy. Na przykład teraz budynek, który na dachu będzie miał relaksacyjny ogród z prawdziwego zdarzenia.

I jeszcze jedno. Jakość, rzetelność i terminowość. Takie wymagania firma stawia nie tylko przed sobą. Dotyczą one również dostawców. Ocmer dba o to, by pracować z najlepszymi. „Oceny dostawców są dokonywane regularnie i to na ich podstawie jakaś firma jest dodawana do listy kwalifikowanych dostawców lub nie. To pozwala nam na bieżąco monitorować jakość świadczonych usług” – mówi Krzysztof Bednarek.

System Remco
System ten charakteryzuje się lekką konstrukcją hal (kilkanaście kg/m²) oraz dużymi rozpiętościami bez słupów wewnętrznych (do 80 m), co pozwala na optymalne dopasowanie rozstawów słupów do potrzeb inwestora.
Zasadniczą konstrukcję nośną stanowią blachownicowe ramy stalowe składające się ze słupów i rygli o sztywnościach zgodnych z przebiegiem momentów zginających. Tak zbudowane hale są bardzo wytrzymałe.
Płatwie dachowe i rygle ścienne w postaci giętych na zimno kształtowników wykonane są ze stali o wysokiej wytrzymałości. Sztywność przestrzenną konstrukcji uzyskuje się poprzez zastosowanie stężeń typu „X” z okrągłych prętów usytuowanych w dachu, w ścianach podłużnych i szczytowych.
Elementy konstrukcyjne w trakcie montażu łączone są za pomocą śrub.
W ramach systemu przewidziane są konstrukcje hal i wiat o dachach jedno- lub dwuspadowych, jedno- i wielonawowe, nieocieplone lub ocieplone.
Na życzenie inwestora część wewnętrzna hali może być wykorzystana jako dwukondygnacyjna przestrzeń biurowa po wykonaniu konstrukcji antresoli.
Konstrukcja hali może być dostosowana do zamontowania belek podsuwnicowych i wciągarek.

Nie tylko Polska
Siostrzana spółka Ocmer – Remco – działa na terenie całej Europy, co stwarza polskim specjalistom szansę na poznanie nowych rynków. Jednak Ocmer koncentruje się na przede wszystkim na rynku lokalnym. „Nasza strategia rozwojowa od wielu lat ma podobne założenia. Głównym celem jest pozyskiwanie inwestorów krajowych. Na tę chwilę do priorytetów należy również realizowanie inwestycji za naszą wschodnią granicą. Oba te założenia w ciągu ostatnich lat pozwoliły nam na dynamiczny rozwój. Planujemy kontynuować i poszerzać zakres świadczonych usług poza granicami naszego kraju. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, zwiększamy liczbę realizowanych obiektów hybrydowych, a także hal pasywnych” – wymienia Krzysztof Bednarek.

Wraz z białoruskimi partnerami polski wykonawca hal stalowych pracuje dla inwestorów na Białorusi. U naszego wschodniego sąsiada Ocmer budował obiekty m.in. dla firmy Haver BY w miejscowości Lida oraz dla United Company w Mińsku. Wykonywał też hale produkcyjne dla zakładu Alcopak specjalizującego się w produkcji innowacyjnych nakrętek do wyrobów spirytusowych oraz dla producenta wyrobów z drewna, PCV i aluminium – firmy Terrazyt. Jak podkreśla Krzysztof Bednarek, na tym obszarze realizowane są inwestycje, które zapewniają spółce możliwość rozwoju, a także umacniają wizerunek marki na arenie międzynarodowej. Pewnie dlatego w Ocmer coraz śmielej spoglądają dalej na wschód. „Jesteśmy w trakcie analiz rynków rosyjskiego i kazachstańskiego, na które planujemy ekspansję w najbliższych latach. Zarówno Rosja, jak i Kazachstan są krajami o dużym potencjale gospodarczym. Prężnie się rozwijają, a tamtejsi inwestorzy zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest wysoka jakość świadczonych usług” – zdradza Krzysztof Bednarek.

Od podstaw
Dewiza Ocmer brzmi: „Być z inwestorem od chwili, gdy rodzi się pomysł na halę, i pozostać z nim również podczas eksploatacji obiektu”. To właśnie na otwartym podejściu do potrzeb klienta spółka buduje swoją przewagę konkurencyjną. „Każdą inwestycję realizujemy z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb naszych klientów, zdając sobie sprawę, że każdy z nich ma specjalne potrzeby. Kładziemy duży nacisk na to, aby towarzyszyć inwestorowi i wspierać go od momentu powstania pomysłu do całkowitego zakończenia inwestycji” – tłumaczy Krzysztof Bednarek.

Dlaczego to tak ważne? Dzięki temu powstaje obiekt, który odpowiada rzeczywistym potrzebom inwestora. Projektanci spółki nie tylko mogą zaproponować optymalną konstrukcję dla danej firmy, lecz także mają możliwość elastycznego reagowania na potrzeby rynku oraz optymalizacji kosztów inwestycji podczas projektowania. Ocmer wymienia pięć kroków realizacji inwestycji, podczas których wspiera inwestorów. Po pierwsze, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, czyli pomoc w uzyskaniu odpowiednich dokumentów. Po drugie, ustalenie budżetu. Zawiera on i koszt wykonania inwestycji, i wydatki związane z projektowaniem, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz z organizacją placu budowy. Po trzecie, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wsparcie inwestora przy współpracy z władzami lokalnymi. Ostatnie dwa kroki to wykonanie projektów inwestycji zawierających detale wykonawcze oraz samo wykonanie obiektu.

ocmer2_PP_25

„Pierwszym etapem realizacji zlecenia jest wybór osób, które będą odpowiedzialne za realizację projektu. Osoby te odpowiadają zarówno przed inwestorem, jak i przed zarządem spółki. W zależności od zakresu inwestycji liczba osób przypisanych do kontraktu bywa różna. W proces realizacji zaangażowane są: dział projektowy, dział przygotowania produkcji oraz dział realizacji. Pracę poszczególnych działów koordynuje i wspiera process manager” – wyjaśnia Krzysztof Bednarek.

O tym, że ta taktyka się sprawdza, świadczą zapełniony kalendarz zleceń i dotychczas wykonane inwestycje. Od roku 1994 do dnia dzisiejszego Ocmer może się pochwalić zrealizowanymi obiektami o łącznej powierzchni ponad miliona metrów kwadratowych. „W ubiegłym miesiącu zakończyliśmy realizację kilku kluczowych dla nas inwestycji. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji obiektów o łącznej powierzchni kilkudziesięciu tysięcy metrów kwadratowych” – podsumowuje Krzysztof Bednarek.

 

Dynamika sektorów budownictwa po pierwszym
półroczu 2014 w Polsce (w ujęciu rocznym)

Budownictwo inżynieryjne
 Budowle sportowe 109,3
 Budowle przemysłowe  119
 Linie dystrybucyjne  123,9
 Rurociągi przemysłowe  105,9
 Budowle wodne  149,1
 Mosty i wiadukty  106,6
 Trasy szynowe  153,7
 Autostrady i drogi  107,7
Budownictwo niemieszkaniowe
 Obiekty użyteczności publicznej  108,8
 Obiekty przemysłowe i magazynowe  112,1
 Obiekty handlowo-usługowe  101,9
 Biurowce  96,3
 Hotele  69,8
Budownictwo mieszkaniowe
 Wielomieszkaniowe  106,3
 Jednorodzinne  100,3

Źródło: PMR, GUS.